wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


RUP W.

wydawnictwo: ODDK, 2022, wydanie V

cena netto: 299.00 Twoja cena  284,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego


Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej.
 
Autor – doświadczony praktyk:

  • omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg, rozliczenie),
  • szczegółowo charakteryzuje poszczególne części sprawozdania, wzbogacając komentarz podpowiedziami z praktyki, przykładami liczbowymi, schematami ewidencji,
  • omawia sporządzanie sprawozdań finansowych łącznych dla sektora państwowego i jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego,
  • wskazuje, jakie informacje należy podać w informacji dodatkowej, aby wypełnić nowy obowiązek.

Szczególną uwagę poświęcono aspektom praktycznym procedur księgowych obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań, więc różne zagadnienia związane z ewidencją i sprawozdawczością ilustrowane są przykładami liczbowymi i przykładami ewidencji na schematach teowych kont.

W publikacji omówiono również wpływ działań związanych ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 na dane liczbowe prezentowane w sprawozdaniach finansowych, a także wskazano konieczne dostosowania i ujawnienia w sprawozdaniach finansowych w związku z pandemią COVID-19, m.in. w zakresie wyceny i prezentacji należności budżetowych,  informacji dodatkowej oraz analizy sprawozdań finansowych.
Dodatkowo interpretację niektórych zagadnień wzmocniono odniesieniem do zasad sporządzania sprawozdań budżetowych. Pomocne jest również pokazanie różnic w prezentacji niektórych kategorii finansowych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniach budżetowych.

WSTĘP

I. PROCEDURY ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
1. Obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych
2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych
3. Porównywalność danych za rok ubiegły z danymi roku sprawozdawczego
4. Inwentaryzacja roczna

II. BILANS BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Specyfika rachunkowości i bilansu z wykonania budżetu
2. Zamknięcie księgi rachunkowej budżetu
3. Układ pozycji bilansu budżetu
4. Wycena bilansowa aktywów i pasywów bilansu budżetu
5. Praktyczny przykład sporządzenia bilansu budżetu

III. BILANS JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
1. Gospodarka finansowa i majątkowa jednostek organizacyjnych
2. Wzór bilansu jednostki organizacyjnej
3. Przekształcenie sald kont księgi rachunkowej w pozycje bilansowe
4. Wycena bilansowa
5. Metody aktualizacji wyceny należności
6. Praktyczny przykład sporządzenia bilansu jednostki organizacyjnej

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1. Wariant porównawczy obliczania wyniku finansowego
2. Zamknięcie księgi rachunkowej jednostki budżetowej
3. Zamknięcie księgi rachunkowej samorządowego zakładu budżetowego
4. Zasady sporządzenia rachunku zysków i strat
5. Porównanie rachunku zysków i strat ze sprawozdaniami budżetowymi
6. Praktyczne przykłady sporządzenia rachunku zysków i strat

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
1. Układ pozycji sprawozdania - zestawienie zmian w funduszu jednostki
2. Praktyczne przykłady sporządzenia zestawienia zmian w funduszu jednostki

VI. INFORMACJA DODATKOWA

VII. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE I BILANS SKONSOLIDOWANY
1. Metody przygotowania łącznych sprawozdań finansowych
2. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego

VIII. ANALIZA FINANSOWA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
1. Specyfika analizy finansowej sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych
2. Metody analizy finansowej
3. Analiza dynamiki i struktury na podstawie danych sprawozdań finansowych
4. Analiza wskaźnikowa
5. Analiza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jako całości
6. Analiza finansowa jednostki budżetowej
7. Analiza finansowa samorządowego zakładu budżetowego
8. Analiza przyczynowa

PODSUMOWANIE
ZAŁĄCZNIKI

254 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022