wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ADMINISTRACJA PUBLICZNA MIĘDZY POLITYKĄ PRAWEM I EKONOMIĄ


OSIŃSKI J. RED.

wydawnictwo: SGH, 2010, wydanie I

cena netto: 49.50 Twoja cena  47,03 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W 2010 roku Katedra Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH obchodzi jubileusz swego istnienia. Swoistym uwieńczeniem tego okresu jest wydana w Oficynie Wydawniczej SGH publikacja jubileuszowa.

 

Prezentowane opracowanie nie pretenduje do przedstawienia choćby najważniejszych kierunków zainteresowań badawczych pracowników Katedry ani badaczy zaprzyjaźnionych i współpracujących z naszą jednostką. Wynika ono raczej z chęci zaakcentowania skromnego jubileuszu i stworzenia możliwości pracownikom i gościom przedstawienia problematyki, którą zajmują się przede wszystkim w chwili obecnej.

Całość problematyki można jednak z powodzeniem widzieć w obrębie nauk, z których nauka o administracji, ale także w sensie praktycznym – administracja publiczna jako ważna systemowa instytucja we współczesnym państwie, czerpią czy powinny czerpać wiedzę i inspirację. Mamy na myśli politologię, prawo i ekonomię. Te bowiem dziedziny naukowe traktuje się dość powszechnie jako najbliższe i w największym stopniu powiązane z interesującymi nas problemami administracji publicznej.

 

 


Spis treści:

 

Wstęp (pracownicy Katedry)

 

Wybory Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki a regulacje prawne i ewolucja praktyki ustrojowej (Joachim Osiński)

Wprowadzenie

1.      Prawo wyborcze podmiotowe i przedmiotowe – podstawy

2.      Etapy procesu wyborów prezydenta

Zakończenie

 

Konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe gwarancje służebności administracji publicznej (Waldemar J. Wołpiuk)

Wprowadzenie

1.      Ewolucja zadań i funkcji administracji

2.      Od administracji państwa do administracji społeczeństwa. Administracja państwowa – administracja publiczna

3.      Interes publiczny a służebność administracji publicznej

4.      Prawne i pozaprawne instrumenty osiągania stanu służebności w zakresie działalności administracji publicznej

Wnioski

 

Źródła prawa pracy w Konstytucji RP (Jerzy Oniszczuk)

1.      Rozumienie źródeł prawa

2.      Konstytucyjny system formalnych źródeł prawa

3.      Konstytucja jako źródło prawa pracy. Zakres i relacje między regulacjami dotyczącymi wolności i praw związanych z pracą

4.      Ogólne reguły dotyczące ram ustroju pracy oraz wolności i praw związanych z pracą

5.      Warunki ograniczenia wolności i praw jednostki

6.      Sposób ujęcia i charakter regulacji konstytucyjnych wolności i praw dotyczących pracy

7.      Niektóre wolności i prawa podmiotów indywidualnych

8.      Konstytucyjne źródła zbiorowych stosunków pracy

 

Koszty postępowania a prawo strony do sądu administracyjnego (Artur Mudrecki)

Uwagi ogólne

1.      Zakres kontroli sądowoadministracyjnej

2.      Koszty sądowe

3.      Zwrot kosztów postępowania

4.      Zwolnienie od kosztów

Wnioski

 

Funkcjonariusze międzynarodowi siłą i słabością instytucjonalizacji w stosunkach międzynarodowych (Jerzy Menkes)

Wprowadzenie

1.      Kompetencje

2.      Bezstronność

3.      Uczciwość

Zakończenie

 

Unia Europejska na rozdrożu. Główne kierunki reformy ustrojowej (Jan Barcz)

Uwagi wstępne

1.      Traktat z Nicei

2.      Konwent UE, Konferencja Międzyrządowa 2003/2004 i traktat konstytucyjny

3.      Okres „refleksji” (2005–2006) – formuła kontynuowania reformy ustrojowej UE

4.      Droga do kompromisu

5.      Traktat z Lizbony – co dalej?

 

Słowacja w Unii Gospodarczej i Walutowej. Geneza, uwarunkowania i pierwsze oceny (Izabela Zawiślińska)

Wprowadzenie

1.      Geneza członkostwa Słowacji w strefie euro

2.      Prawne uwarunkowania akcesji Słowacji do strefy euro

3.      Kampania informacyjna

4.      Procedury wprowadzania banknotów i monet euro do obiegu

5.      Skutki wprowadzenia euro w Słowacji

Zakończenie

 

Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993–1998 (Bogusław Pytlik)

