wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PERSPEKTYWA CYKLU I BIEGU ŻYCIA W POLITYCE SPOŁECZNEJ


SZATUR-JAWORSKA B. RYSZ-KOWALCZYK B. PETELCZYC J.

wydawnictwo: ELIPSA, 2021, wydanie I

cena netto: 39.69 Twoja cena  37,71 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Perspektywa cyklu i biegu życia w polityce społecznej


W książce autorki  przedstawiają, między innymi, propozycję porządku terminologicznego dotyczącego pojęć „cykl życia” i „bieg życia”. W ich bowiem ocenie są one zarówno w języku potocznym, jak i w publikacjach naukowych stosowane w sposób dowolny, dość przypadkowy i nie zawsze dogłębnie przemyślany.  Pomimo że w dorobku nauk społecznych można znaleźć wiele publikacji dotyczących relacji między zagadnieniami biegu lub cyklu życia a polityką (polityką publiczną, polityką społeczną), istnieje, zdaniem autorek, potrzeba dokonania systematycznej analizy specyfiki każdej z tych dwóch kategorii w nauce o polityce społecznej. Celem autorek jest zarówno ukazanie zalet i ograniczeń obu omawianych podejść badawczych, jak i usytuowanie ich w szerszym kontekście teorii polityki społecznej.

Autorki proponują, by w nauce o polityce społecznej używać – jako podstawowych – dwóch pojęć: cykl życia (ang. life cycle) i bieg życia (ang. life course) – nadając im specyficzne dla polityki społecznej definicje i traktując je nie tylko jako kategorie nauki, lecz także jako dwie swoiste perspektywy badawcze. Te perspektywy charakteryzują zarówno różnice, jak i podobieństwa. Uznają jednak, że w każdej z nich należy uwzględniać m.in.: temporalny wymiar dystrybucji osobistych i społecznych zasobów, jakie jednostki mają lub mogłyby mieć do dyspozycji, holistyczne podejście do życia człowieka, wielość czynników kształtujących cykl i bieg życia oraz występowanie momentów przełomowych (kryzysów) w cyklu i biegu życia.

Słowo wstępne
Bibliografia

ROZDZIAŁ 1
Perspektywa cyklu życia w nauce o polityce społecznej
Wprowadzenie
1.1. Założenia teoretyczne przyjęte dla perspektywy cyklu życia człowieka formułowanej na potrzeby polityki społecznej
1.2. Propozycja konceptualizacji pojęcia cyklu życia człowieka dla nauki o polityce społecznej
1.3. Kluczowe pojęcia koncepcji cyklu życia dla polityki społecznej
1.3.1. Fazy życia
1.3.2. Próg przejścia, proces przejścia
1.3.3. Zadania rozwojowe
1.3.4. Kryzysy rozwojowe
1.4. Walory i ograniczenia perspektywy cyklu życia w polityce społecznej
Bibliografia

ROZDZIAŁ 2
Perspektywa biegu życia w nauce o polityce społecznej
Wprowadzenie
2.1. Założenia teoretyczne i konceptualizacja perspektywy biegu życia w polityce społecznej
2.1.1. Bieg życia jako społeczne konstrukcje
2.1.2. Bieg życia jako empirycznie obserwowalny proces
2.2. Kluczowe pojęcia i kategorie w perspektywie biegu życia w nauce o polityce społecznej
2.2.1. Zmiana w czasie i rozwój
2.2.2. Trajektorie/biografie w biegu życia
2.2.3. Etapy biegu życia
2.2.4. Wydarzenia przełomowe
2.3. Walory i ograniczenia perspektywy biegu życia w polityce społecznej
Bibliografia

ROZDZIAŁ 3
Polityka społeczna wobec cyklu życia i biegu życia
Wprowadzenie
3.1. Polityka społeczna - konceptualizacja pojęcia
3.1.1. Istota polityki społecznej - jej społeczny i polityczny wymiar
3.1.2. Definicja i zakres przedmiotowy polityki społecznej
3.2. Polityka społeczna wobec cyklu życia i biegu życia - definicje własne
3.2.1. Polityka społeczna wobec cyklu życia
3.2.2. Polityka społeczna wobec biegu życia
3.3. Polityka wobec biegu (cyklu) życia - wybrane koncepcje w literaturze przedmiotu
Wstęp
3.3.1. Formy oddziaływania państwa na cykl i bieg życia
3.3.2. Zarządzanie ryzykiem a bieg życia
3.3.3. Instytucjonalizacja i deinstytucjonalizacja cyklu i biegu życia
w kontekście państwa dobrobytu - trzy nurty badań
Bibliografia

ROZDZIAŁ 4
Aktywność zawodowa w Polsce w perspektywie cyklu i biegu życia - przykłady analiz
Wprowadzenie
4.1. Aktywność zawodowa w perspektywie cyklu życia
4.2. Aktywność zawodowa w perspektywie biegu życia
Bibliografia

ROZDZIAŁ 5
Perspektywa biegu życia i cyklu życia - wybrane teorie ekonomiczne i przykładowe analizy dziedzin polityki społecznej
Wprowadzenie
5.1. Perspektywa cyklu i biegu życia w teoriach ekonomicznych
5.1.1. Teorie konsumpcji w czasie
5.1.2. Teoria cyklu życia w ujęciu ekonomicznym - kluczowe założenia
5.1.3. Behawioralna hipoteza cyklu życia
5.1.4. Wyzwania poznawcze związane z hipotezą cyklu życia
5.1.5. Bieg życia w ujęciu ekonomicznym
5.2. Polityka emerytalna w perspektywie badawczej cyklu i biegu życia
5.2.1. Charakter diagnostyczny i aplikacyjny badań polityki emerytalnej prowadzonych w perspektywie cyklu i biegu życia
5.2.2. Strategie wygładzania konsumpcji w cyklu życia a polityka emerytalna
5.2.3. Normatywny charakter badań polityki emerytalnej prowadzonych w perspektywie cyklu życia
5.2.4. Emerytalny wiek biologiczny i wiek chronologiczny
5.3. Polityka zdrowotna w perspektywie cyklu i biegu życia
5.3.1. Definicje i koncepcje polityki zdrowotnej
5.3.2. Perspektywa biegu życia (life-course approach) w polityce zdrowotnej - koncepcja Światowej Organizacji Zdrowia
5.3.3. Wyzwania metodologiczne w badaniach polityki zdrowotnej
5.3.4. Polityka zdrowotna wobec cyklu i biegu życia - wybrane problemy badawcze
Bibliografia

Podsumowanie
Summary

200 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022