wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO A RYZYKO DEPOZYTU BANKOWEGO


MIKLIŃSKI M.

wydawnictwo: WUG, 2021, wydanie I

cena netto: 64.25 Twoja cena  61,04 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo a ryzyko depozytu bankowego


Inspiracją do podjęcia badań dotyczących wpływu rozwiązań normatywnych na ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym stało się jej społeczne znaczenie oraz brak całościowych opracowań naukowych z tego zakresu. W bogatym dorobku dogmatyki prawa w zakresie prawa bankowego pominięto jak dotąd kwestie analizy rozwiązań prawnych z punktu widzenia ich wpływu na ryzyko ponoszone przez deponenta — wierzyciela banku oraz bank — dłużnika deponenta. Tymczasem kontrahenci banków to często podmioty gromadzące na rachunkach bankowych pieniężne efekty pracy pokoleń, zaś bezpieczeństwo środków pieniężnych powierzonych bankom jest podstawą siły i bezpieczeństwa finansowego państwa. Problem wpływu prawnych rozwiązań na ryzyko obciążające depozyty bankowe ujawnia zatem istotny walor społeczny i potrzebę naukowej refleksji.

Ze Wstępu

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Zagadnienia wprowadzające - zakres pojęciowy
1.1. Wprowadzenie
1.2. Pojęcie i charakter prawny środków pieniężnych
1.3. Pojęcie i charakter prawny rachunku bankowego
1.4. Pojęcie i wielowymiarowe znaczenie ryzyka
1.4.1. Ryzyko jako przedmiot zainteresowania pozaprawnych dyscyplin naukowych
1.4.2. Ryzyko w naukach prawnych
1.4.2.1. Ryzyko w prawie karnym
1.4.2.2. Ryzyko w prawie cywilnym
1.4.2.3. Ryzyko w prawie pracy
1.4.2.4. Ryzyko w prawie finansowym
1.5. Podsumowanie

Rozdział 2
Stosunek rachunku bankowego a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
2.1. Wprowadzenie
2.2. Umowa rachunku bankowego a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
2.2.1. Przechowanie środków pieniężnych a ryzyko
2.2.2. Swobodny obrót środkami pieniężnymi a ryzyko
2.2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa środkom pieniężnym a ryzyko
2.3. Zasada swobody umów a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
2.3.1. Swoboda zawarcia umowy rachunku bankowego a ryzyko
2.3.2. Swoboda wyboru strony umowy rachunku bankowego a ryzyko
2.3.3. Swoboda kształtowania formy umowy rachunku bankowego a ryzyko
2.3.4. Swoboda kształtowania treści umowy rachunku bankowego a ryzyko
2.4. Adhezyjny sposób zawarcia umowy rachunku bankowego a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3
Rozwiązania normatywne podjęcia i prowadzenia działalności bankowej a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
3.1. Wprowadzenie
3.2. Reglamentacja działalności bankowej a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
3.2.1. Wolność gospodarcza a licencja bankowa
3.2.2. Prawne formy działalności banków a ryzyko
3.2.3. Zezwolenie na utworzenie banku a ryzyko
3.2.4. Zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez bank a ryzyko
3.3. Normatywnie określone postacie czynności bankowych i usług a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
3.3.1. Bankowość uniwersalna i inwestycyjna a ryzyko
3.3.2. Czynności bankowe sensu stricto a ryzyko
3.3.3. Czynności bankowe sensu largo a ryzyko
3.3.4. Usługi bankowe a ryzyko
3.4. Idea narrow bankingu jako poszukiwanie alternatywy dla ryzyka depozytu
3.5. Podsumowanie

Rozdział 4
Rozwiązania normatywne nadzoru bankowego a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
4.1. Wprowadzenie
4.2. Nadzór mikroostrożnościowy a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
4.2.1. Instytucje nadzoru a ryzyko
4.2.2. Funkcja licencyjna a ryzyko
4.2.3. Funkcja regulacyjna a ryzyko
4.2.4. Funkcja analityczna a ryzyko
4.2.5. Funkcja kontrolna a ryzyko
4.2.6. Funkcja dyscyplinująca a ryzyko
4.3. Nadzór makroostrożnościowy a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
4.4. Nadzór europejskich organów a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5
Regulacje ostrożnościowe a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
5.1. Wprowadzenie
5.2. Normy ostrożnościowe a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
5.2.1. Wymogi w zakresie funduszy własnych a ryzyko
5.2.2. Wymogi w zakresie dużych ekspozycji a ryzyko
5.2.3. Wymogi w zakresie płynności a ryzyko
5.2.4. Wymogi w zakresie dźwigni finansowej a ryzyko
5.2.5. Wymogi w zakresie podawania informacji do wiadomości publicznej a ryzyko
5.3. System zarządzania i sprawozdawczości a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
5.3.1. System zarządzania ryzykiem a ryzyko
5.3.2. System kontroli wewnętrznej a ryzyko
5.3.3. Sprawozdawczość fi nansowa a ryzyko
5.4. Podsumowanie

Rozdział 6
Naprawcze, gwarancyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe rozwiązania normatywne a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
6.1. Wprowadzenie
6.2. Normatywny kształt rozwiązań naprawczych banków a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
6.2.1. Plan naprawy banku a ryzyko
6.2.2. Wczesna interwencja a ryzyko
6.2.3. Przejęcie banku a ryzyko
6.2.4. Likwidacja banku a ryzyko
6.3. Normatywny kształt systemu gwarantowania depozytów a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
6.3.1. System wyliczania a ryzyko
6.3.2. Kształt i zakres ochrony gwarancyjnej a ryzyko
6.3.3. Fundusze gwarancyjne a ryzyko
6.3.4. Normatywny kształt instytucji gwarancyjnej a ryzyko
6.4. Normatywny kształt restrukturyzacji banków a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
6.4.1. Istota restrukturyzacji a ryzyko
6.4.2. Umorzenie lub konwersja instrumentów kapitałowych a ryzyko
6.4.3. Plan przymusowej restrukturyzacji a ryzyko
6.4.4. Przejęcie przedsiębiorstwa a ryzyko
6.4.5. Instytucja pomostowa a ryzyko
6.4.6. Umorzenie lub konwersja zobowiązań a ryzyko
6.4.7. Wydzielenie praw majątkowych a ryzyko
6.5. Normatywny kształt upadłości banków a ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym
6.5.1. Zawieszenie działalności banku a ryzyko
6.5.2. Przesłanki upadłości banku a ryzyko
6.5.3. Skutki upadłości banku a ryzyko
6.5.4. Ogłoszenie upadłości banku a ryzyko
6.5.5. Zaspokojenie praw deponenta a ryzyko
6.6. Podsumowanie

Wnioski
Wykaz źródeł

396 stron, A5, oprawa twarda
 

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022