Wprowadzenie

1.      Tworzenie podstaw słowackiej polityki zagranicznej w latach 1993–1994

2.      Między Federacją Rosyjską a Unią Europejską i Paktem Północnoatlantyckim. Słowacka polityka zagraniczna w latach 1994–1998

Zakończenie

 

Zmiany w europejskiej i polskiej polityce wschodniej po 2004 roku (Katarzyna Pisarska)

Wprowadzenie

1.      Zmiany w polityce wschodniej Unii Europejskiej po 2004 r.

1.      a postulaty polskiej polityki wschodniej – analiza porównawcza

2.      Słabości polskiej polityki europejskiej (2004–2008) oraz ich

przyczyny

3.      Europeizacja polskiej polityki wschodniej po 2004 r.

4.      Rekomendacje dla Polski

Podsumowanie

 

Polityka Turcji wobec Bliskiego Wschodu – uwarunkowania i główne założenia (Joanna Sztubert)

Wprowadzenie

1.      Uwarunkowania historyczno-kulturowe w postrzeganiu Turcji

przez państwa arabskie

2.      Obecność Turcji w regionie

Podsumowanie

 

Polaryzacja systemu partyjnego w Serbii (Sylwia Sławińska)

Wprowadzenie

1.      Klasyfikacja systemów partyjnych

2.      System partyjny w Serbii

3.      Tło polityczne u schyłku rządów Slobodana Miloševicia

4.      Początki przemian na scenie politycznej po 2000 r.

5.      Charakterystyka głównych partii politycznych

6.      Rodziny partii politycznych

7.      Opozycja

8.      Koalicje

9.      Wybory parlamentarne

Podsumowanie

 

Gminy i prowincje w państwach skandynawskich – w poszukiwaniu optymalnej wielkości (Marcin Sakowicz)

Wprowadzenie

1.      Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego

w modelu nordyckim

2.      Problem optymalnej wielkości gmin i prowincji

3.      Reformy strukturalne w pierwszej dekadzie XXI w.

Zakończenie

 

Społeczna aktywność w środowisku zamkniętym. Próba charakterystyki zjawiska na przykładzie społeczności więziennej Zakładu Karnego w Płocku (Jan R. Kalinowski)

Wprowadzenie

1.      Społeczność więzienna a proces resocjalizacji

2.      Aktywność skazanych jako element procesu resocjalizacji

Podsumowanie

 

Prawo w debacie ponowoczesnej. Oczekiwania wizji postponowoczesnych (Kilka zagadnień) (Jerzy Oniszczuk)

Zamiast zakończenia

 

Bibliografia naukowa pracowników Katedry Administracji Publicznej 1999–2009 (Joachim Osiński, Bogusław Pytlik)

Monografie i opracowania 2000–2009

Rozdziały w książkach 1999–2009

Artykuły i studia 1999–2009

Badania (granty, badania statutowe, badania własne)

Inne (raporty, ekspertyzy, recenzje, wstępy, hasła encyklopedyczne)

Opracowania niepublikowane


405 stron, B5

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO W TEORII I PRAKTYCE. WYBRANE ELEMENTY
RED. ONISZCZUK J.

- ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE
CHMIELNICKI P.

- PSYCHOLOGIA. TOM 3. JEDNOSTKA W SPOŁECZEŃSTWIE I ELEMENTY PSYCHOLOGII
RED. STRELAU J.

- PEDAGOGIKA TOM 2. PEDAGOGIKA WOBEC EDUKACJI, POLITYKI ŚWIATOWEJ I BADA
RED. ŚLIWERSKI B.

- KULTUROWE UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE
GLINKA B.

- EUROPEJSKIE PRAWO ADMINISTRACYJNE
RED. KRAWIEC G.

- EDUKACJA DOROSŁYCH PRACOWNIKÓW I BEZROBOTNYCH
SUCHY S.

- UTOPISTYKA ALTERNATYWY HISTORYCZNE DLA XXI WIEKU
WALLERSTEIN I.

- SEKTOR PUBLICZNY W POLSCE I NA ŚWIECIE. MIĘDZY UPADKIEM A ROZKWITEM
RED. KLEER J.

- POLITYKA SPOŁECZNA
RED. FIRLIT-FESNAK G. SZYLKO-SKOCZNY M.

- OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W RADZIE EUROPY I W UNII EUROPEJSKIEJ
MICHAŁOWSKA G.

- KAPITAŁ LUDZKI W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
PRZYBYSZEWSKI R.

- EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZNY
ROSATI D.

- WOLNOŚCI I PRAWA SOCJALNE ORAZ ORZECZNICTWO KONSTYTUCYJNE
ONISZCZUK J.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022