wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

JAKOŚĆ ŻYCIA NA CO MASZ WPŁYW


PIETRZAK M. KOSTECKA J. CZERWONKA M. GROCHOWSKI G. RED.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 101.25 Twoja cena  96,19 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Jakość życia

 - na co masz wpływ


Książka „Jakość życia - na co masz wpływ" to publikacja przygotowana przez 15 naukowców i praktyków zajmujących się różnymi dziedzinami: biogerontologią, ekonomią, fizjoterapią, genetyką, ginekologią, ochroną środowiska, optometrią, psychologią, rolnictwem i ogrodnictwem, sztukami pięknymi, „talentologią", techniką świetlną, zarządzaniem.

Autorzy w sposób syntetyczny i zrozumiały przedstawiają Czytelnikowi zdobycze współczesnej nauki odnoszące się do jakości życia, skupiając się na tych aspektach, które pozostają w zasięgu oddziaływania każdego człowieka. Mają nadzieję, że Czytelnicy zrobią pożytek z prezentowanej wiedzy i wprowadzając ją w czyn, podniosą jakość nie tylko swojego życia, ale też społeczności, w których żyją.


„(...) Monografia, oprócz popularyzacji osiągnięć nauki w zakresie poszczególnych obszarów/dyscyplin/specjalizacji powiązanych z jakością życia, jest swego rodzaju zachętą dla ludzi do wdrażania w życie osiągnięć nauki, co nadaje jej wymiar edukacyjny. Przy czym jest na tyle uniwersalna, że może z powodzeniem być wykorzystywana w edukacji, nauce i praktyce gospodarczej. Na rynku wydawniczym nie ma opracowania, które ciekawie ujmowałoby zagadnienie jakości życia poprzez pryzmat mikroaspektów z nią związanych, w sposób tak kompleksowy, jak uczynili to Autorzy monografii. Z tego powodu recenzowana monografia, poruszając bardzo aktualne zagadnienia, wpisuje się w nurt istniejących potrzeb badawczo-edukacyjnych".

Dr hab. Barbara Kryk, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, fragment recenzji


„(...) Podjęty przez Autorów temat charakteryzuje się wysokim stopniem aktualności, przydatnością naukową i praktyczną.
Zawartość merytoryczna monografii oraz stopień zaawansowania wiedzy mogą być przydatne dla tych wszystkich osób, które interesują się wpływem otoczenia na kondycję współczesnego człowieka. Książka może być także dobrą lekturą uzupełniającą dla polityków gospodarczych, działaczy społecznych i menedżerów, a także studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów oraz pracowników naukowych i dydaktycznych".

Dr hab. Tomasz Zalega, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, fragment recenzji

Wstęp 11

Rozdział 1
Zarządzaj jakością swojego życia. Perspektywa zarządzania - Maria Pietrzak 15
Wprowadzenie 16
1.1. Wyznaczanie celów 20
1.2. Organizacja 24
1.3. Motywowanie i komunikacja 31
1.4. Ocena wykonywanej pracy 41
1.5. Rozwój ludzi 43
Podsumowanie 47
Bibliografia 48

Rozdział 2
Inteligencja emocjonalna, miłość, nadzieja. Perspektywa psychologii - Maria Jankowska 51
Wprowadzenie 52
2.1. Inteligencja emocjonalna (EQ) jako podstawa świadomego życia 53
2.2. Pogłębianie postawy miłości do siebie i do innych pozwalającej na pełniejszą samorealizację i szczęśliwe życie 60
2.3. Dojrzewanie w nadziei i rozdawanie jej innym ludziom 68
Podsumowanie 85
Bibliografia 85

Rozdział 3
Ludzka twarz ekonomii i finansów. Perspektywa behawioralna i etyczna - Monika Czerwonka 87
Wprowadzenie 88
3.1. Finanse behawioralne jako spojrzenie na inwestora z perspektywy człowieka 89
3.2. Ekonomia i etyka - zarys historyczny 91
3.3. Ekonomia i finanse w Katolickiej Nauce Społecznej 94
3.4. Inwestowanie etyczne - jako przykład wykorzystania nauki Kościoła katolickiego w praktyce 99
Podsumowanie 107
Bibliografia 108

Rozdział 4
Bioróżnorodność - opcja czy warunek przetrwania? Perspektywa zrównoważonego rozwoju - Joanna Kostecka 109
Wprowadzenie 110
4.1. Dlaczego przyroda powinna być dla nas ważna? 112
4.2. Skutki utraty różnorodności biologicznej 120
4.3. Wspomaganie różnorodności biologicznej w obszarach wiejskich 128
4.4. Inspiracje, które mogą zmienić życie 130
Podsumowanie 131
Bibliografia 134

