wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WPŁYW INFORMATYZACJI NA SYSTEM PRAWA


JAGIEŁŁO D. KURSA S. PARENTE F. RED.

wydawnictwo: DIFIN, 2021, wydanie I

cena netto: 73.15 Twoja cena  69,49 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wpływ informatyzacji na system prawa

Wybrane zagadnienia


Publikacja zawiera teksty odnoszące się do szeroko pojmowanej problematyki informatyzacji i jej wpływu na kształt prawa.

Problemy te ukazane zostały, począwszy od prawa rzymskiego, poprzez prawo globalne, aż do prawa nowych technologii. Autorzy skupili się na zagadnieniach związanych z kwestiami rodzinnymi, np.: modelami rodziny, pozycją kobiety w systemie prawa, obowiązkiem alimentacyjnym. Omówiono też różne formy przemocy związane z cyfryzacją oraz problemy dotyczące sytuacji kobiety w społeczeństwie od czasów antycznego Rzymu do świata wirtualnego.

Publikacja zawiera ponadto teksty dotyczące sztucznej inteligencji, np.: prawo do prywatności w wirtualnym świecie czy prawo gospodarcze a technologie teleinformatyczne. Monografia w swym założeniu ma stanowić swoisty pomost dyskusyjny pomiędzy prawnikami, którzy zajmują się prawem tradycyjnym, czyli prawem rzymskim, a tymi, którzy zajmują się prawami nowych technologii, prawem typowym dla epoki cyfryzacji. Bez tego dialogu wiele rozwiązań normatywnych, budowanych w odseparowanych, zamkniętych środowiskach prawniczych, byłoby bowiem oderwanych od siebie. Nowe rozwiązania zaś mogą pozostać niezrozumiałe w dotychczasowym kontekście kulturowym. Tylko dialog i wspólne publikacje przedstawicieli różnych środowisk prawniczych mogą doprowadzić do powstania dobrej jakości przepisów prawa, akceptowanych przez większość społeczeństwa uformowanego już w sposób typowy dla społeczeństwa cyfrowego.

Książka została przygotowana głównie przez pracowników Uniwersytetu SWPS, studentów i doktorantów, uczestniczą w niej także osoby z ośrodków krajowych (Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Wrocławski czy Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie) oraz zagranicznych (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universitat Jaume I, Università degli Studi di Bari Aldo Moro), współpracujących z Uniwersytetem SWPS.

Wstęp

Prof. dr hab. Bronisław Sitek
Romanizacja, globalizacja a wirtualna rzeczywistość

Część I. PROBLEMY RODZINY OD PRAWA RZYMSKIEGO DO EPOKI INFORMATYZACJI

Prof. José Luis Zamora Manzano
Reflexión crítica del matrimonio en Roma: minor duodecim annis nupta

Prof. Clemente Martínez Jaime
El Derecho Constitucional a un buen gobierno electrónico local en España. Especial referencia al nuevo papel de las mujeres en este ámbito

Prof. Ferdinando Parente
La dinamica dei modelli familiari nel sistema delle fonti: dal diritto romano al diritto italo-europeo

Prof. Tewise Ortega González
La violencia sobre la mujer en los espacios públicos. De la iniuria a la violencia digital

Prof. Maria del Carmen Colmenar Mallén
La mujer y su situación jurídica desde el Derecho romano hasta la actualidad. Algunas reflexiones

Mgr Agnieszka Kurniewicz
Stosowanie instytucji nakazu opuszczenia lokalu w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Mgr Justyna Skwirowska
Obowiązki alimentacyjne rodziców względem dzieci na gruncie prawnopodatkowym

Mgr Jacek Jóźwiak
Wsparcie rozwoju i ochrona praw kobiet w Unii Europejskiej

Mgr Agnieszka Orzeszko
Dwa systemy orzekania o niepełnosprawności – system społeczny i system oświaty

Anna Wcisło
Wiktymizacja wtórna przez media

Mgr Karolina Grosicka
Absolwent prawa na rynku usług prawniczych

Część II. PRAWO SZTUCZNEJ INTELIGENCJI – WYBRANE ZAGADNIENIA

Dr hab. Beata Stępień-Załucka, prof. UR
Konwencyjne prawo do prywatności a działanie algorytmów weryfikujących preferencje wyborcze z twarzy

Dr Dariusz Kowalski
Prawo gospodarcze publiczne – aktualne problemy i wyzwania na przykładach cyfryzacji i robotyzacji

Dr Marcin Mamiński
Rola samorządu terytorialnego w zarządzaniu placówkami edukacyjnymi w sytuacjach kryzysowych

Eliza Filipiak
Analiza implikacji prawnoautorskich sztucznej inteligencji

Noty o autorach

224 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022