wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KATOLICKIE MNIEJSZOŚCI WYZNANIOWE W POLSCE I UKRAINIE STUDIA PORÓWNAWCZE


ZOWCZAK M. RED.

wydawnictwo: OFICYNA NAUKOWA, 2021, wydanie I

cena netto: 42.00 Twoja cena  39,90 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Katolickie mniejszości wyznaniowe w Polsce i Ukrainie

Studia porównawcze


tudia zawarte w monografii ukazują społeczności dwóch wyludniających się, peryferyjnych miasteczek: Murafy na ukraińskim Podolu, gdzie wśród prawosławnych zamieszkują od wieków rzymscy katolicy, oraz Białego Boru, gdzie po drugiej wojnie światowej osiedlono deportowanych z Bieszczad grekokatolików. Dla obu mniejszości wyznaniowych religia pozostaje ważnym zwornikiem tożsamości, a ich życie nadal koncentruje się wokół świątyń. Murafscy katolicy, wraz ze zmianą języka liturgii i modlitwy, odrzucają bagaż pamięci, który łączył ich z polską tradycją. Grekokatolicy w Białym Borze konstruują swoją ukraińską tożsamość wokół traumy przesiedleń, w opozycji wobec prawosławia. Ich etnoreligię przezwycięża mistyka zaprojektowanej przez Jerzego Nowosielskiego cerkwi, nawiązującej do wzorów starochrześcijańskich. W kontrze do niej wyrastają w okolicy kopulaste cerkiewki, wznoszone przez niezadowolonych z modernizacji wiernych. W Murafie starsze pokolenie rzymskich katolików pozbawiono części lokalnej, polskiej tradycji, a wraz z nią – części tożsamości. Jednak murafska parafia pozostaje „ogródkiem Matki Boskiej” objętym Bożą ochroną, w przeciwieństwie do bardziej zsekularyzowanego i zróżnicowanego świata białoborskich grekokatolików, którzy postrzegają się jako lud bez ojczyzny, a swoje główne dziedzictwo upatrują w języku i liturgii.

Część I Kultura religijna w perspektywie porównawczej

Magdalena Zowczak
13 Wprowadzenie. Badania porównawcze kultury religijnej

21 Katolicy dwóch obrządków w czasach transformacji ustrojowej
27 Czas karnawału
30 Powrót tradycjonalizmu i etnoreligia
35 Badania kultury religijnej. Cele i metoda
43 Fenomenologiczne inspiracje projektu
45 O porównaniu
50 Wybór społeczności badanych
68 Blaski i cienie transformacji
72 Grupy badawcze i konstrukcja pracy

Elżbieta Przybył-Sadowska
77 Termin „kultura religijna” w badaniach religioznawczych w Polsce

Magdalena Zatorska
95 Porównanie we współczesnej praktyce antropologicznej

99 Refleksja nad porównaniem. Implikacje polityczne i etyczne
102 Powrót do porównania
106 Odpowiedzialność publiczna (public responsibility) — Andre Gingrich i Richard B. Fox
107 Świadomość porównawcza (comparative consciousness) — Laura Nader
110 Porównawcze sumienie (comparative conscience) — Kirsten Hastrup
111 Zestawieniowy model porównania — Susan Stanford Friedman
113 Teoria kontekstu — Marit Melhuus
115 Porównanie wielopoziomowe (multilevel comparison) — Michael Schnegg
116 Podsumowanie

Marcin Skupiński
120 Religia a tożsamość w postsocjalistycznym pejzażu. Perspektywa porównawcza

121 Kościoły i „realnie istniejący socjalizm”, czyli krótka historia życia religijnego w dwóch miejscowościach
127 O „prawdziwym” kapłaństwie — rola księży w kreowaniu wspólnoty
135 Murafa. Wspólnota w wierze — stosunek do innych wyznań i religii
141 Biały Bór. Wspólnota w narodzie — religia i nacjonalizm
150 Podsumowanie

Część II Mniejszości wyznaniowe Murafy i Białego Boru. Studia przypadków

W ogródku Matki Bożej Murachowskiej

Marcin Skupiński
155 Czerez nasze selo iszła Boża Matir. Religia publiczna i zaczarowanie świata we współczesnej Ukrainie (Wsie Murafa i Klekotyna, obwód winnicki)

