wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RODZICE W PRACY PORADNIK DLA PRACODAWCY


MAŁECKA O.

wydawnictwo: ODDK, 2022, wydanie I

cena netto: 299.00 Twoja cena  284,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rodzice w pracy – poradnik dla pracodawcy

Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, wzory dokumentów (z suplementem elektronicznym)


Kompleksowe omówienie wszystkich aspektów związanych z zatrudnianiem rodziców – komentarze, wskazówki, podpowiedzi, wzory dokumentów pomocne dla każdego pracodawcy.

Uwzględnia zmiany w zasiłkach ZUS obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Poszczególne rozdziały skupiają się na przedstawieniu problematyki zatrudniania kobiet w ciąży i rodziców wychowujących małe dzieci, prac wzbronionych kobietom, w tym także ciężarnym, czasu pracy czy ochrony osób wychowujących małe dzieci przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

Wiele miejsca poświęcono uprawnieniom do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego, omawiając: wymiar tych urlopów, możliwość dzielenia się uprawnieniami do tych urlopów między rodzicami i innymi osobami, problemy związane z równoczesnym świadczeniem pracy i korzystaniem z tych urlopów.

Szczegółowo wyjaśniono również kwestie związane z zasiłkami z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa przysługującymi w tych okresach. Swoje miejsce w poradniku znalazły także uprawnienia związane z prawem do korzystania z urlopów okolicznościowych, zwolnień od pracy związanych z wychowywaniem dzieci oraz do zasiłku opiekuńczego przysługującego na dziecko lub na innego członka rodziny w okresach, w których wymagają oni osobistej opieki świadczonej przez pracowników lub ubezpieczonych, posiadających inny tytuł do ubezpieczenia chorobowego niż stosunek pracy.

Każdemu zagadnieniu towarzyszy lista pytań i odpowiedzi – są to rzeczywiste problemy pojawiające się na szkoleniach dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Uwagi wstępne
1.1. Krąg osób objętych świadczeniami: matka, ojciec, inny członek rodziny, pracownik czy ubezpieczony chorobowo
1.2. Świadczenia na dzieci przysługują rodzicom, ale i opiekunom wychowującym dzieci
1.3. Świadczenia rodzicielskie są uzależnione od wieku dziecka
1.4. Terminy składania wniosków związanych z uprawnieniami rodzicielskimi

