wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWNO-ADMINISTRACYJNE UWARUNKOWANIA WYKONYWANIA ZAWODU FARMACEUTY


STYCH M.

wydawnictwo: PETRUS, 2021, wydanie I

cena netto: 49.00 Twoja cena  46,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawno-administracyjne uwarunkowania wykonywania zawodu farmaceuty


„Monografia stanie się zapewne przedmiotem dyskusji naukowej oraz przyczynkiem do rozwoju badań nad prawno-administracyjnymi kwestiami tworzenia i funkcjonowania prawa aptecznego w Polsce. Opracowanie może być również cenną pomocą dydaktyczną dla studentów kierunków związanych z dyscypliną nauk prawnych, a także studentów kierunków związanych z dziedziną nauk medycznych i nauk o zdrowiu”.

– prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek

„(…) jest jednym z pierwszych całościowych opracowań problematyki obszaru wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce. (…). Książka ma wysoką wartość merytoryczną, przedstawia bieżący stan wiedzy i opiera się na aktualnej bibliografii. Opracowanie jest nowością na rynku wydawniczym w Polsce w zakresie prac z dziedziny prawa w obszarze zawodu farmaceuty”.

– dr hab. Mariola Drozd (prof. UM w Lublinie)

WSTĘP

I. POJĘCIA PODSTAWOWE
I.1. Uwagi wstępne
I.2. Farmaceuta a aptekarz
I.3. Technik farmaceutyczny
I.4. Farmaceuta kliniczny
I.5. Usługa farmaceutyczna

II. GENEZA APTEKARSTWA NA ZIEMIACH POLSKICH
II.1. Uwagi wstępne
II.2. Aptekarstwo na ziemiach polskich
II.3. Problemy prawne aptekarstwa w okresie XX-lecia międzywojennego
II.4. Aptekarstwo w okresie II wojny światowej
II.5. Nowe rozwiązania w aptekarstwie po roku 1945
II.6. Aptekarstwo w dobie demokratycznego państwa prawnego

III. STATUS PRAWNY APTEKI
III.1. Uwagi wstępne
III.2. Nazwa "apteka" a pojęcie firmy
III.3. Apteka jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
III.4. Cechy działalności gospodarczej prowadzonej w formie apteki

IV. PRZESŁANKIWYKONYWANIAZAWODU FARMACEUTY
IV.1. Uwagi wstępne
IV.2. Studia oraz praktyka
IV.3. Stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
IV.4. Pełna zdolność do czynności prawnych
IV.5. Nienaganna postawa etyczna
IV.6. Rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty
IV.7. Niekaralność za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu
IV.8. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
IV.9. Posiadanie pełni praw publicznych

V. FARMACEUTA JAKO ZAWÓD
V.1. Uwagi wstępne
V.2. Pojęcie zawodu
V.3. Wolny zawód
V.4. Zawód regulowany
V.5. Zawód zaufania publicznego

VI. ETYKA ZAWODOWA FARMACEUTY
VI.1. Uwagi wstępne
VI.2. Etos zawodu
VI.3. Etyka zawodowa
VI.4. Kodeks Etyki Aptekarskiej RP
VI.4. Etyka farmaceuty a prawo naturalne
VI.5. Klauzula sumienia farmaceuty

VII. BŁĄD W SZTUCE APTEKARSKIEJ
VII.1. Uwagi wstępne
VII.2. Analiza prawna definicji błędu
VII.3. Granice błędu w sztuce farmaceuty

VIII. RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI FARMACEUTY
VIII.1. Uwagi wstępne
VIII.2. Odpowiedzialność zawodowa farmaceuty
VIII.3. Odpowiedzialność cywilna farmaceuty
VIII.4. Odpowiedzialność karna farmaceuty
VIII.5. Odpowiedzialność farmaceuty względem właściciela

IX. WYBRANE ZADANIA FARMACEUTY
IX.1. Uwagi wstępne
IX.2. Kierowanie apteką
IX.3. Wydawanie produktów leczniczych
IX.4. Sporządzanie leków w aptece
IX.5. Udzielanie informacji o produktach leczniczych

X. PROBLEMATYKA PRAWNA FUNKCJONOWANIA FARMACEUTY KLINICZNEGO
X.1. Uwagi wstępne
X.2. Problemy definicyjne farmacji klinicznej
X.3. Prawno-społeczne uwarunkowania wykonywania czynności przez farmaceutę klinicznego

XI. OPIEKA FARMACEUTYCZNA - DEFINICJA, ZAKRES REGULACJI
XI.1. Uwagi wstępne
X1.2. Definicje opieki farmaceutycznej
XI.3. Współpraca farmaceuty z lekarzem w ramach opieki farmaceutycznej
XI.4. Współczesne unormowania nowoczesnej opieki farmaceutycznej

XII. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA ZAWODOWE FARMACEUTY
XII.1. Uwagi wstępne
XII.2. Zagrożenia związane z wykonywaniem czynności w aptece
XII.3. BHP w aptece
XII.4. Ograniczenia psycho-fizyczne farmaceuty

XIII. WYBRANE ZAŁOŻENIA WYKONYWANIA ZAWODU FARMACEUTY W NOWEJ USTAWIE UCHWALONEJ PRZEZ SEJM W DNIU 10 GRUDNIA 2020 R.
XIII.1. Uwagi wstępne
XIII.2. Analiza statusu prawnego zawodu farmaceuty w uchwalonej ustawie
XIII.3. Formy aktywności zawodowej farmaceuty
XIII.4. Zasady uznawania kwalifikacji farmaceuty uzyskanych w państwach trzecich
XIII.5. Przesłanki utraty, wygaśnięcia i przerwania wykonywania zawodu
XIII.6. Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji

PODSUMOWANIE

BIBUOGRAFIA

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
Prawo międzynarodowe i unijne
Wykaz aktów prawa krajowego
Inne źródła prawa

WYKAZ ORZECZNICTWA
SŁOWNICZEK

389 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022