wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU WYZWANIA I OCZEKIWANIA


RED. J.OSIŃSKI

wydawnictwo: SGH, 2008, wydanie I

cena netto: 36.65 Twoja cena  34,82 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja jest obecnie niedostępna


„Praca dotyczy bardzo ważnego we współczesnym świecie problemu naukowo-badawczego o istotnych odniesieniach praktycznych. Działalność administracji publicznej ma wpływ na efektywność funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. W ostatnich latach równolegle zachodzące na świecie, w krajach Unii Europejskiej i w Polsce procesy, jakimi są m.in.: (1) globalizacja rozwijająca się w niewyobrażalnej wcześnie skali, (2) decentralizacja decyzji z poziomu centralnego na poziom regionalny i lokalny, (3) rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, czego elementem jest także e-administracja, (4) pogłębiająca się mimo różnych przeszkód integracja europejska, (5) zasadnicza modyfikacja, jakiej ulegają struktury i funkcje administracji publicznej, (6) rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, znajdujący wyraz w różnorodnych partnerstwach i paktach, tworzeniu sieci współpracy (networking) z udziałem administracji publicznej oraz nowej roli sektora instytucji pozarządowych jako kluczowego partnera administracji publicznej” przyczyniają się do wzrostu znaczenia administracji publicznej. „Zmiany zachodzą przede wszystkim w administracji rządowej na szczeblu centralnym i wojewódzkim, ale mają także miejsce na poziomie regionalnej i lokalnej administracji samorządowej. Ponieważ procesy te nie są jeszcze zakończone, bardzo cenna staje się wszelka refleksja teoretyczna i praktyczna na ten temat. Dlatego praca ta trafia w główny nurt naukowo-badawczy.”

 

              z recenzji prof. dr hab. Jacka Szlachty

 


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie

Wstęp
1. Instytucja państwa w świetle procesów globalizacji i integracji 
   1.1. Historyczna istota państwa 
   1.2. Ewolucja instytucji państwa i jej dynamika 
   1.3. Modele państw współczesnych i ich istota
2. Państwo współczesne a zakres i formy jego aktywności
3. Wzrost znaczenia administracji publicznej we współczesnych państwach 
   3.1. Przyczyny wzrostu znaczenia administracji publicznej 
   3.2. Prawne uwarunkowania aktywności administracji samorządowej w Polsce 
   3.3. Istota oddziaływań administracji samorządowej na systemy gospodarki regionalnej i lokalnej
4. Administracja samorządowa w relacjach z systemem gospodarki regionalnej i lokalnej – wyzwania i problemy
Wnioski

Prawo jednostki do dobrej administracji publicznej (Jerzy Oniszczuk)
1. Administracja i niepodleganie jednostki niczyjemu panowaniu
2. Sens ukształtowania prawa administracyjnego i „żelazna klatka biurokracji”
3. Państwowe, międzynarodowe i ponadnarodowe zainteresowanie dobrą administracją
4. Europejskie podejście do prawa do dobrej administracji (ujęcie prawa Rady Europy i Wspólnot Europejskich)
5. Dobra administracja w Konstytucji RP
6. Powiązanie prawa do dobrej legislatywy, sądu i administracji
Wnioski – prawo do dobrej administracji i nowy model zarządzania

Zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rządzeniu i zarządzaniu administracją publiczną (Marcin Sakowicz)
Wstęp
1. E-urząd i elektroniczne świadczenie usług publicznych
2. E-demokracja – narzędzie odnowy demokracji
3. Ocena stopnia rozwoju e-government w Polsce
4. Koszty i korzyści zastosowania ICT w jednostkach administracji publicznej
5. Przykłady e-government na świecie
Wnioski

Administracja publiczna jako organizacja ucząca się (Andrzej Pawluczuk)
Wstęp
1. Koncepcja organizacji uczącej się
2. Doświadczenie Kanady we wdrażaniu koncepcji organizacji uczących się do sektora usług publicznych
3. Perspektywa wdrożenia do polskiej administracji koncepcji administracji uczącej się
Wnioski

Polityczne kryteria doboru urzędników w rządowej administracji publicznej (Bogusław Pytlik)
Wstęp
1. Struktura administracji rządowej w Polsce
2. Rola partii politycznych w procesie selekcji kandydatów na stanowiska publiczne i w tworzeniu polityki państwa
3. Stanowiska polityczne w administracji rządowej na przykładzie wybranych państw współczesnych
4. Stanowiska polityczne i kryteria doboru ministrów, sekretarzy oraz podsekretarzy stanu na przykładzie Rady Ministrów RP 
   4.1. Koalicja rządowa: Prawo i Sprawiedliwość–Liga Polskich Rodzin–Samoobrona RP (19 lipca 2006 r. – 13 sierpnia 2007 r.) 
   4.2. Koalicja rządowa: Platforma Obywatelska–Polskie Stronnictwo Ludowe (od 16 listopada 2007 r.)
Wnioski

Doskonalenie procedur administracyjnych jako wyzwanie dla administracji publicznej (Robert Kamiński)
Wstęp
1. System procedur administracyjnych
2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
3. Zasady działania sądownictwa administracyjnego
Wnioski

Finansowanie funkcji gospodarczej administracji publicznej z wykorzystaniem funduszy unijnych (Izabela Zawiślińska)
Wstęp
1. Podstawy prawne kompetencji administracji lokalnej i regionalnej
2. Unia Europejska jako podmiot finansujący realizację funkcji świadczącej 
   2.1. Priorytet dobre rządzenie PO „Kapitał ludzki” 
   2.2. PO „Innowacyjna gospodarka” 
   2.3. PO „Infrastruktura i środowisko” a funkcja świadcząca administracji publicznej 
   2.4. Finansowanie funkcji świadczącej z PO „Pomoc techniczna” 
   2.5. PO „Rozwój Polski Wschodniej” 
   2.6. PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
   2.7. Regionalne programy operacyjne jako narzędzie finansowania funkcji świadczącej
Wnioski

Zakończenie
Bibliografia

 


256 stron, B5,oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ A SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ADMIN.SAMORZ..
MODZELEWSKI P.

- ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZAGADNIENIA OGÓLNE
IZDEBSKI H. KULESZA M.

- MODELE BIZNESU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
GOŁĘBIOWSKI T. DUDZIK T.M. LEWANDOWSKA M. WITEK-HAJDUK M.

- BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ
ŻUKROWSKA E.

- NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W LOGISTYCE
KOZŁOWSKI R. SIKORSKI A.

- NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE - SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ. BUDŻET ZADANIO
RED. LUBIŃSKA T.

- TRANSFER WZORCÓW ZARZĄDZANIA STUDIUM ORGANIZACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
HANSEL P.

- ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W USŁUGACH PUBLICZNYCH
OPOLSKI K. MODZELEWSKI P.

- METODY I TECHNIKI SONDAŻOWYCH BADAŃ OPINII
SZREDER M.

- BUDŻET DLA UNII EUROPEJSKIEJ PO 2013 ROKU IMPLIKACJE DLA POLSKI
KAWECKA-WYRZYKOWSKA E. RED.

- ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
VAN HOEK A. HARRISON R.

- GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA
STRZELECKI Z. RED.

- ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ
RED. KŁOPOTEK A

- FILOZOFIA KAIZEN W BIURZE
LAREAU W.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022