wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SPRAWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI TEORIA I PRAKTYKA


URBANOWSKA-SOJKIN E.

wydawnictwo: PWE, 2021, wydanie I

cena netto: 72.30 Twoja cena  68,69 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Sprawność przedsiębiorstw w warunkach niepewności

Teoria i praktyka


Trwają nieustanne próby wyjaśniania powodzenia przedsiębiorstwa określanego niekiedy trwaniem i ciągłością działania. Także z powodu zamiaru określania jego perspektyw rozwojowych. Czynniki powodzenia przedsiębiorstwa stały się powodem kształtowania się nurtów badawczych nazywanych orientacjami. Sceptycyzm praktyków i badaczy dotyczy powodzenia przedsiębiorstw w przyszłości. Mimo powszechnie głoszonych poglądów negujących możliwości ustalenia czynników powodzenia przedsiębiorstw w pespektywie strategicznej ze względu na warunki niepewności, literatura naukowa zawiera jednak liczne w tym zakresie propozycje.

Treści prezentowanej książki, która powstawała przez kilka lat, ujmują wyniki badań zmierzających do ustalenia, czy są wspólne cechy przedsiębiorstw, które osiągały wyniki uznawane w rachunku komparatywnym za powodzenie. Treść książki z założenia jest wyrazem nieulegania arbitralnie wyrażanym w ostatnich latach przekonaniom dotyczącym znaczenia określonych orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz metod zachowania na rynku dla osiągania sukcesu. Treść monografii nawiązuje do badań zmierzających do poszukiwania fundamentów powodzenia przedsiębiorstw w perspektywie strategicznej. Praca nie uwzględnia powstałych w międzyczasie problemów związanych z pandemią. Wśród licznych badań podejmujących problem budowania potencjału konkurencyjnego i strategicznego przedsiębiorstw względnie mniej uwagi badaczy dotyczy zdolności organizacyjnych. Tym samym treść monografii wpisuje się w problematykę podejścia zasobowego do kształtowania konkurencyjności i potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa w perspektywie strategicznej. Podjęty w monografii problem jest niesłychanie złożony. Autorka nawiązuje do podstawowych problemów dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa. Przyjęto, że miarą powodzenia przedsiębiorstwa i wykorzystania potencjału konkurencyjnego jest jego sprawność, wielowymiarowo ujęta, rozpatrywana w perspektywie strategicznej. Przedmiotem zainteresowania są problemy zarządzania przedsiębiorstwami, a w szczególności wykorzystanie źródeł i czynników sprawności strategicznej.

Przedstawione badania i wyniki są rezultatem obserwacji grupy przedsiębiorstw. Przedmiotem ekspozycji w monografii (z drobnymi wyjątkami) są jedynie rezultaty ostatniego badania z lat 2019–2020 (333 przedsiębiorstwa), które podejmowano w ramach projektu: Przedsiębiorstwa w warunkach niepewności. Przeprowadzone na podstawie dociekań teoretycznych analizy wsparte danymi empirycznymi ograniczają dotychczasową lukę w zakresie poznania istoty sprawności przedsiębiorstwa, niwelują brak wyróżnienia rodzajów sprawności dziedzinowych i określenia ich znaczenia dla wyczerpującej ewaluacji przedsiębiorstwa, a także zmniejszają lukę wiedzy o związkach i relacjach strategicznych zdolności organizacyjnych ze sprawnością przedsiębiorstwa.

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Przedmiot zarządzania w warunkach niepewności
1.1. Niepewność – bariery i implikacje
1.2. Natura przedsiębiorstwa
1.3. Cele i temporalne imperatywy przedsiębiorstwa
1.4. Metody zarządzania przedsiębiorstwem
1.5. Przedsiębiorstwo w sieciach
1.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. Sprawność przedsiębiorstwa
2.1. Podstawy sprawności przedsiębiorstwa
2.2. Morfologia sprawności
2.3. Obszary sprawności strategicznej
2.4. Cykl sprawności i ciągłość
2.5. Sprawność przedsiębiorstwa w ujęciu wielowymiarowym – dylematy pomiaru
2.6. Organizacyjne uwarunkowania sprawności – zdolności organizacyjne
2.7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. Strategiczne zdolności organizacyjne: uniwersalne i idiosynkratyczne
3.1. Zdolności organizacyjne w perspektywie strategicznej – imperatyw posiadania
3.2. Zdolności do kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości organizacyjnej
3.3. Zdolności monitorowania rynku i kształtowania konkurencyjności
3.4. Zdolności do zarządzania dziedziną aktywności gospodarczej
3.5. Zdolności do zdobywania, konfiguracji, redundancji oraz zorganizowania zasobów
3.6. Zdolność do budowania relacji i współpracy
3.7. Zdolności do zarządzania w kryzysie i w odnowie strategicznej
3.8. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4. Dziedzinowe rodzaje sprawności strategicznej przedsiębiorstwa
4.1. Sprawność ekonomiczna
4.2. Sprawność rynkowa
4.3. Sprawność organizacyjna
4.4. Sprawność relacyjna
4.5. Sprawność środowiskowa/społeczna
4.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 5. Uwarunkowania sprawności przedsiębiorstwa
5.1. Relacje kauzalne sprawności przedsiębiorstwa
5.2. Modele sprawności przedsiębiorstwa
5.3. Metody gromadzenia, przetwarzania i analizy danych empirycznych
5.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 6. Wielowymiarowa analiza sprawności strategicznej przedsiębiorstwa
6.1. Zdolności organizacyjne a sprawność ogólna i sprawności dziedzinowe
6.2. Zdolności organizacyjne uniwersalne a sprawności dziedzinowe
6.3. Sprawności dziedzinowe i zdolności organizacyjne do monitorowania, gromadzenia, przetwarzania i analizy danych przedsiębiorstwa
6.4. Sprawności dziedzinowe i zdolności organizacyjne do zarządzania dziedziną aktywności gospodarczej
6.5. Sprawności dziedzinowe i zdolności organizacyjne do zdobywania, konfiguracji, redundancji i rezygnacji z zasobów
6.6. Sprawności dziedzinowe i zdolności organizacyjne do budowania relacji i współpracy z innymi podmiotami
6.7. Sprawności dziedzinowe i zdolności organizacyjne do zarządzania w kryzysie i w odnowie strategicznej
6.8. Zdolności organizacyjne i sprawność przedsiębiorstwa według regresji logistycznej
6.9. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

378 stron, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022