wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WZROKOCENTRYZM WIZUALNOŚĆ WIZUALIZACJA WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE


BODZIOCH-BRYŁA B. DORAK-WOJAKOWSKA L. SMOŁUCHA D. RED.

wydawnictwo: IGNATIANUM, 2018, wydanie I

cena netto: 54.00 Twoja cena  51,30 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wzrokocentryzm, wizualność, wizualizacja we współczesnej kulturze


Tocząca się na łamach wieloautorskiej monografii debata jest dobrze przemyślaną i spójną kompozycją polifoniczną, osadzoną w teorii audiowizualnej. Skoncentrowanie się na zjawiskach najnowszych, silnie determinowanych przez technologię cyfrową, redaktorki książki tłumaczą zmianą myślenia o obrazie, które ewoluowało od tradycyjnego mimesis do simulacrum. Jednocześnie zauważają, że zmiana obrazu pociąga za sobą o wiele poważniejszą zmianę dotyczącą ludzkiego patrzenia. Wzrok zatrzymuje się na powierzchni, bo w obrazie nie ma już głębi, samo przedstawienie do niczego nie odsyła, stąd „oko” nie ma w czym się zanurzyć. Towarzyszące temu stanowi zagubienie podmiotu, rozwarstwienie jego możliwości sensorycznych, zachwianie pewności opartej na percepcji, to tylko nieliczne konsekwencje zmian kulturowych wywołanych digitalizacją.

Książka pod redakcją naukową Bogusławy Bodzioch-Bryły, Lilianny Dorak-Wojakowskiej i Danuty Smołuchy jest niewątpliwie ciekawą propozycją wydawniczą. Nie tylko wpisuje się w trwającą od kilkunastu lat dyskusję nad rolą nowych technologii i mediów oraz ich wpływem na rzeczywistość, ale analizuje nowe zjawiska, rozwijając refleksję teoretyczną.

Z recenzji dra hab. Adama Regiewicza, prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Pod względem treści książka stanowi przemyślaną i spójną całość, zogniskowaną wokół zagadnienia wizualności jako dominanty współczesnej kultury, fenomenu kolonizującego dziś także logosferę, biorącego w posiadanie nie tylko praktyki codzienności, lecz także sztukę i naukę. Publikacja doskonale wpisuje się zatem w dynamicznie rozwijające się w światowej humanistyce studia nad wizualnością. Zgromadzone w monografii artykuły prezentują różne tematy szczegółowe oraz rozmaite podejścia metodologiczne. Czytelnik może się zapoznać z pracami z zakresu literaturoznawstwa, medioznawstwa, estetyki, badań nad sztukami wizualnymi, ludologii czy neuropsychologii. W sumie autorzy analizują pokaźny i silnie zróżnicowany materiał źródłowy, co pozwala uchwycić bogactwo i złożoność zjawisk zaliczanych do intensywnie rozwijającej się ekspansywnej kultury wizualnej.

Z recenzji dr hab. Magdaleny Bogusławskiej

Wprowadzenie 9
Dariusz Grzonka
Wędrujące obrazy naszych myśli: kulturowe formy patrzenia i myślenia obrazowego w perspektywie antropologii kulturowej 17
Lilianna Dorak-Wojakowska
Przekraczanie granic widzialności – elektroniczny świat obrazów Billa Violi 37
Bogusława Bodzioch-Bryła
Widzenie wiersza. Cyfrowe wizualizacje w utworach poetyckich Katarzyny Giełżyńskiej oraz innych projektach e-literackich 59
Izabela Janicka
Wizualizacja materiałów PR-owych 87
Agnieszka Kampka
Co widzimy na niezrozumiałych zdjęciach 103
Klaudia Cymanow-Sosin
„Niestosowność” i tabu we współczesnej reklamie – shockvertising czy prawo do wyrażania własnych poglądów w mediach? 119
Anna Adamus-Matuszyńska
Piotr Dzik
Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako sceny na podstawie samorządowych systemów identyfikacji wizualnej 137
Agnieszka Banach
Wizualizacja codzienności w ujęciu sztuki holograficznej 155
Danuta Smołucha
Wizualizacja zjawisk i nowe obszary komunikacji obrazowej w stechnicyzowanej kulturze 167
Piotr Pioterek
Kreowanie wirtualnych treści za pomocą technologii virtual reality 185
Michał Szymański
Tradycyjna sztuka w cyfrowym medium. Gry komputerowe wobec dziedzictwa kulturowego 199
Stanisław Radoń
Rola wyobraźni sensomotorycznej w nauce, sztuce i biznesie na podstawie badań neuro-psycho-matematycznych nad uważnością 213

Noty o autorach 229
Indeks osób 233

240 stron, Format: 15.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022