wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DODATKOWE (POZAUSTAWOWE) ŹRÓDŁA I FORMY FINANSOWANIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY


BARAŃSKI R.

wydawnictwo: ODDK, 2022, wydanie I

cena netto: 342.59 Twoja cena  325,46 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Dodatkowe (pozaustawowe) źródła i formy finansowania samorządowych instytucji kultury

Książka z suplementem elektronicznym


Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotacje celowe z budżetu swojego organizatora otrzymują tylko państwowe i samorządowe instytucje kultury. Dotacje tego typu zapewniają jednak najczęściej jedynie środki na pokrycie wydatków administracyjnych i kadrowych oraz prowadzenie podstawowej działalności programowej. Problem pojawia się wtedy, gdy instytucja planuje dodatkowe działania i rozwój wymagający zainwestowania większej ilości pieniędzy.

Organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich prowadzące działalność na obszarze kultury i sztuki znajdują się w o wiele trudniejszej sytuacji finansowej, ponieważ nie otrzymują w ogóle dotacji podmiotowej zabezpieczającej potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem. Koszty działalności administracyjnej, wynagrodzeń pracowników, zakupu wyposażenia i ewentualnych inwestycji w infrastrukturę (np. wynajem pomieszczeń, remonty) oraz całej działalności statutowej pokrywają z zewnętrznych źródeł finansowania.

Autor szczegółowo przedstawia pozaustawowe źródła finansowania (państwowe, prywatne, pochodzenia zagranicznego), z jakich mogą korzystać instytucje kultury, aby się utrzymać, rozwijać czy pozyskiwać nowych odbiorców. Omawia też kryteria kwalifikujące do udziału w konkursach dotacyjnych i programach. Pokazuje przykłady konkretnych projektów, które otrzymały już dofinansowanie w ramach danego programu grantowego, podpowiada, z jakich programów w najbliższych latach będzie można otrzymać dotacje – są to m.in. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025, Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce, programy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, programy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), program KREATYWNA EUROPA 2021–2027 i in.

Uzupełnieniem całości są przykłady przydatnych w procesie tworzenia i prowadzenia instytucji kultury dokumentów: zarządzeń, uchwał, umów, regulaminów, statutów, wniosków – także w wersji edytowalnej w dołączonym suplemencie elektronicznym.

Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.


I. INSTYTUCJE KULTURY W POLSCE
1. Zasady funkcjonowania państwowych i samorządowych instytucji kultury
2. Muzea
3. Biblioteki

II. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA POLU KULTURY
1. Fundacje
2. Stowarzyszenia zajmujące się kulturą
3. Koła gospodyń wiejskich
4. Status organizacji pożytku publicznego

III. FINANSOWANIE KULTURY
1. Dotacje podmiotowe
2. Dotacje celowe
3. Konkursy dotacyjne
4. Zlecanie realizacji zadań publicznych
5. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025
Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych
Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych
Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa
6. Dotacje Narodowego Centrum Kultury
Program DOM KULTURY+
Program ETNOPOLSKA
Program KULTURA - INTERWENCJE
Program POLSKO-UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY
7. Program KREATYWNA EUROPA 2021-2027
Projekty współpracy europejskiej
Wsparcie obiegu literatury europejskiej
Platformy europejskie
Europejskie sieci organizacji kulturalnych i kreatywnych
8. Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
9. Fundacja KGHM Polska Miedź
10. Fundacja PZU
11. Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS
12. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) Priorytet: Kultura
13. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
14. Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce
15. Europejski Fundusz Kultura Solidarności
16. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
17. Finansowanie placówek kultury ze środków unijnych
18. Programy INTERREG 2021-2027 (Europejska Współpraca Terytorialna)
Program współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
Program Interreg Polska-Rosja 2021-2027
Program Interreg Polska-Saksonia 2021-2027

244 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022