wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

NOWE PODEJŚCIE DO STARZENIA SIĘ W UNII EUROPEJSKIEJ PRZYKŁAD ROZWIĄZAŃ POLSKICH


RUSEK A.

wydawnictwo: ELIPSA, 2021, wydanie I

cena netto: 62.39 Twoja cena  59,27 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nowe podejście do starzenia się w Unii Europejskiej

Przykład rozwiązań polskich


Prognozy jednoznacznie wskazują, że wszystkie społeczeństwa Europy się starzeją, a do 2060 r. polskie społeczeństwo będzie jednym z najstarszych w Unii Europejskiej. Przedmiotem badania niniejszej pracy jest więc sposób, w jaki Unia Europejska uwzględnia konsekwencje aktualnych tendencji demograficznych oraz jakie znajduje to odzwierciedlenie na poziomie narodowym i regionalnym. Bazując na opracowanym przez siebie modelu nowego podejścia do starzenia się, autorka bada, w jaki sposób jego wyznaczniki znajdują odzwierciedlenie w polskiej rzeczywistości. Wykazuje jednocześnie szereg cech specyficznych tej adaptacji, co pozwala jej włączyć się w toczony dyskurs naukowy dotyczący m.in. Europejskiego Modelu Społecznego. Prezentuje też własną propozycję kwestionariusza obecności nowego podejścia do starzenia się, jako narzędzia służącego weryfikacji jakości zarządzania wiekiem zarówno na poziomie administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym.

Zarówno problem starzenia się, jak i polityka związana z tą materią, to kwestie omawiane w literaturze naukowej już od dawna. Jednak już samo przedstawienie problemu w kontekście zmian dokonujących się na obszarze UE oraz na tym tle zobrazowanie przykładu polskiej praktyki polityki publicznej, dokładne ich przeanalizowanie oraz wnikliwe omówienie istotnych dokumentów, etapów wraz z ich oceną uważam za cenny wkład w debatę o tych procesach. To nowe spojrzenie na problematykę znaną, ale ciągle podlegającą zmianom i tym samym wymagającą aktualnych badań, obserwacji i eksplanacji.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Procesy starzenia się demograficznego i jego konsekwencje dla Unii Europejskiej w świetle teorii nauk społecznych
1.1. Zjawisko starzenia się demograficznego oraz jego konsekwencje dla przemian społecznych
1.1.1. Starzenie się, starość a osoba starsza - problemy definicyjne
1.1.2. Zjawisko demograficznego starzenia się
1.1.3. Społeczne konsekwencje starzenia się
1.1.3.1. Poziom mikro
1.1.3.2. Poziom mezo
1.1.3.3. Poziom makro
1.2. Sytuacja demograficzna w Polsce i na świecie - obraz statystyczny
1.3. Teorie podmiotowości i struktury w kontekście starzenia się społeczeństwa
1.3.1. Zastosowanie cyklu morfogenetycznego Margaret Archer
1.3.2. Zmiana społeczna i związane z nią kategorie analityczne
1.3.3. Instytucjonalizm normatywny a otwarta metoda koordynacji

Rozdział 2. Starość a polityka - perspektywa europejska a narodowa
2.1. Starzenie się społeczeństwa jako kwestia publiczna
2.1.1. Kluczowe determinanty kreowania działalności publicznej wobec osób starszych
2.1.2. Osoby starsze jako adresat i podmiot polityki
2.2. Kompetencje Unii Europejskiej w kontekście starzenia się społeczeństw
2.2.1. Podział kompetencji w UE
2.2.2. Unia Europejska jako system
2.2.3. Współpraca między instytucjami unijnymi a państwami narodowymi - aspekt instytucjonalny
2.3. Czynniki wpływające na ewolucję społecznego wymiaru polityki UE
2.4. Modele społeczne w UE
2.4.1. Klasyczne modele polityki społecznej w literaturze przedmiotu
2.4.2. Europejskie odmiany modeli społecznych
2.4.3. Koncepcja Europejskiego Modelu Społecznego
2.5. Otwarta metoda koordynacji a jej wpływ na politykę społeczną w krajach UE

Rozdział 3. Nowe podejście do starzenia się w Unii Europejskiej - ewolucja, nie rewolucja
3.1. Współpraca międzynarodowa w sprawie starzenia się
3.1.1. Droga do nowego podejścia do starzenia się - współpraca międzynarodowa jako czynnik wpływający na podejście do osób starszych w UE
3.1.2. Ewolucja podejścia do starzenia się w Unii Europejskiej do 2000 r.
3.2. Instytucjonalne ujęcie nowego podejścia do kwestii demograficznego starzenia się na poziomie Unii Europejskiej
3.2.1. Przegląd dokumentów wyznaczających charakter nowego podejścia
3.2.2. Cechy nowego podejścia do starzenia się - próba konceptualizacji pojęcia
3.2.2.1. Successful ageing
3.2.2.2. Healthy ageing
3.2.2.3. Active ageing
3.2.2.4. Silver economy
3.2.2.5. Age friendly
3.2.2.6. Specyfika NPS
3.3. Wybrane narzędzia pomiaru komponentów nowego podejścia do starzenia się
3.3.1. Age Proofing Toolkit
3.3.2. Wskaźnik Aktywnego Starzenia się (Active Ageing Index, AAI)

Rozdział 4. Obecność nowego podejścia do starzenia się w Polsce - wybrane przykłady z lat 2004-2015
4.1. Polska wobec demograficznego starzenia się
4.1.1. Obecność starzenia w polskiej agendzie politycznej w latach 1990-2010
4.1.2. Demograficzne starzenie w wymiarze strategicznym
4.1.3. Polityka senioralna jako polska odpowiedź na wyzwania związane ze starzeniem się
4.1.3.1. Wymiar instytucjonalny
4.1.3.2. Założenia polityki senioralnej
4.1.3.3. Ocena polityki senioralnej w świetle koncepcji NPS
4.2. Regionalna polityka wobec starzenia się
4.2.1. Strategie rozwoju województw w świetle Age Proofing Toolkit
4.2.2. Wykorzystanie wskaźnika RAAI do oceny regionalnego podejścia do starzenia się
4.3. Ocena obecności NPS w warunkach polskich

Podsumowanie
Wykaz źródeł i literatury
Załącznik
Zestawienie dokumentów analizowanych na poziomie unijnym
Spis tabel
Spis rysunków i wykresów

358 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022