wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KULTURA I ETYKA ZARZĄDZANIA


OLEKSYN T.

wydawnictwo: DIFIN, 2021, wydanie I

cena netto: 78.75 Twoja cena  74,81 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kultura i etyka zarządzania


Książka wyjaśnia istotę i znaczenie kultury zarządzania. Ułatwia zrozumienie najważniejszych terminów, determinant, procesów kształtowania kultury zarządzania i wykorzystywania jej w zarządzaniu.

Celem jest zarówno osiąganie satysfakcjonującej efektywności i konkurencyjności – ale i współpracy – w ramach organizacji różnych typów, jak też tworzenie lepszych relacji interpersonalnych i środowiska bardziej przyjaznego ludziom w miejscu pracy, poprzez dostarczenie odpowiedniej wiedzy. Pokazuje, jak tworzyć lepszy świat organizacji, w którym ludzie są mniej zestresowani, lepiej się czują i pracują oraz są szczęśliwsi.

Wprowadzenie

CZĘŚĆ PIERWSZA. Kultura a zarządzanie

ROZDZIAŁ 1. Różne rozumienia kultury; cywilizacje jako kultury

1.1. Czym jest kultura; trudności z definicją
1.2. Cywilizacje według Feliksa Konecznego
1.3. Cywilizacje według Samuela Huntingtona i ich zderzenia

ROZDZIAŁ 2. Kultura duchowa

2.1. Kultura naukowa
2.2. Kultury religijne i ich przesłania
2.3. Chrześcijaństwo jako inspirator i mecenas kultury

ROZDZIAŁ 3. Kultura antropocenu i jak ją zmienić?

3.1. Szacunek do przyrody w różnych wiekach i kulturach
3.2. Ery industrialna i postindustrialna czy antropocen?
3.3. Pan całej planety i postrach ekosystemów
3.4. Globalne ocieplenie, przyczyny i skutki, przeciwdziałanie

ROZDZIAŁ 4. Kultura fizyczna a zarządzanie

4.1. Mark McCormack i IMG
4.2. Rekreacja i turystyka
4.3. Turystyka sportowa

ROZDZIAŁ 5. Kultura materialna i techniczna

5.1. Dlaczego bywają niedoceniane? 
5.2. Ogrody – przykład jedności kultury materialnej, sztuki i zarządzania
5.3. Casus Stainway & Sons – holistyka kultur i zarządzania
5.4. Kultura techniczna

ROZDZIAŁ 6. Kultura polityczna i rządzenia

6.1. Czym jest kultura polityczna
6.2. Systemy autorytarne vs. systemy demokratyczne
6.3. Mężowie stanu, politycy i politykierzy
6.4. Osobowości autorytarne i paranoicy w polityce jako zagrożenie szczególne

ROZDZIAŁ 7. Sztuka a zarządzanie

7.1. Zmienne w czasie rozumienie sztuki
7.2. Zarządzanie jako sztuka, menedżer jako artysta?
7.3. Artyści w systemach totalitarnych i autorytarnych
7.4. Ludzie sztuki w obronie zwierząt

ROZDZIAŁ 8. Kultura wojskowa a zarządzanie

8.1. Dwie narracje
8.2. Pacyfizm nie jest rozwiązaniem, niemniej zmniejszmy tempo zbrojeń
8.3. Ewolucja ducha i kultury armii
8.4. Niektóre kontrowersje i zagrożenia

ROZDZIAŁ 9. Kultura zarządzania – wybrane kwestie

9.1. Czym jest kultura zarządzania i jej składowe
9.2. Wojskowy rodowód zarządzania i wzorce kulturowe
9.3. Kultura folwarczna wiecznie żywa?
9.4. Kultura osobista, zwyczaje i styl bycia zarządzających

ROZDZIAŁ 10. Narodowe kultury zarządzania

10.1. Kultury narodowe i ich determinanty
10.2. Specyfika zarządzania w USA
10.3. Specyfika zarządzania europejskiego (UE)
10.4. Specyfika zarządzania niemieckiego i jego uwarunkowania
10.5. Specyfika zarządzania brytyjskiego i jego uwarunkowania
10.6. Specyfika zarządzania francuskiego i jego uwarunkowania
10.7. Specyfika zarządzania polskiego i jego uwarunkowania
10.8. Specyfika zarządzania szwedzkiego
10.9. Specyfika zarządzania japońskiego i jego uwarunkowania

ROZDZIAŁ 11. Kultury organizacji

11.1. Definicje i podstawowe założenia
11.2. Typologie kultur organizacji
11.3. Zarządzanie kulturą organizacji
11.4. Zarządzanie międzykulturowe

