wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DYSTANS SPOŁECZNY WOBEC OSÓB HOMOSEKSUALNYCH


SKOWROŃSKA M.

wydawnictwo: OFICYNA NAUKOWA, 2021, wydanie I

cena netto: 42.00 Twoja cena  39,90 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych

Mechanizmy, uzasadnienia, strategie dyskursywne


Książka przynosi szeroko zakrojoną wiedzę na temat sytuacji osób homoseksualnych i postaw społeczeństwa polskiego wobec tej mniejszości społecznej, a także wobec dążeń społeczności LGBT+, by osoby nieheteronormatywne były traktowane na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.

Omówienia prac innych badaczy, a także relacja z własnych badań są tu bardzo klarowne i przemawiają do wyobraźni czytelnika, mają walor nie tylko informacyjny, ale w pewnej mierze także perswazyjny i zmuszający do refleksji nad całym zjawiskiem. Wspólnie z autorką pochylamy się zatem z jednej strony nad odmiennością, a z drugiej – nad dystansem społecznym, manifestowanym wobec osób nieheteronormatywnych w Polsce aż nazbyt bezpardonowo, i to w czasach, kiedy w całym świecie euro-amerykańskim mamy do czynienia z wielką zmianą postaw. Książka, napisana rzetelnie, przekonująco i prosto (mimo precyzji naukowej), ma jeszcze jeden atut. Popularyzuje ważną wiedzę społeczną i zachęca do krytycznej rewizji własnych przekonań.

Małgorzata Skowrońska, doktor nauk społecznych, pracuje w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki uprzedzeń i dyskryminacji oraz edukacji antydyskryminacyjnej. Prywatnie pasjonuje się teatrem, muzyką i sztuką współczesną.

11  Wstęp

19  Rozdział I
Dystans społeczny jako przedmiot refleksji naukowej

22  Zarys pojęcia dystansu społecznego w pracach Georga Simmla
31  Dystans społeczny w świetle rozważań Roberta E. Parka
36  Dystans społeczny według Emory’ego Bogardusa
46  Od klasycznej do współczesnej definicji dystansu społecznego
52  Dystans społeczny w świetle Construal Level Theory
58  Osoba homoseksualna jako obiekt dystansu społecznego w społeczeństwie polskim
70  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych — ujęcie definicyjne
75  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych jako element pola zjawisk
78  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych — mechanizmy i uzasadnienia

85  Rozdział II
Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych w świetle badań psychologicznych i socjologicznych

86  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych w świetle ogólnopolskich badań sondażowych
120  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych — perspektywa osób nieheteroseksualnych
145  Globalne i lokalne zróżnicowanie dystansu społecznego wobec osób homoseksualnych

157  Rozdział III
Dane i metoda

157  Przesłanki podjęcia badań nad mechanizmami określającymi dystans społeczny wobec osób homoseksualnych
160  Wybór techniki badawczej
162  Dobór próby — grupy: opiniotwórcza, porównawcza i mniejszościowa
164  Pytania i procedury badawcze
166  Dynamiczny scenariusz wywiadu i trudności w realizacji badania
169  Rekrutacja
170  Transkrypcje i anonimizacja danych
171  Dofinansowanie badań i współpraca z badaczami

173  Rozdział IV
Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych — mechanizmy i uzasadnienia. Analiza zebranego materiału empirycznego

176  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych w grupie opiniotwórczej — analiza wyników
179  Typy uzasadnień przedstawiane przez badanych ujawniających duży dystans społeczny wobec osób homoseksualnych
179  Zagrożenie dla porządku społecznego i tradycyjnej rodziny
184  Zagrożenie dla dzieci
188  Zagrożenie dla grupy dominującej
189  Obnoszenie się, afiszowanie się
195  Wiara religijna i niezgodność z nauką Kościoła
198 Obce wpływy — obce wartości
203  Choroba
204  Większość społeczeństwa myśli w ten sposób
205  Temat zastępczy, sztuczny problem
207  Uzasadnienia unikowe
207 Typy uzasadnień przedstawiane przez badanych ujawniających mały dystans społeczny wobec osób homoseksualnych
208  Normalni obywatele
209  Wartości — wybór, wolność, indywidualizm
209  Wiedza i doświadczenie
212  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych w grupie porównawczej — analiza wyników
216  Typy uzasadnień dla dużego dystansu w grupie porównawczej
216  Zagrożenie dla tradycyjnej rodziny
220  Zagrożenie dla dzieci
224  Obnoszenie się, afiszowanie się
235  Większość społeczeństwa myśli w ten sposób
240  Choroba
244  Wiara religijna i wartości chrześcijańskie
252  Temat zastępczy, sztuczny problem
253  Uzasadnienia unikowe
255  Typy uzasadnień dla małego dystansu w grupie porównawczej
255  Normalni obywatele
256  Wiedza
258  Empatia
259  Uzasadnienia i mechanizmy określające dystans społeczny wobec osób homoseksualnych w grupie opiniotwórczej i porównawczej — wnioski
264  Kontakt z osobami homoseksualnymi a dystans społeczny
266  Elastyczność dystansu
270  Efekt Biedronia
274  Narracje związane z postawami dystansu
276  Narracja większościowa
277  Narracja moralizująca
278  Narracja medykalizująca
279  Narracja dialogująca

281  Rozdział V
Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych — perspektywa gejów i lesbijek. Analiza zebranego materiału empirycznego

282  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych w grupie mniejszościowej — analiza wyników
285  Typy uzasadnień dla małego dystansu w grupie mniejszościowej
285  Stan faktyczny
291  Normalni obywatele i równe prawa
293  Wolny wybór
295  Dobrzy rodzice
296  Różnorodność
298  Typy uzasadnień dla dużego dystansu w grupie mniejszościowej
298  Wydarzenia zbyt kontrowersyjne
300  Uzasadnienia unikowe
301  Brak, niekompletność
306  Typy narracji w grupie mniejszościowej
307  Efekt Biedronia
308  Konsekwencje dystansu wobec gejów i lesbijek — na podstawie wypowiedzi przedstawicieli grupy mniejszościowej
325  Mechanizm sprzężenia zwrotnego dystansu — wnioski

327  Zakończenie

335  Postscriptum
O dynamice dystansu społecznego wobec osób homoseksualnych w latach 2014–2020 i I Marszu Równości w Białymstoku
336  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych w Polsce i Europie — przegląd danych ilościowych (lata 2014–2020)
371  Przełom w roku 2019. Perspektywa lokalna
373  Badanie własne — nota metodologiczna
375  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych w grupie mniejszościowej w roku 2019 — analiza wyników
380  Od diagnozy postaw mieszkańców do I Marszu Równości w Białymstoku
393  I Marsz Równości w Białymstoku w opiniach przedstawicieli grupy mniejszościowej
400  I Marsz Równości w Białymstoku i sytuacja społeczna osób LGBT (w tym homoseksualnych) — odniesienia polityczne
407  I Marsz Równości w Białymstoku i sytuacja społeczna osób LGBT (w tym homoseksualnych) — ocena roli Kościoła katolickiego i środowisk katolickich
415  I Marsz Równości w Białymstoku — recepcja zdarzeń
424  Przebieg Marszu — wspólne obszary doświadczenia badanych
437  Konsekwencje i znaczenie I Marszu Równości w Białymstoku
438  Marsz jako zamknięcie
440  Marsz jako otwarcie
443  Podsumowanie

447  Bibliografia

447  Monografie
451  Artykuły w czasopismach
453  Komunikaty z badań i raporty badawcze
455  Źródła internetowe

466  Indeks osób

472 strony, Format 138 x 220 mm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022