wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

BUDOWANIE ZNACZEŃ DYDAKTYKI


BEDNARCZUK B. KUSIAK K. PARCZEWSKA T. RED.

wydawnictwo: UMCS, 2022, wydanie I

cena netto: 60.65 Twoja cena  57,62 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Budowanie znaczeń dydaktyki

W sześćdziesiątą rocznicę powstania Katedry Dydaktyki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Treść publikacji wnosi nowe spojrzenie na zagadnienia z zakresu dydaktyki. Przedstawione kwestie w kontekście dorobku naukowego i programowego pracowników Katedry Dydaktyki wypełniają lukę w literaturze naukowej, ważnej dla rozwijania myśli pedagogicznej, w tym dydaktyki jako subdyscypliny pedagogiki. Uważam, że książka jest wartościową pozycją dla poznawania, upowszechniania dorobku dydaktyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz inspiruje do po-głębienia znajomości problemów prezentowanych w pracy.

Z recenzji dr hab. Ewy Borowiec

Słowo wstępne   9

KATEDRA DYDAKTYKI WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
Beata Bednarczuk, Krystyna Kusiak
Powstanie i rozwój Katedry Dydaktyki (1961–2004)              17
Beata Bednarczuk, Krystyna Kusiak
Zmiana pokoleniowa (2004‒2014)                     . 27
Teresa Parczewska
Nowe oblicze Katedry Dydaktyki (od 2014 roku)               . 33
Urszula Oszwa
W stronę przyszłości                           . 41

UCZEŃ ‒ NAUCZYCIEL ‒ SZKOŁA
Bolesław Niemierko
Dydaktyka ucznia                             47
Józefa Bałachowicz
Kategoria roli ucznia w teorii i praktyce edukacji wczesnoszkolnej       . 61
Elżbieta Marek
Praca nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w twórczości pedagogicznej
Ryszarda Więckowskiego – inspiracje prakseologiczne            . 79
Joanna Madalińska-Michalak
Dyrektor szkoły i nauczyciele: przywództwo a siła wspólnych wartości w czasach pandemii COVID-19                       101

O STAWANIU SIĘ NAUCZYCIELEM
Ewa Skrzetuska
Rozwój i obecny stan kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w Polsce    . 119
Ilona Nowakowska-Buryła
Zróżnicowanie kulturowe jako źródło nowych obszarów kompetencji zawodowych nauczyciela                         . 137
Ewa Żmijewska
Wybrane elementy przygotowania studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej do pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo      153
Dorota Pankowska
Refleksje na temat kształcenia nauczycielek edukacji początkowej na podstawie analizy indywidualnych koncepcji roli zawodowej studentek kończących pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na UMCS       . 163

TEORIA DLA PRAKTYKI
Beata Bednarczuk, Krystyna Kusiak
Uczenie się uczenia w perspektywie celów kształcenia             183
Barbara Bilewicz-Kuźnia
„Matematyczny dar” jako projekt czynnościowego nauczania matematyka
na etapie wczesnej edukacji                        . 195
Urszula Oszwa
Dydaktyka wobec lęku uczniów przed matematyką              205
Teresa Parczewska
Przyroda i jej znaczenie dla rozwoju dziecka i przyszłości Ziemi        . 221

PRZYWRACANIE ZNACZEŃ
Maria Cackowska
Koncepcja nauczania czynnościowego i możliwości jej realizacji na szczeblu
nauki początkowej                            . 23
Florian Bartmiński
Aktywność matematyczna uczniów klas początkowych            . 241
Halina Cybulska
Wspieranie rozwoju dzieci w procesie edukacji                247
Anna Czochra, Irena Tarkowska
Mój elementarz. Klasa pierwsza – koncepcja metodyczna           . 255
Wybrane publikacje pracowników Katedry Dydaktyki             261
Z albumu Katedry Dydaktyki                        267
Skład osobowy Zakładu Dydaktyki (od 2019 roku Katedry Dydaktyki)      283

285 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022