Rozdział 2. Zatrudnianie kobiet w ciąży i osób wychowujących dzieci
2.1. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu
2.2. Oświadczenie pracownika o zamiarze korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem
2.3. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 3. Obowiązki pracodawcy związane z wykonywaniem prac zagrażających bezpieczeństwu kobiet w ciąży i karmiących piersią
3.1. Ograniczenie możliwości wykonywania niektórych prac w przypadku ciąży i karmienia piersią
3.2. Obowiązki pracodawcy wobec osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
3.3. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 4. Czas pracy kobiet w ciąży i osób wychowujących dzieci
4.1. Elastyczny czas pracy rodziców wychowujących małe dzieci
4.2. Zakazy dotyczące norm czasu pracy kobiet w ciąży i osób wychowujących dziecko do 4 roku życia
4.3. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 5. Ochrona pracowników będących rodzicami przed rozwiązaniem stosunku pracy
5.1. Ochrona kobiet w ciąży oraz rodziców na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim
5.2. Rozwiązywanie umów o pracę na okres próbny i na czas określony w celu zastępstwa
5.3. Przedłużanie umów o pracę kończących się po upływie trzeciego miesiąca ciąży
5.4. Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
5.5. Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz uprawnionych do urlopu wychowawczego
5.6. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 6. Urlop macierzyński
6.1. Wymiar urlopu macierzyńskiego
6.2. Możliwość korzystania z urlopu macierzyńskiego przez innego niż matka dziecka członka rodziny
6.3. Dokumentowanie uprawnień do urlopu macierzyńskiego w przypadku dzielenia się nim z ojcem dziecka
6.4. Przerwanie urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka przebywającą w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym
6.5. Prawo do urlopu macierzyńskiego dla ojca dziecka w przypadku gdy niepracująca dotąd matka dziecka podejmuje zatrudnienie po porodzie
6.6. Minimalny wymiar urlopu macierzyńskiego matki dziecka w przypadku pobytu dziecka w szpitalu, urodzenia martwego dziecka lub jego śmierci
6.7. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 7. Urlop rodzicielski
7.1. Uprawnienie do urlopu rodzicielskiego, jego wymiar i możliwość podziału na części
7.2. Urlop rodzicielski w przypadku zatrudnienia na czas określony
7.3. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
7.4. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 8. Urlop ojcowski
8.1. Wymiar i zasady udzielania urlopu ojcowskiego
8.2. Planowane zmiany dotyczące uprawnień ojców-pracowników wychowujących dziecko w 2022 roku
8.3. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 9. Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy przysługujące ubezpieczonym w ciąży
9.1. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oraz zasiłek chorobowy przysługujący ubezpieczonym będącym w ciąży
9.2. Kod literowy "B" na zwolnieniu lekarskim oznaczający niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży i wyrównywanie zasiłku chorobowego
9.3. Wyrównanie podstawy wymiaru świadczeń w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy związanej z COVID-19 od 9 października 2021 r.
9.4. Ustalanie wymiaru świadczeń z tytułu niezdolności do pracy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy kobietom w ciąży w związku z COVID-19
od 16 grudnia 2020 r.
9.5. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 10. Zasiłek macierzyński podczas korzystania z urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego
10.1. Określenie uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego
10.2. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
10.3. Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w razie wcześniejszego powrotu do pracy lub otrzymywania zasiłku w kwocie niższej niż świadczenie rodzicielskie
10.4. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 11. Urlop wychowawczy
11.1. Prawo do urlopu wychowawczego i jego wymiar
11.2. Gwarancja jednego miesiąca urlopu wychow awczego dla każdego z rodziców
11.3. Wniosek o urlop wychowawczy i możliwość jego wycofania
11.4. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 12. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób korzystających z uprawnień rodzicielskich
12.1. Pobieranie zasiłku macierzyńskiego jako przerwa w pracowniczych ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym
12.2. Korzystanie z urlopu wychowawczego jako okres obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
12.3. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 13. Wpływ urlopów związanych z rodzicielstwem na wymiar urlopu wypoczynkowego
13.1. Zasady ustalania proporcjonalności wymiaru urlopu wypoczynkowego dla osób korzystających z uprawnień rodzicielskich
13.2. Udzielanie urlopu wypoczynkowego po okresach opieki nad dzieckiem - obowiązki pracodawcy
13.3. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 14. Możliwość wykonywania pracy podczas korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem
14.1. Podejmowanie zatrudnienia w czasie urlopów związanych z rodzicielstwem w polskim ustawodawstwie
14.2. Przepisy szczegółowe związane z wykonywaniem pracy przez mężczyzn korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem
14.3. Praca podczas korzystania z urlopu wychowawczego
14.4. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 15. Zasiłek opiekuńczy
15.1. Określenie uprawnień do zasiłku opiekuńczego
15.2. Przesłanki bezpośredniego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny
15.3. Roczne limity zasiłku opiekuńczego i zasady ich obliczania
15.4. Podstawa wymiaru i wysokość zasiłku opiekuńczego
15.5. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
15.6. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 16. Zwolnienie od wykonywania pracy w związku z wychowywaniem dzieci do 14 roku życia
16.1. Roczny wymiar zwolnienia od wykonywania pracy
16.2. Wskazanie przez pracownika sposobu wykorzystania zwolnienia od pracy
16.3. Wymiar zwolnienia od pracy rodziców zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
16.4. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 17. Urlopy okolicznościowe
17.1. Przesłanki udzielenia pracownikowi urlopu okolicznościowego
17.2. Urlop okolicznościowy związany ze śmiercią macochy lub ojczyma
17.3. Urlop okolicznościowy związany z osobami bliskimi byłego małżonka
17.4. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 18. Dodatkowe zwolnienia od pracy związane z rodzicielstwem
18.1. Zwolnienie na czas badań lekarskich dla kobiet ciężarnych
18.2. Przerwa na karmienie piersią
18.3. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 19. Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
19.1. Członkowie rodziny, którzy mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego
19.2. Forma zgłoszenia i wyrejestrowania członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
19.3. Pytania i odpowiedzi

Rozdział 20. Informacje związane z rodzicielstwem w świadectwie pracy
20.1. Zakres informacji dotyczących rodzicielstwa w świadectwie pracy
20.2. Urlop ojcowski w świadectwie pracy
20.3. Dane dotyczące urlopu rodzicielskiego oraz wychowawczego
20.4. Informacje dotyczące ochrony osób uprawnionych do urlopu wychowawczego
20.5. Pytania i odpowiedzi

Wzory wniosków i oświadczeń
Okres ciąży
Urlop macierzyński
Urlop ojcowski
Urlop rodzicielski
Urlop wychowawczy
Inne wnioski

288 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022