wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ANARCHIA I DYSCYPLINA RZECZ O REALISTYCZNYCH TEORIACH STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH HANSA MORGENTHAUA I KENNETHA WALTZA


FILARY-SZCZEPANIK M.

wydawnictwo: WAM, 2019, wydanie I

cena netto: 61.89 Twoja cena  58,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Anarchia i dyscyplina

Rzecz o realistycznych teoriach stosunków międzynarodowych Hansa Morgenthaua i Kennetha Waltza


Lektura książki ukazuje jak olbrzymi był nakład pracy, aby powstała tak wartościowa i precyzyjna analiza. Jest to tym bardziej godne pochwały, że monografia ma charakter wybitnie interdyscyplinarny, co podnosi jej wyjątkowość i bogactwo. Z uwagi oryginalność wybranego tematu, przemyślaną strukturę, precyzyjną terminologię, przystępność językową, bogatą literaturę źródłową, najwyższą jakość analizy, a także tytaniczny zakres wykonanej pracy, monografia bezapelacyjnie zasługuje na opublikowanie nie tylko w języku polskim, ale także w języku angielskim.

prof. dr hab. Andrzej Mania

Książka dra Filarego-Szczepanika jest logiczna, autor miał na nią pomysł. Jest też opracowaniem niezwykle potrzebnym w Polsce, gdzie refleksja teoretyczna w obszarze stosunków międzynarodowych pozostawia wiele do życzenia. Autor dokonał wielkim wysiłkiem analizy porównawczej teorii, które stanowią główne punkty referencyjne w obszarze badawczym stosunków międzynarodowych. Z radością rekomenduję ją do druku.

dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr

"Główny problem badawczy przyjęty w publikacji można sformułować następująco: co wynika z krytycznego porównania teorii stosunków międzynarodowych zarysowanych przez Hansa Morgenthaua i Kennetha Waltza na tle wielkich debat konstytuujących dyscyplinę stosunki międzynarodowe dla zrozumienia teorii realizmu politycznego? Odpowiedź na to pytanie pozwala – przynajmniej na tyle, na ile realizm jako teoria stosunków międzynarodowych w dalszym ciągu stanowi ważną cześć amerykańskiego myślenia i działania w sferze stosunków międzynarodowych – zbliżyć się do zrozumienia i teorii realizmu politycznego, i samego realizowania realistycznego podejścia w polityce międzynarodowej nade wszystko przez Stany Zjednoczone Ameryki.

W tym kontekście pragnę postawić hipotezę, której weryfikacja stanowić będzie właściwy cel rozważań: „Ogólny kontekst tworzenia teorii przez Morgenthaua i Waltza wyznacza geneza i specyfika amerykańskich nauk społecznych, kontekst szczegółowy zaś wyznacza dyscyplina stosunki międzynarodowe, która kształtowała się w trakcie wielkich debat; oba konteksty wywarły istotny strukturyzujący wpływ na rzeczone teorie, objawiający się przede wszystkim zawężeniem ich zawartości”.

Fragment Wstępu do książki

Wstęp

Rozdział 1.
Pierwsza wielka debata jako mit założycielski stosunków międzynarodowych
1.1. Podręcznikowy obraz idealizmu międzywojennego i pierwszej debaty w stosunkach międzynarodowych
1.2. Rewizjonizm w historii dyscyplinarnej stosunków międzynarodowych
1.3. Amerykańska nauka o polityce na tle genezy i wczesnego etapu rozwoju nauk społecznych w Stanach Zjednoczonych a dyscyplina stosunków międzynarodowych
1.4. Czy Morgenthau debatował z "naukowym człowiekiem" w pierwszej debacie?
1.5. Trzy obrazy źródeł wojny - wkład Waltza do pierwszej i drugiej debaty
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2.
Druga wielka debata metodologiczna - w stronę nauki stosunków międzynarodowych
2.1. Geneza i przebieg
2.2. Druga debata a filozofia nauki - inspiracja czy zaniechanie?
2.3. Morgenthau i Waltz na tle drugiej debaty
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3.
Morgenthau o polityce między narodami - teoria "ojca założyciela" stosunków międzynarodowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki
3.1. Epistemologiczno-metodologiczna podstawa teorii Morgenthaua - teoria, rozumienie, intuicja, historyzm, przewidywanie
3.2. Rozumienie rzeczywistości międzynarodowej - natura ludzka, państwo, potęga, polityka, system międzynarodowy
3.3. Normatywna teoria polityki zagranicznej państwa, etyka odpowiedzialności (męża stanu) i interes narodowy
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4.
Kenneth Waltz i strukturalna odmiana realizmu politycznego
4.1. Metateoretyczne podstawy teorii polityki międzynarodowej Waltza
4.2. Główne kategorie teorii polityki międzynarodowej: równowaga sił, (tożsamy) aktor, system, struktura, polityka, zdolności (potęga), współzależność
4.3. W poszukiwaniu Waltzowskiej teorii polityki zagranicznej: system hierarchiczny, zmiana, dwubiegunowość
4.4. Podsumowanie

Rozdział 5.
Teorie Morgenthaua i Waltza na tle przemian zachodzących w amerykańskiej nauce społecznej stosunki międzynarodowe

Zakończenie
Bibliografia
Indeks osób
Summary

460 stron, 15.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022