wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

KR覶KI KURS PAMI势


FOSTER J.K.

wydawnictwo: PWN, 2022, wydanie I

cena netto: 48.55 Twoja cena  46,12 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Pami赕

Krótki kurs


Seria Krótki kurs to popularnonaukowe ksi笨ki wydawane przez Oxford University Press, które w przyst阷ny sposób przedstawiaj szereg tematów z niemal ka縟ej dziedziny. Omawiaj眂 z entuzjazmem fakty, analizy, perspektywy i nowe koncepcje autorzy-eksperci sprawiaj, 縠 tematy trudne staj si przyst阷ne w lekturze.

Pami赕. Krótki kurs to przewodnik po najwa縩iejszych informacjach dotycz眂ych funkcjonowania ludzkiej pami阠i.

Czytelnik dowie si z niego:
  • Jak pierwsze, prze硂mowe badania doprowadzi硑 do sformu硂wania najwcze秐iejszych modeli pami阠i i jak te modele zosta硑 przekszta砪one wskutek nowszych odkry.
  • W jaki sposób powstaj wspomnienia i dlaczego s tak podatne na zniekszta砪enia.
  • Czy mo縩a zaszczepi komu wspomnienie lub odzyska takie, które si utraci硂.
  • Na ile wiarygodne s zeznania 秝iadków i co nale縴 wiedzie o ludzkiej pami阠i, gdy si je analizuje.

Rozdzia 1. Ty jeste swoj pami阠i

Rozdzia 2. Tworzenie mapy wspomnie

Rozdzia 3. Wyci眊anie królika z kapelusza

Rozdzia 4. Nie禼is硂禼i pami阠i

Rozdzia 5. Zaburzenia pami阠i

Rozdzia 6. Siedem wieków cz硂wieka

Rozdzia 7. Usprawnianie pami阠i

Lektury
Spis rycin
Indeks

180 stron, Format: 12.3x18.7cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022