wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 115, 118, 119


CHMAJ M.

wydawnictwo: DIFIN, 2021, wydanie I

cena netto: 54.00 Twoja cena  51,30 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Komentarz do Konstytucji RP art. 115, 118, 119


Prezentowany tom komentarza zawiera obszerne omówienie trzech przepisów Konstytucji dotyczących funkcjonowania Sejmu i Senatu. W art. 115, w ramach funkcji kontrolnej Sejmu, zakreślono obowiązek odpowiedzi na interpelacje, zapytania i pytania w sprawach bieżących przez Prezesa Rady Ministrów i pozostałych członków rządu. Art. 118 wskazuje na podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej oraz podstawowe kwestie związane z tym prawem, zaś art. 119 określa tryb postępowania w Sejmie z projektami ustaw.

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 115

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Istota i zakres funkcji kontrolnej Sejmu
4. Geneza interpelacji i zapytań w polskim prawie konstytucyjnym
5. Kontekst ogólnokonstytucyjny
6. Istota interpelacji i zapytań
7. Interpelacje – zakres i przedmiot
8. Zapytania – zakres i przedmiot
9. Pytania w sprawach bieżących
10. Informacja bieżąca
11. Adresaci interpelacji, zapytań i pytań w sprawach bieżących
12. Termin udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania
13. Skutki prawne nieudzielenia odpowiedzi lub udzielenia odpowiedzi po terminie
14. Uprawnienia wynikające z art. 115 a kompetencje Senatu i senatorów
 
Artykuł 118

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Geneza prawa inicjatywy ustawodawczej w Polsce
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny
5. Ustawa jako akt normatywny
6. Miejsce ustawy w systemie źródeł powszechnie obowiązującego prawa RP
7. Ustawa a ustawodawstwo delegowane
8. Istota prawa inicjatywy ustawodawczej
9. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej
10. Ograniczenia przedmiotowe inicjatywy ustawodawczej
11. Poselska inicjatywa ustawodawcza
12. Inicjatywa ustawodawcza Senatu
13. Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta
14. Inicjatywa ustawodawcza Rady Ministrów
15. Inicjatywa ustawodawcza grupy co najmniej 100 tys. obywateli
16. Projekt ustawy
17. Obowiązek przedstawienia skutków finansowych wykonania ustawy
 
Artykuł 119

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Geneza konstytucyjnego określenia trybu prac nad ustawą
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny
5. Zasada trzech czytań
6. Forum odbywania czytań projektu
7. Poprawka do projektu ustawy
8. Podmioty mające prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy
9. Forum i zakres czasowy zgłaszania poprawek do projektu ustawy
10. Prawo Marszałka Sejmu do odmówienia poddania pod głosowanie poprawki
11. Prawo wnioskodawcy do wycofania projektu ustawy
 
Bibliografia opracowań naukowych

186 stron, 128 x 194 mm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022