wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DETERMINANTY UŻYTECZNOŚCI RAPORTÓW FINANSOWYCH W KONTEKŚCIE GRUP UŻYTKOWNIKÓW INFORMACJI FINANSOWYCH


MAĆKOWIAK E. PONIATOWSKA L.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 61.89 Twoja cena  58,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Determinanty użyteczności raportów finansowych w kontekście grup użytkowników informacji finansowych


Książka prezentuje problematykę użyteczności raportów finansowych w kontekście grup użytkowników informacji finansowej. Podjęto w niej próbę rozpoznania głównych czynników determinujących użyteczność informacji finansowych, prezentowanych w raportach finansowych z punktu widzenia zróżnicowanych potrzeb informacyjnych interesariuszy.

W publikacji zaprezentowano następujące zagadnienia:

• znaczenie informacji dla użytkowników raportów finansowych,
• identyfikację interesariuszy informacji finansowych tworzonych w systemie rachunkowości i ich potrzeb informacyjnych,
• istotę raportowania finansowego i rodzaje sprawozdań finansowych,
• cele, użyteczność i ograniczenia sprawozdań finansowych,
• cechy użytecznego sprawozdania finansowego w powiązaniu z nadrzędnymi zasadami rachunkowości,
• zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego sporządzanego zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSSF,
• ewolucję modelu raportowania finansowego i niefinansowego.


„Monografia jest wartościowym opracowaniem, a do jej najistotniejszych atutów należy zaliczyć:

• prezentowanie różnorodnych informacji w danym temacie w sposób zwięzły bez utraty wartości poznawczej;
• rzetelne i jednocześnie krytyczne podejście Autorek do poruszanej problematyki;
• logiczną i jasną argumentację oraz prezentowanie treści w formie tabel i rysunków (...).

Książka ta, z uwagi na duże walory poznawcze (naukowe) i praktyczne, jest dedykowana do szerokiego grona odbiorców. Z zainteresowaniem powinni ją przeczytać zarówno pracownicy działów finansowo-księgowych, jak i studenci kierunków ekonomicznych, a przede wszystkim osoby wykorzystujące w swojej pracy sprawozdania finansowe".

dr hab. Piotr Szczypa, prof. Politechniki Warszawskiej, fragment recenzji

Wstęp 7

Rozdział 1
Rola i znaczenie informacji dla użytkowników raportów finansowych - Ewa Maćkowiak 9
1.1. Istota i cechy informacji 11
1.2. Informacje finansowe jako rodzaj informacji ekonomicznej 13
1.3. Informacje niefinansowe jako uzupełnienie informacji finansowych 17
1.4. Użytkownicy raportów finansowych i ich potrzeby informacyjne 22

Rozdział 2
Sprawozdanie finansowe jako podstawowy rodzaj raportu finansowego - Lucyna Poniatowska 33
2.1. Istota i rodzaje sprawozdań finansowych 35
2.2. Źródła prawa i wymogi formalne sprawozdań finansowych 44
2.3. Cele, użyteczność i ograniczenia sprawozdania finansowego 56
2.4. Cechy użytecznego sprawozdania finansowego w powiązaniu z nadrzędnymi zasadami rachunkowości 63

Rozdział 3
Zakres i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego - Lucyna Poniatowska 73
3.1. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 75
3.2. Zakres informacyjny pełnego sprawozdania finansowego 81
3.3. Uproszczone sprawozdania finansowe i ich zakres informacyjny 96
3.4. Struktura i treść sprawozdania finansowego według MSSF 105

Rozdział 4
Ewolucja raportowania informacji finansowych i niefinansowych - Ewa Maćkowiak 115
4.1. Sprawozdanie z działalności 117
4.2. Raportowanie zintegrowane 123
4.3. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 134

Zakończenie 137
Bibliografia 141
Spis tabel 145
Spis rysunków 147
O Autorkach 149

150 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022