wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ORGANIZACJA PROCESOWO-PROJEKTOWA ISTOTA MODELOWANIE POMIAR DOJRZAŁOŚCI


SLIŻ P.

wydawnictwo: DIFIN, 2021, wydanie I

cena netto: 84.39 Twoja cena  80,17 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Organizacja procesowo-projektowa

Istota, modelowanie, pomiar dojrzałości


Książka ma na celu określenie istoty organizacji procesowo-projektowej, jej uwarunkowań, zasad i metod kształtowania, a także metody pomiaru jej dojrzałości.

Na tej podstawie Autor przeprowadził ocenę poziomu dojrzałości procesowo-projektowej organizacji funkcjonujących w Polsce oraz zaprezentował rozwiązania procesowe i projektowe w wybranej organizacji. Podstawę empirycznej części monografii stanowi rozwinięcie badań oraz zbiór rozważań i obserwacji autora zgromadzonych podczas implementacji rozwiązań procesowych i projektowych do praktyki gospodarczej. W monografii opisano, w jaki sposób powinna być systemowo skonfigurowana organizacja, w której podejmowane są działania zmierzające do integracji zarządzania procesami i projektami.

Wstęp

Rozdział 1. Przesłanki modelowania organizacji w ujęciu procesowo-projektowym. Podstawy metodologiczne

1.1. Myślenie procesowo-projektowe w modelowaniu i zarządzaniu organizacją – ocena stanu wiedzy
1.2. Integracja koncepcji i metod zarządzania procesami i projektami – przegląd literatury i identyfikacja luk poznawczych
1.3. Identyfikacja i analiza trendów zmian w praktyce zarządzania procesami i projektami
1.4. Natura i treść problemu badawczego
1.5. Charakterystyka procesu badawczego

Rozdział 2. Podstawy terminologiczne i płaszczyzny współdziałania organizacji zorientowanej na procesy i projekty

2.1. Definicja pojęć proces biznesowy, zarządzanie procesowe i orientacja procesowa
2.2. Bogactwo interpretacyjne i ewolucja pojęć projekt, zarządzanie projektami i orientacja projektowa
2.3. Płaszczyzny współdziałania koncepcji i metod zarządzania procesami i projektami

Rozdział 3. Założenia organizacji procesowo-projektowej

3.1.  Założenia organizacji procesowo-projektowej w kontekście oburęczności
3.1.1. Pojęcie ambidexterity w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
3.1.2. Problematyka oburęczności w nurtach zarządzania procesami i zarządzania projektami
3.1.2.1. Przegląd badań dotyczących problematyki ambidexterity w nurcie zarządzania procesami
3.1.2.2. Przegląd badań dotyczących problematyki ambidexterity w nurcie zarządzania projektami
3.1.3. Oburęczność jako założenie koncepcji organizacji procesowo-projektowej
3.2. Definicje organizacji procesowej i projektowej
3.3. Organizacja procesowo-projektowa – ujęcie systemowe
3.4. Integracja koncepcji i metod zarządzania w kierunku organizacji procesowo-projektowej
3.4.1. Koncepcje i metody zarządzania jako przedmiot integracji
3.4.2. Istota i etapy integracji procesowo-projektowej

Rozdział 4. Determinanty kształtujące organizację procesowo-projektową

4.1. Orientacja na klienta jako podstawowa przesłanka integracji zarządzania procesami i projektami
4.2. Projektowanie procesów i projektów w organizacji procesowo-projektowej
4.3. Znaczenie modeli biznesowych i ich zmienności w organizacji procesowo-projektowej
4.4. Aktywa ludzkie i kulturowe uwarunkowania w kształtowaniu granic swobody procesów i projektów
4.5. Urynkowienie wewnętrzne w organizacji procesowo-projektowej

Rozdział 5. Procesowo-projektowa koncepcja struktury organizacyjnej

5.1. Założenia procesowo-projektowej struktury organizacyjnej
5.2. Czyste struktury procesowe i projektowe
5.3. Ewolucja struktur organizacyjnych – od struktury liniowej do struktury procesowo-projektowej
5.3.1. Procesy i projekty w strukturach liniowej i liniowo-sztabowej
5.3.2. Projekty w strukturze funkcjonalno-procesowej
5.3.3. Organizacja projektów w procesowej strukturze organizacyjnej
5.4. Projektowanie struktury procesowo-projektowej
5.5. Regulacja poziomu samodzielności procesów
5.6. Etapy ewolucji struktur organizacyjnych w kierunku ujęcia procesowo-projektowego
5.7. Identyfikacja potencjalnych barier w  projektowaniu i implementacji struktury procesowo-projektowej

Rozdział 6. Koncepcja integracji oceny dojrzałości procesowo-projektowej organizacji

6.1. Istota, założenia i rodzaje modeli dojrzałości
6.2. Projektowanie modeli dojrzałości – ujęcie metodyczne
6.3. Dojrzałość procesowo-projektowa organizacji – założenia teoretyczne
6.3.1. Pojęcie i cechy dojrzałości procesowej organizacji
6.3.2. Pojęcie i cechy dojrzałości projektowej organizacji
6.4. Przegląd badań nad dojrzałością procesową i projektową organizacji w Polsce
6.4.1. Dojrzałość procesowa organizacji
6.4.2. Dojrzałość projektowa organizacji
6.5. Ogólna koncepcja integracji modeli dojrzałości procesowej i projektowej organizacji
6.6. Projektowanie zintegrowanego modelu oceny dojrzałości procesowo-projektowej organizacji
6.6.1. Ocena dojrzałości procesowej organizacji – model MMPM
6.6.2. Ocena dojrzałości projektowej – model PMMM
6.7. Istota i poziomy dojrzałości procesowo-projektowej organizacji

Rozdział 7. Ocena dojrzałości procesowo-projektowej organizacji funkcjonujących w Polsce – wyniki badań empirycznych

7.1. Badanie pilotażowe
7.2. Cel, zakres i metody zrealizowanego ilościowego badania empirycznego
7.3. Dobór i struktura próby badawczej
7.4. Ocena dojrzałości procesowej organizacji według modelu MMPM2 – wyniki badania
7.5. Ocena dojrzałości projektowej organizacji według modelu PMMM – wyniki badania
7.6. Dojrzałość procesowo-projektowa – wyniki badania
7.7. Weryfikacja sformułowanej hipotezy badawczej
7.8. Egzemplifikacja organizacji dojrzałej procesowo i projektowo – studium przypadku
7.8.1. Cel badania
7.8.2. Charakterystyka badanej jednostki
7.8.3. Przykład integracji warstwy eksploatacyjnej i eksploracyjnej w badanym SSC
7.8.4. Praktyczne wnioski i zalecenia

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
załączniki

292 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022