156 Murafa i Klekotyna w świetle dotychczasowych badań nad religijnością na terenie Ukrainy i byłego ZSRR
160 Religia publiczna w Murafie
166 Końce światów
173 Miejsce Murafy i Ukrainy w świecie
178 Podsumowanie
 
Maria Sokołowska
179 Język a tożsamość. Społeczność katolicka Murafy wobec zmian językowych w Kościele

182 Kościół w Murafie
183 Pamięć zbiorowa
184 Specyfika umiejętności językowych
188 Nowa rola języka polskiego
189 Język w przestrzeni kościoła
191 Sfera domowa jako sfera wyboru
193 Stereotypy językowe
194 Tożsamość tutejsza
195 Lokalne autorytety wobec konfliktu interesów w Kościele
198 Podsumowanie

Katarzyna Kaczmarska
199 Narracje na temat Karty Polaka i jej wpływ na tożsamość mieszkańców Murafy

199 Badania
200 Język katolicki — polski jako język modlitwy
204 Egzamin na Kartę Polaka
210 Postawy katolickich mieszkańców Murafy wobec Karty Polaka
210 Najstarsze pokolenie
212 Średnie pokolenie
218 Młode pokolenie

Jan Wawrzyniec Lech
222 Odgłosy chaosu — sytuacja muzyki liturgicznej w środowisku murafskich „rzymokatolików”

222 „Muzyka zaniedbana”
227 Cztery zespoły, różne postawy, główni aktorzy
239 Dwie drogi w przestrzeni muzycznej
243 Chaos

Magdalena Zatorska
247 Relacje chrześcijańsko-żydowskie w modelu antagonistycznej tolerancji. Od wspólnoty religijnej do wspólnoty pamięci

250 Szarogród i Murafa
257 Spór o Kalwarię
262 Antagonistyczna tolerancja
264 Humań
269 Wspólnota pamięci
271 Pamięć publiczna
275 Pamięć prywatna
279 Pamięć oficjalna

Lud bez ojczyzny. „Matko Wygnańców, nie daj nam zginąć!”

Jacek Wajszczak
289 Cerkiew Jerzego Nowosielskiego w Białym Borze — recepcja i konteksty kulturowe

289 Białoborski pejzaż
297 Metoda
300 Powstanie cerkwi
302 Czas i miejsce
319 Budowa świątyni
329 Praktyki
336 Eksperymentalna placówka

Julia Bujskich
341 Wspólnoty wyznaniowe jako wspólnoty pamięci: grekokatolicy Białego Boru i prawosławni Włodawy

342 Wprowadzenie
345 Miejsce, naracja, pamięć
352 Greckokatolicka ukraińska wspólnota Białego Boru
360 Prawosławni „tutejsi” Włodawy i jej okolic
373 Podsumowanie

Urszula Rukat
376 Rola księży w kształtowaniu kultury religijnej parafii unickich w Kostomłotach i Białym Borze

377 Historia parafii neounickiej w Kostomłotach
379 Parafia greckokatolicka w Białym Borze
380 Co łączy obie parafie?
382 Kształtowanie kultury religijnej Kostomłot
387 Biały Bór — pytania o tożsamość religijną i narodową
393 Podsumowanie

Tomasz Kosiek
396 Gdy Inny staje się bliskim… Etnologiczne autorefleksje o funkcjonowaniu w grupie ukraińskiej w Białym Borze

401 Początki
403 Zadziwienia
409 Polsko-ukraińskie małżeństwa między badaniami a doświadczeniem
420 Zanurzenie i tożsamość
423 Plusy i minusy bycia członkiem grupy badanej
425 Podsumowanie

Magdalena Zowczak
427 „Tutejsi” i przesiedleńcy. Modernizacja kultury religijnej w etnograficznym kolażu

432 Model zmian
437 Epoka heroiczna. Surowe zasady
440 Język i tradycja. Reinwencja rodowodu
451 Społeczny rodowód tradycji
454 Bulgocąca krew, czyli o konflikcie pamięci
460 Ksiądz jako trickster i inne autorytety
466 Śpiewacy
470 Mirakula, kulty maryjne i estetyki
481 Miejsca pamięci
485 Podsumowanie

491 Bibliografia

506 Materiały internetowe
508 Literatura ukraińska i rosyjska
509 Ukraińskie i rosyjskie materiały internetowe

510 Spis ilustracji
517 Indeks osób
525 Indeks miejscowości
529 Informacje o autorach

 532 strony, w tym wiele kolorowych fotografii, Format 138 x 220 mm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022