Bibliografia, część pierwsza

CZĘŚĆ DRUGA. Etyka rządzenia i zarządzania

ROZDZIAŁ 12. Istota etyki i moralności

12.1. Czym jest etyka i skąd się wzięła
12.2. Etyka zmienną jest…
12.3. Czym jest moralność?
12.4. Mity o etyce

ROZDZIAŁ 13. Wybrane wypowiedzi na temat etyki; etyka a duchowość

ROZDZIAŁ 14. Inspiracje filozoficzne etyki – starożytna Grecja

14.1. Tales z Miletu
14.2. Pitagoras
14.3. Sofiści –  praktykujący mądrość (V/IV wiek p.n.e.)
14.4. Sokrates (470–399 rok p.n.e.) 
14.5. Etyka Platona (427–347 rok p.n.e.)
14.6. Hedonizm grecki – inaczej rozumiany niż dzisiaj
14.7. Szkoła cynicka (niemająca z cynizmem nic wspólnego)
14.8. Etyka umiaru Arystotelesa (384–322 rok p.n.e.)
14.9. Stoicyzm

ROZDZIAŁ 15. Inspiracje filozoficzne – starożytne Chiny

15.1. Taoizm i Lao-cy 
15.2. Konfucjanizm i Konfucjusz
15.3. Starochińskie cnoty/wyznaczniki moralne

ROZDZIAŁ 16. Inspiracje filozoficzne, polityczne i zagrożenia – nowożytność

16.1. Utylitaryzm/filozofia zdrowego rozsądku i konsekwencjalizm
16.2. Relatywizm
16.3. Etyka sytuacyjna
16.4. Deontologia – etyka obowiązku
16.5. Egzystencjalizm – nurt nihilistyczno-ateistyczny
16.6. Personalizm chrześcijański/katolicki
16.7. Liberalizm
16.8. Ordoliberalizm czyli społeczna gospodarka rynkowa
16.9. Komunitaryzm 
16.10. Socjaldemokratyzm
16.11. Postmodernizm/ponowoczesność i jego etyka

ROZDZIAŁ 17. Nie zabijaj – najważniejsza i najszersza norma uniwersalna. Kontrowersyjne i nieetyczne branże

17.1. Zakaz zabijania i jego rozumienie
17.2. Produkcja i sprzedaż alkoholu
17.3. Produkcja i sprzedaż wyrobów tytoniowych
17.4. Handel bronią 
17.5. Przemysłowy tucz i przemysł mięsny. Myślistwo i rybołówstwo

ROZDZIAŁ 18. Wybrane kwestie etyczne związane z rządzeniem i zarządzaniem

18.1. Przewodzenie jako czynność naturalna; nie blokować przepływu elit
18.2. Siła władzy – nie za mała, nie za wielka
18.3. Etyka zarządzania państwem i rafy populizmu 
18.4. Kompetencje zarządzających jako kwestia etyczna 
18.5. Zysk przedsiębiorstw i zdrowa gospodarka jako kwestie etyczne
18.6. Jakość jako kwestia etyczna
18.7. Prawda jako kwestia etyczna
18.8. Respektowanie dobra wszystkich interesariuszy
18.9. Optymalizacja jako kwestia etyczna
18.10. Szara strefa – wymiar etyczny

ROZDZIAŁ 19. Prawo a etyka i dobre obyczaje 

19.1. Różnice między prawem a etyką
19.2. Etyczność prawa
19.3. Etyka a zasady współżycia społecznego, zwyczaje i obyczaje
19.4. Zróżnicowanie zwyczajów i obyczajów i ich kolizje z etyką uniwersalną
19.5. Kodeksy etyczne

ROZDZIAŁ 20. Etyczny przedsiębiorca, menedżer, pracownik

20.1. Dlaczego ludzie chcą prowadzić firmy i zarządzać?
20.2. Etyczny przedsiębiorca
20.3. Etyczny menedżer 
20.4. Etyczny pracownik

ROZDZIAŁ 21. Wybrane międzynarodowe porozumienia etyczne

21.1. Manifest z Davos (1973)
21.2. Europejska Sieć Etyki Biznesu/European Business Ethics Network
21.3. Zasady Okrągłego Stołu z Caux (1994)
21.4. Kodeks etyki w biznesie dla chrześcijan, muzułmanów i żydów, 1993
21.5. Globalne Porozumienie/Global Compact

Bibliografia, część druga
Uwagi końcowe i niektóre refleksje

350 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022