wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ CYFROWĄ


SUŁKOWSKI Ł.

wydawnictwo: PWN, 2022, wydanie I

cena netto: 110.80 Twoja cena  105,26 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie uczelnią cyfrową

Między utopią wolności a dystopią władzy


Wyjątkowość tej książki nie polega na tym, że jest poświęcona zarządzaniu uczelnią oraz sferze governance w szkolnictwie wyższym, ponieważ monografie o takiej tematyce były już publikowane przez krajowych i zagranicznych autorów. Nigdy dotąd nie powstała jednak książka, która by w tak wyczerpujący sposób, tak wszechstronnie i tak głęboko przedstawiała złożone problemy funkcjonowania uniwersytetu i wspólnoty uczelni. Podkreślenia wymaga harmonijne połączenie przez autora XX-wiecznej perspektywy rozwoju z aktualnymi uwarunkowaniami działania szkół wyższych. Monografia nie omija problemów konfrontowania się kultury samorządności akademickiej oraz wymagań rządności instytucjonalnej, z odniesieniami do modeli organizacyjnych i roli przywództwa w uczelni. Autor nie unika rozpatrywania najtrudniejszych zagadnień menedżeryzmu i rozliczalności uniwersytetu w zderzeniu z jego tradycyjnymi wartościami. Znajomość rzeczy, profesjonalizm, wnikliwość analizy, ale i odwaga autora w formułowaniu niekoniecznie popularnych wniosków są imponujące.

Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki,
prezes Fundacji Rektorów Polskich

Doskonała książka, napisana z rzadko spotykanym w polskiej literaturze rozmachem. Autor niezwykle ciekawie analizuje przeszłość uniwersytetu – i wybiega myślą w jego przyszłość, opierając się na zmieniających się koncepcjach zarządzania. Praca wybitna, koncepcyjna i do tego świetnie napisana. Wszystkim pragnącym lepiej zrozumieć ewolucję szkolnictwa wyższego – a zarazem jego prognozowaną przyszłość – serdecznie polecam!

Prof. dr hab. Marek Kwiek,
autor „Uniwersytetu w dobie przemian”
i dyrektor Institute for Advanced Studies in Social Sciences UAM

I. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1. Istota zarządzania uczelniami
1.1. Uczelnia przyszłości
1.2. Organizacja uniwersytetów I fali
1.3. Organizacja uniwersytetów II fali
1.4. Uniwersytety posthumboldtowskie
1.5. Organizacja uczelni III fali
1.6. Organizacja uczelni IV fali
1.7. Cztery fale organizacji uczelni
1.8. Autonomia uniwersytetu i wolność nauki

2. Model zarządzania uczelnią - perspektywa zintegrowana
2.1. Nadzór akademicki a zarządzanie uczelniami
2.2. Zarządzanie uczelnią
2.3. Ład akademicki i nadzór nad uczelniami
2.4. Modele Jadu akademickiego w różnych krajach
2.5. Nadzór a zarządzanie uczelnią
2.6. Koncepcje lądu akademickiego
2.7. Krytyka menedżeryzmu i korporacyjności w zarządzaniu uczelnią

3. Transformacje instytucji szkolnictwa wyższego
3.1. Źródła transformacji uczelni
3.2. Uniwersytet neoliberalny - idea i krytyka
3.3. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego
3.4. Dywersyfikacja strategii oraz stratyfikacja zarządzania uczelniami
3.5. Powszechność kształcenia wyższego
3.6. Korporatyzacja zawodu akademika
3.7. Nauka przemysłowa oraz akademicka
3.8. Prywatyzacja i specjalizacja kształcenia

4. Przywództwo akademickie
4.1. Przywództwo w uczelni
4.2. Koncepcje przywództwa‘akademickiego
4.3. Role kierownicze w uczelniach
4.4. Przywództwo cyfrowe w uczelniach

II. SYSTEM ORGANIZACYJNY UCZELNI

5. Strategia i misja akademicka
5.1. Zarządzanie strategiczne w uczelni
5.2. Historyczne zmiany misji i strategii akademickiej
5.3. Formacje i strategie uczelni
5.4. Biznesowe koncepcje strategii w uczelniach

6. Kultura i tożsamość organizacyjna uczelni
6.1. Kultura i tożsamość organizacyjna
6.2. Modele kultur organizacyjnych
6.3. Rodzaje kultur organizacyjnych
6.4. Ewolucja kultur akademickich
6.5. Zanikanie tradycyjnych kultur uniwersytetów
6.6. Kultura kontroli w uczelni
6.7. Proces zmiany kulturowej

7. Struktury organizacyjne i władza w uczelniach
7.1. Struktury organizacyjne
7.2. Struktury organizacyjne uczelni
7.3. Władza w organizacjach
7.4. Zmiany struktur władzy w uczelniach

