wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZRÓWNOWAŻONE RYNKI FINANSOWE PERSPEKTYWA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA


ZIOŁO M. SPOZ A. KULIŃSKA-SADŁOCHA E.

wydawnictwo: PWE, 2021, wydanie I

cena netto: 51.60 Twoja cena  49,02 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zrównoważone rynki finansowe

perspektywa krajowa i międzynarodowa


Celem monografii jest ukazanie zmian w funkcjonowaniu rynków finansowych w warunkach oddziaływania czynników niefinansowych i kreowanego przez nie ryzyka.

W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wpływ kwestii ESG na działalność podmiotów rynku finansowego oraz scharakteryzowano procesy dostosowawcze, jakim podlegają rynki finansowe, transformując się w kierunku tzw. zrównoważonych rynków finansowych, czyli rynków włączających w swoją działalność ryzyko czynników niefinansowych, zwłaszcza uwzględniających w decyzjach konsekwencje oddziaływania czynników ESG.

Wstęp
 
1. Związki finansów ze zrównoważonym rozwojem
1.1.  Finanse zrównoważone wobec wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem
1.2.  Ryzyko zrównoważonego rozwoju a finanse
1.3.  Inicjatywy, regulacje i wytyczne dla sektora finansowego odnoszące się do kwestii zrównoważonego rozwoju
1.4.  Kierunki adaptacji sektora finansowego do wymogów zrównoważonego rozwoju
 
2. Zrównoważona bankowość
2.1.  Geneza i rozwój zrównoważonej bankowości
2.2.  Zasady odpowiedzialnej bankowości – globalny standard zrównoważonej bankowości
2.3.  Pojęcie zrównoważonego banku i jego cechy
2.4.  Ryzyko środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego w działalności bankowej
2.5.  Obszary zrównoważonej działalności banku
2.6.  Komunikacja i raportowanie zrównoważonych działań
 
3. Rola banku centralnego we wspieraniu zrównoważonego rozwoju
3.1.  Zrównoważona gospodarka i bank centralny
3.2.  Instrumenty polityki pieniężnej a polityka zrównoważonego rozwoju
3.3.  Polityka makroostrożnościowa a polityka zrównoważonego rozwoju
3.4.  Informacyjno-edukacyjne działania banków centralnych na rzecz zrównoważonego rozwoju
3.5.  Współpraca banków centralnych na rzecz zrównoważonego rozwoju
 
4. Zrównoważony rynek kapitałowy
4.1.  Istota zrównoważonego rynku kapitałowego
4.2.  Regulacje prawne wspierające rozwój zrównoważonego rynku kapitałowego i odpowiedzialnego inwestowania
4.3.  Instrumenty zrównoważonego rynku kapitałowego
4.3.1. Zielone obligacje
4.3.2. Obligacje społeczne
4.3.3. Obligacje zrównoważonego rozwoju
4.3.4. Pożyczki i obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem
4.4.  Giełda i jej rola we wspieraniu rozwoju zrównoważonego rynku kapitałowego
4.5.  Crowdfunding a koncepcja zrównoważonego rozwoju
4.6.  Udział inwestycji zgodnych z ESG na rynku kapitałowym USA, UE, Polski
 
5. Zrównoważony rynek ubezpieczeń
5.1.  Sektor ubezpieczeń a koncepcja zrównoważonego rozwoju
5.2.  Zasady zrównoważonych ubezpieczeń
5.3.  Rola sektora ubezpieczeń w transformacji przedsiębiorstw i gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju
5.4.  Materializacja ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w sektorze ubezpieczeń
 
6. Zrównoważony rynek walutowy i rynek instrumentów pochodnych
6.1.  Rynek walutowy i instrumenty pochodne a zrównoważone finansowanie
6.2.  Pogodowe instrumenty pochodne
6.3.  Ewolucja rynków walutowego i instrumentów pochodnych – tendencje zmian
 
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków 

198 stron, B5, oprawa miękka


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022