Rozdział 5
Masz talent - odkryj go. Perspektywa „talentologii" - Grzegorz Grochowski 137
Wprowadzenie 138
5.1. Atrybut osoby - uzdolnienie, zdolność 141
5.2. Talent w ujęciu słownikowym a jakość życia 152
Podsumowanie 158
Bibliografia 159

Rozdział 6
Sztuka życia. Perspektywa sztuk pięknych - Joanna Korecka 163
Wprowadzenie 164
6.1. Wpływ edukacji artystycznej na wszechstronny rozwój człowieka 166
6.2. Rola rodzica w kształtowaniu postawy zachwytu nad światem, odbierania i dawania piękna 168
6.3. Blaski i cienie edukacji artystycznej szkolnej i wczesnoszkolnej - w jaki sposób uzupełnić pewne braki 170
6.4. Warto mieć pasje - radość tworzenia w wieku dojrzałym 175
6.5. Proces rozwoju artystycznego - doświadczenia autorki 176
Bibliografia 178

Rozdział 7
Śpiew - masz to w genach. Perspektywa genetyki i sztuk muzycznych - Paula Jadacka 179
Wprowadzenie 180
7.1. Natura i wychowanie 181
7.2. Śpiewające geny 186
7.3. Nie taki gen straszny 197
7.4. Z piosenką po zdrowie 200
Podsumowanie 201
Bibliografia 202

Rozdział 8
Żyj długo i zdrowo! Perspektywa biologii molekularnej i biogerontologii - Agata Głuchowska, Karolina Staniak, Anna Strzeszewska-Potyrała 207
Wprowadzenie 208
8.1. Czym jest starzenie i czy dotyczy całego świata przyrody? 209
8.2. W poszukiwaniu sensu zjawiska starzenia się - krótki przegląd teorii starzenia się 213
8.3. Zmiany demograficzne 216
8.4. Starzenie na poziomie komórki a starzenie się organizmu 219
8.5. Jak żyć dłużej - perspektywa naukowa 223
8.6. Naukowe spojrzenie na starzenie się skóry 226
Podsumowanie 231
Bibliografia 232

Rozdział 9
Ruch podstawą zdrowia. Perspektywa fizjoterapii - Renata Rakoczy 237
Wprowadzenie 239
9.1. Fizjoprofilaktyka 239
9.2. Postawa 242
9.3. Powięź - „narząd postawy" 248
9.4. Oddech 250
9.5. Dno miednicy - podstawa prawidłowej postawy 255
9.6. Obciążenia wywołane siedzeniem - jak je pokonać? 258
9.7. Stopy nasz fundament 259
9.8. Człowiek - stworzony by chodzić 263
Podsumowanie 265
Bibliografia 266

Rozdział 10
Zdrowie prokreacyjne - w zgodzie z naturą. Perspektywa ginekologii - Natalia Suszczewicz 269
Wprowadzenie (z doświadczenia autorki) 270
10.1. Wprowadzenie w dojrzewanie 271
10.2. Higiena intymna 272
10.3. Dawanie życia 273
10.4. Kiedy się nie udaje - o leczeniu niepłodności 280
Podsumowanie 284
Bibliografia 284

Rozdział 11
Oczy - Twoje okno na świat. Perspektywa optometrii - Mariusz Koziak 287
Wprowadzenie 288
11.1. Właściwa dieta 290
11.2. Wysiłek fizyczny 296
11.3. Odpowiedniej jakości sen 298
11.4. Kontrola stresu 299
11.5. Suplementacja 301
11.6. Regularne badania wzroku 303
Podsumowanie 304
Bibliografia 304

Rozdział 12
Zadbaj o światło. Perspektywa techniki świetlnej - Stanisław Podgórski 307
Wprowadzenie 309
12.1. Jakość światła 309
12.2. Jakość oświetlenia 328
12.3. Maksymalizacja skuteczności świetlnej ślepą uliczką szkodliwą dla wzroku 343
12.4. Nadmiar światła - w skali mikro i makro 344
12.5. Brak światła 345
Podsumowanie 346
Bibliografia 346

Rozdział 13
Styl „eko" - dla dobra własnego i całej planety. Praktyka na co dzień - Małgorzata Rosłan 349
Wprowadzenie 350
13.1. Zrównoważony rozwój - zadanie dla każdego 351
13.2. Cele zrównoważonego rozwoju 356
13.3. Obieg zamknięty w gospodarce, czyli gospodarka cyrkularna 359
13.4. Przykłady „zrównoważonych" działań, które każdy może podjąć w codziennym życiu 363
Podsumowanie 370
Bibliografia 371

Zakończenie 373
O Autorach 375

378 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022