III. MISJE UCZELNI

8. Zarządzanie nauką
8.1. Znaczenie działalności naukowej uczelni
8.2. Zarządzanie działalnością badawczą uczelni
8.3. Międzynarodowe rankingi doskonałości naukowej
8.4. Krytyczne spojrzenie na zarządzanie nauką

9. Zarządzanie dydaktyką
9.1. Znaczenie zarządzania kształceniem wyższym
9.2. Zarządzanie jakością kształcenia
9.3. Zmiany systemów jakości
9.4. Metody i narzędzia zarządzania jakością w edukacji
9.5. Krytycznie o zarządzaniu jakością kształcenia

10. Zarządzanie trzecią misją
10.1. Istota trzeciej misji
10.2. Cele trzeciej misji uczelni
10.3. Zarządzanie trzecią misją
10.4. Różnorodność i tolerancja w uczelni
10.5. Zrównoważony rozwój w szkolnictwie wyższym

IV. ZARZĄDZANIE OBSZARAMI FUNKCJONALNYMI UNIWERSYTETÓW

11. Zarządzanie kapitałem ludzkim i talentami w uczelniach
11.1. Człowiek w uczelni
11.2. Trzy paradygmaty zarządzania ludźmi w uczelni
11.3. Transformacje zarządzania kapitałem ludzkim w uczelniach
11.4. Zarządzanie kapitałem ludzkim w uczelniach i przedsiębiorstwach
11.5. Szkoły wyższe a obszary funkcji kadrowych
11.6. Planowanie zasobów ludzkich (planowanie personalne)
11.7. Rola rekrutacji w uczelniach
11.8. Problemy motywowania pracowników

12. Marketing w szkolnictwie wyższym
12.1. Ambiwalencja marketingu akademickiego
12.2. Koncepcje działalności marketingowej uczelni
12.3. Marka uniwersytetu
12.4. Komunikacja marketingowa w uniwersytetach
12.5. Marketing wewnętrzny oraz społeczna odpowiedzialność uniwersytetu

13. Policzalność uczelni
13.1. Koncepcja policzalności (accountability)
13.2. Rachunkowość uniwersytetów
13.3. Rozliczalność i profesjonalizacja zarządzania uczelniami publicznymi
13.4. Pomiar efektywności działalności uniwersytetów
13.5. Pomiar kapitału intelektualnego w uczelniach
13.6. Sprawozdawczość kapitału intelektualnego w szkołach wyższych
13.7. Zastosowanie raportowania kapitału intelektualnego uczelni na świecie

14. Zarządzanie wiedzą i informacją w instytucjach szkolnictwa wyższego
14.1. Zarządzanie wiedzą
14.2. Zarządzanie wiedzą w uczelniach
14.3. Taksonomie wiedzy w szkolnictwie wyższym
14.4. Koncepcje zarządzania wiedzą w uczelniach
14.5. Technologie informacyjno-komunikacyjne w ZW w uczelniach

V. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I PROCESAMI W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

15. Zarządzanie zmianą i restrukturyzacja uczelni
15.1. Zarządzanie zmianą w uczelni
15.2. Zarządzanie zmianą kulturową w uczelni
15.3. Istota restrukturyzacji w uczelniach
15.4. Typologie restrukturyzacji uniwersytetów

16. Zarządzanie procesowe i projektowe w uczelni
16.1. "Projektyzacja" zarządzania
16.2. Procesy oraz projekty w szkolnictwie wyższym

17. Fuzje, przejęcia i alianse strategiczne uczelni
17.1. Rola fuzji uniwersytetów
17.2. Kooperacja, koordynacja oraz konsolidacja szkół wyższych
17.3. Ograniczenia fuzji szkół wyższych
17.4. Fale konsolidacji na świecie
17.5. Warunki brzegowe powodzenia fuzji uniwersytetu

VI. ZARZĄDZANIE UNIWERSYTETEM PRZYSZŁOŚCI

18. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe
18.1. Wpływ pandemii COVID-19 na cyfryzację organizacji
18.2. Skutki pandemii dla uczelni
18.3. Wymuszony e-learning w pandemii

19. Transformacja cyfrowa uczelni
19.1. Transformacja cyfrowa świata
19.2. Organizacje ery cyfrowej
19.3. Transformacja cyfrowa w uczelniach

20. Paradygmaty organizacyjne uniwersytetu
20.1. Paradygmaty organizacyjne
20.2. Funkcjonalistyczny paradygmat uczelni
20.3. Interpretatywna wizja szkoły wyższej
20.4. Krytyczny obraz uniwersytetu
20.5. Postmodernistyczny uniwersytet?
20.6. Analiza porównawcza paradygmatów organizacyjnych uczelni

Wnioski
Bibliografia

462 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022