wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 85.50 81,23   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW SEKTORA BANKOWEGO W ŚWIETLE PRZYNALEŻNOŚCI POKOLENIOWEJ


RENATA L.

wydawnictwo: CEDEWU, 2022, wydanie I

cena netto: 85.50 Twoja cena  81,23 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowej


W monografii przedstawiono istotną w obecnych czasach kwestię zróżnicowania pokoleniowego w zespołach pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, wraz z implikacjami tych różnic na motywację pracowników.

Na tym tle Autorka w szeroki sposób analizuje wartość motywatorów dostępnych w systemach motywacyjnych największych banków działają-cych w Polsce, porównując je z oczekiwaniami i preferencjami pracowników generacji X, Y i Z.

Co istotne, szczególna uwaga skupiona jest na znaczeniu roli przełożonego w motywowaniu pracowników − badaniu poddano znaczenie, jakie dla podwładnych ma postawa szefa, jego zachowania wobec podwładnych oraz stosowany styl kierowania.

Książka przeznaczona jest dla:

• menadżerów chcących zrozumieć różnice w motywowaniu podwładnych reprezentujących różne generacje;
• przełożonych, którzy chcą wzmacniać swój autorytet w zespole oraz skutecznie motywować podwładnych, dostosowując styl kierowania do ich potrzeb;
• pracowników chcących lepiej funkcjonować w zespołach multipokoleniowych;
• wszystkich, których interesuje kwestia motywacji i motywowania pracowników w kontekście motywacji zewnętrznej i automotywacji;
• zainteresowanych analizą sektora bankowego w kontekście przydatności funkcjonujących w nim rozwiązań motywacyjnych i niezbędnych z punktu widzenia pracowników zmian.

Wstęp 9

Rozdział 1
Rola czynnika ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej 15
1.1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna banku 15
1.2. Kompetencje i umiejętności pracowników jako element przewagi konkurencyjnej 19
1.3. Kapitał ludzki a kapitał intelektualny i społeczny 23
1.4. Ewolucja podejścia do roli kapitału ludzkiego w organizacjach 28
1.5. Kultura organizacyjna i jej znaczenie dla rozwoju organizacji uczącej się w gospodarce opartej na wiedzy 34
1.6. Zmiana podejścia do modelu kariery zawodowej we współczesnych przedsiębiorstwach i instytucjach 41

Rozdział 2
Profil pracownika banku i zmiany pokoleniowe na rynku pracy 45
2.1. Specyfika profilu kompetencyjnego pracownika wobec zmian technologicznych w bankowości 45
2.2. Przynależność pokoleniowa pracowników na rynku pracy w XXI wieku 49
2.3. Badania dotyczące różnic w zakresie cech pokoleń X, Y i Z 53
2.4. Charakterystyka pokolenia X 59
2.5. Cechy charakterystyczne pokolenia Y 62
2.6. Cechy charakteryzujące pokolenie Z 68

Rozdział 3
Czynniki i narzędzia motywujące pracowników 75
3.1. Motywacja oraz identyfikacja czynników motywujących pracowników 75
3.1.1. Motywacja zewnętrzna 75
3.1.2. Motywacja wewnętrzna 81
3.2. Wybrane teorie motywacji 84
3.2.1. Podejście według treści motywacji 84
3.2.2. Podejście według procesu motywacji 85
3.2.3. Podejście według wzmocnień motywacji 87
3.3. Narzędzia kształtowania motywacji 89
3.3.1. Klasyfikacja narzędzi motywowania 89
3.3.2. Finansowe narzędzia motywacyjne 93
3.3.3. Pozafinansowe narzędzia motywacyjne 100

Rozdział 4
Systemy motywacyjne w sektorze bankowym 109
4.1. Styl kierowania jako determinanta systemów motywacyjnych 109
4.2. Ogólna charakterystyka systemów motywacyjnych w bankach 121
4.3. Systemy motywacyjne stosowane w wybranych bankach w Polsce 131

Rozdział 5
Znaczenie czynników i narzędzi motywujących pracowników banków - badanie empiryczne 147
5.1. Założenia i charakterystyka badania 147
5.2. Konstrukcja kwestionariusza ankietowego 150
5.3. Charakterystyka próby badawczej 151
5.4. Czynniki i narzędzia motywujące pracowników różnych pokoleń 156
5.5. Dostępność narzędzi motywacyjnych w ramach stosowanych przez banki systemów motywacyjnych 174
5.6. Motywacja pracowników banków i ich skłonność do zmiany pracodawcy 177
5.7. Rola zachowań kierowników zespołów w budowaniu motywacji podwładnych 188
5.8. Wnioski z autorskiego badania empirycznego 203

Zakończenie 211
Bibliografia 221
Spis rysunków 239
Spis tabel 241
Summary 243
Załącznik 249

260 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022