wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PORTRET HYBRYDOWY PERSPEKTYWY PREDYKCJI WYGLĄDU NIEZNANEGO SPRAWCY ZABÓJSTWA


SPEICHERT-ZALEWSKA B.

wydawnictwo: FNCE, 2021, wydanie I

cena netto: 52.50 Twoja cena  49,88 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Portret hybrydowy

Perspektywy predykcji wyglądu nieznanego sprawcy zabójstwa


Termin "zabójca" zazwyczaj ma silnie negatywny wydźwięk i już samo jego pojawienie się w mediach wywołuje natychmiastową reakcję, przybierającą postać wzburzonej dyskusji społecznej dotyczącej okoliczności sprawy. W takiej sytuacji pojawia się presja wymierzenia stosowanej kary dla sprawcy popełnionego czynu. W organach ścigani karnego panuje pewnego rodzaju kult śledztwa w sprawach zabójstw, wyrażający się w nadawaniu priorytetu i szczególnej rangi tego rodzaju sprawom. (...) Już podczas oględzin miejsca zdarzenia nasuwa się mnóstwo pytań, wątpliwości, a także określane są priorytety i kwestie, które należy rozstrzygnąć. W tym dociekaniu ustalanie danych dotyczących anonimowego, domniemanego sprawcy zajmuje główne miejsce.

(Fragment wstępu)

Autorka podjęła się trudnego zadania stworzenia portretu hybrydowego nieznanego sprawcy zabójstwa w oparciu o algorytm identyfikacyjny. Tytułowe zdanie zostało zrealizowane w sposób optymalny, przy zastosowaniu pożądanej w tego typu pracach formuły interdyscyplinarnej. Zastosowanie optymalnego zestawu metod badawczych, w tym analizy akt prawomocnie zakończonych spraw karnych z przepisu art. 148 k.k., doprowadziło do uzyskania ważnej, zwłaszcza z pragmatycznego punktu widzenia, wiedzy naukowej (zweryfikowanej). Tym samym zrealizowana została potrzeba opracowania algorytmu identyfikacyjnego budującego wizerunek nieznanego sprawcy zabójstwa, który może zwiększyć szanse na jego identyfikację.

Z recenzji prof. dr. hab. Emila Pływaczewskiego

Wykaz skrótów
Wstęp

1. Cel i zakres pracy
2. Metodyka badań

Rozdział I. Analiza kryminologiczna i statystyczna przestępstwa zabójstwa
1. Definicja przestępstwa zabójstwa
2. Motywy działania sprawców zabójstw
3. Charakterystyka sprawcy zabójstwa
4. Potencjalne ofiary - relacje ofiary ze sprawcą zabójstwa
5. Dynamika spraw zabójstw na przestrzeni lat 2003-2017
6. Czas popełnienia przestępstwa zabójstwa

Rozdział II. Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia jako źródło informacji o nieznanym sprawcy zabójstwa
1. Ślad kryminalistyczny
2. Zabezpieczanie śladów oraz dowodów przestępstwa
3. Analiza mechanizmu powstawania plam krwawych
4. Oględziny miejsca zabójstwa
5. Oględziny zwłok na miejscu ich znalezienia

Rozdział III. Ewolucja identyfikacji kryminalistycznej nieznanego sprawcy przestępstwa
1. Pojęcie identyfikacji i identyfikowania
2. Rodzaje kryminalistycznej identyfikacji człowieka
3. Rys historyczny metod identyfikacjisprawcy i rejestrowania karalności
4. Naukowe metody ustalania tożsamości sprawców przestępstw

Rozdział IV. Opis metod identyfikacyjnych i wspomagających wykorzystywanych przy tworzeniu modelu portretu hybrydowego
1. Współczesne metody identyfikacji człowieka w oparciu o klasyfikację prof. Jerzego Kasprzaka
2. Metody wspomagające identyfikację

Rozdział V. Model portretu hybrydowego
1. Pojęcie modelu portretu hybrydowego w ujęciu teoretycznym
2. Pojęcie algorytmu identyfikacyjnego
3. Etapy konstruowania modelu portretu hybrydowego
4. Tworzenie modelu portretu hybrydowego z zastosowaniem algorytmu identyfikacyjnego w warunkach praktycznych

Rozdział VI. Szacowanie ryzyka przy tworzeniu modelu portretu hybrydowego
1. Kluczowe błędy w postępowaniu przygotowawczym
2. Kluczowe błędy na poziomie czynności badawczych
3. Metamorfoza wizerunku sprawcy przestępstwa

Wnioski
Bibliografia
Załączniki

330 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022