wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM


MATWIEJCZUK R.

wydawnictwo: PWE, 2021, wydanie I

cena netto: 51.60 Twoja cena  49,02 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Logistyka w zarządzaniu strategicznym


Począwszy od lat 90. XX wieku w zarządzaniu strategicznym coraz większą rolę pełni nurt zasobowy. W ramach tego nurtu kluczowe znaczenie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przypisywane jest tzw. potencjałom strategicznym przedsiębiorstwa, obejmującym zasoby, zdolności i kompetencje. Wymienione potencjały strategiczne stanowią podstawę osiągania sukcesu przez przedsiębiorstwo i z tego względu określane są mianem potencjałów sukcesu przedsiębiorstwa. Obok nich w zasobowym nurcie zarządzania strategicznego ważne miejsce zajmują tzw. wyznaczniki sukcesu przedsiębiorstwa, będące przejawami (symptomami) sukcesu osiąganego przez przedsiębiorstwo. Wyznacznikami tymi są efekty rynkowe i efekty ekonomiczne uzyskiwane przez przedsiębiorstwo. Efekty te stanowią podstawę tworzenia trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej ważne miejsce zajmuje logistyka. Postępujący rozwój logistyki przyczynia się w coraz większym stopniu do jej postrzegania jako koncepcji zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacji w skali przedsiębiorstwa, a nawet całego łańcucha dostaw.

Wstęp

Rozdział 1. Przewaga konkurencyjna w głównych nurtach zarządzania strategicznego
1.1. Istota przewagi konkurencyjnej i jej miejsce w systemie konkurencyjności przedsiębiorstwa
1.2. Czynniki i wyznaczniki sukcesu przedsiębiorstwa w budowaniu przewagi konkurencyjnej
1.3. Podejście zasobowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
1.4. Podejście pozycyjne w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Rozdział 2. Koncepcja logistyki jako podstawa tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
2.1. Istota i podstawowe wyznaczniki koncepcji logistyki
2.2. Podstawowe fazy rozwoju koncepcji logistyki
2.3. Koncepcja logistyki a logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwem
2.4. Koncepcja logistyki a potencjały logistyczne i przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa

Rozdział 3. Zasoby logistyczne w zarządzaniu strategicznym
3.1. Pojęcie i podstawowe wyznaczniki zasobów
3.2. Podstawowe założenia i elementy koncepcji zasobowej
3.3. Wiedza jako szczególny rodzaj zasobów
3.4. Istota i znaczenie zasobów logistycznych w zarządzaniu strategicznym
3.5. Zasoby logistyczne a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa

Rozdział 4. Zdolności logistyczne w zarządzaniu strategicznym
4.1. Pojęcie i podstawowe wyznaczniki zdolności
4.2. Podstawowe założenia i elementy koncepcji dynamicznych zdolności
4.3. Istota i znaczenie zdolności logistycznych w zarządzaniu strategicznym
4.4. Zdolności logistyczne a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa

Rozdział 5. Kompetencje logistyczne w zarządzaniu strategicznym
5.1. Pojęcie i podstawowe wyznaczniki kompetencji
5.2. Kompetencje a pozostałe potencjały strategiczne przedsiębiorstwa
5.3. Przesłanki rozwoju koncepcji zarządzania opartego na kompetencjach
5.4. Podstawowe założenia i elementy koncepcji zarządzania opartego na kompetencjach
5.5. Istota i znaczenie kompetencji logistycznych w zarządzaniu strategicznym
5.6. Kompetencje logistyczne a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa

Rozdział 6. Łańcuch wartości
6.1. Istota i podstawowe wyznaczniki łańcucha wartości
6.2. Podstawowe rodzaje użyteczności w łańcuchu wartości
6.3. Hierarchia wartości dla klienta i dla przedsiębiorstwa
6.4. Logistyka w rynkowo zorientowanych koncepcjach tworzenia wartości

Rozdział 7. Strategie logistyczne
7.1. Pojęcie i podstawowe poziomy strategii
7.2. Istota strategii logistycznej oraz jej znaczenie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
7.3. Podstawowe orientacje w kształtowaniu i rozwoju strategii logistycznych
7.4. Strategie logistyczne a model biznesu
7.5. Kluczowe kompetencje oraz metakompetencje w kształtowaniu i rozwoju strategii logistycznych oraz modeli biznesu

Bibliografia

172 strony, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022