wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

USŁUGI SPOŁECZNE WE WSPÓŁCZESNEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ


GREWIŃSKI M.

wydawnictwo: ELIPSA, 2021, wydanie I

cena netto: 94.50 Twoja cena  89,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej


Głównym celem książki jest ukazanie (przebijającej się zarówno w aktualnym dyskursie naukowym, jak i w praktyce społecznej) perspektywy usług społecznych jako wyłaniającego się nowego paradygmatu welfare state i jednocześnie istotnej kategorii pojęciowej, ważnej dla budowania teorii i praktyki polityki społecznej.

Praca na temat usług społecznych stanowi jedną z pierwszych w Polsce prób systematyzacji tego złożonego obszaru działalności społeczno-gospodarczej oraz polityki społecznej. Zamierzeniem autora było zebranie w monografii dotychczasowych ustaleń teoretycznych, wyników badań i doświadczeń praktycznych na temat rozwoju usług społecznych w różnych kontekstach dotyczących ich funkcjonowania. Ambicją autora było też sformułowanie wyzwań przyszłości i wskazanie rekomendacji dla nauki i praktyki w głównych sektorach usług społecznych.

Usługi społeczne można rozpatrywać w różnych wymiarach – makro, mezo i mikro (globalnym, krajowym, regionalnym/lokalnym, czy też z perspektywy podmiotu wytwarzającego). Można je analizować jako sektor gospodarki, jako rodzaj działalności lokalnej, jako element rozwoju, tworzenia miejsc pracy, a także jako czynnik inwestycji społecznych i realizacji lokalnej polityki społecznej oraz kształtowania ładu społecznego.

Książka zawiera bardzo bogaty materiał teoretyczno-praktyczny, który wykorzystany został jako podstawa konstrukcji modelu usług społecznych i ich dominującego znaczenia w aktualnym i przyszłym rozwoju społeczno-gospodarczym. Z powyższych względów książka jest bardzo ważnym krokiem w myśleniu o zmianach w polityce społecznej państwa, z wykorzystaniem dotychczasowych/historycznych doświadczeń.

Od Autora

Wprowadzenie - założenia teoretyczne pracy

Rozdział 1. Usługi społeczne i welfare state w kontekście rozwojowym i definicyjnym
Wprowadzenie
1.1. Geneza, ewolucja i wykluwanie się perspektywy usługowej - przekraczanie granic i istniejących ram
1.2. Cztery główne paradygmaty welfare state
1.3. Definiowanie i klasyfikacje usług
1.4. Naukowe definiowanie usług społecznych
1.5. Prawno-normatywne definiowanie usług społecznych przez Komisję Europejską
1.6. Definiowanie usług społecznych w państwach europejskich
1.7. Definiowanie usług społecznych w państwach spoza Europy
1.8. Autorska próba definicji usług społecznych i ich klasyfikacji w kontekście rozwoju i zmian w obrębie welfare state
1.9. Usługi społeczne a świadczenia pieniężne - konflikt czy współdziałanie?
1.10. Krytyka i afirmacja podejścia usługowego
Podsumowanie

Rozdział 2. Transgresyjność perspektywy usługowej na tle współczesnych koncepcji teoretycznych
Wprowadzenie
2.1. Koncepcja społeczeństwa usługowego i postindustrialnej gospodarki
2.2. Koncepcja wielosektorowej i obywatelskiej polityki społecznej
2.3. Koncepcja aktywizacji
2.4. Koncepcja inwestycji społecznych
2.5. Koncepcja innowacji społecznych
2.6. Koncepcja ekonomizacji, komercjalizacji i menedżeryzacji
2.7. Koncepcja dóbr i wyboru publicznego (ekonomii sfery publicznej)
2.8. Koncepcja decentralizacji i deinstytucjonalizacji
2.9. Koncepcja wykorzystania sektora nieformalnego
Podsumowanie

Rozdział 3. Organizacja i zarządzanie w sferze usług społecznych Wprowadzenie
3.1. Nowe zarządzanie publiczne i governance jako dwa podejścia do organizacji usług społecznych
3.2. Partnerstwa i sieci jako nowa formuła zarządzania usługami
3.3. Planowanie strategiczne, programowanie i design usług społecznych - w kierunku skutecznego przywództwa
3.4. Udostępnianie, produkcja i koprodukcja usług - zmieniająca się rola odbiorcy usług
3.5. Standaryzacja, modelowanie czy indywidualizacja usług społecznych?
3.6. Integracja usług społecznych w celu lepszej koordynacji
3.7. Różnorodność służb społecznych i zapotrzebowanie na nowe kompetencje
3.8. Finansowanie, ewaluacja i pomiar jakości usług społecznych
3.9. Deficyt czy iluzje evidence based w kontekście usług społecznych
Podsumowanie

Rozdział 4. Usługi w wybranych, szczegółowych politykach społecznych w Polsce - stan i perspektywy rozwoju
Wprowadzenie
4.1. Usługi rynku pracy
4.2. Usługi aktywizacji, integracji i zatrudnienia socjalnego w ramach systemu ekonomii społecznej i solidarnej
4.3. Usługi pomocy społecznej
4.4. Usługi edukacyjne
4.5. Usługi zdrowotne
4.6. Usługi na rzecz rodziny
4.7. Usługi na rzecz dzieci i młodzieży
4.8. Usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami
4.9. Usługi na rzecz seniorów
Podsumowanie

Rozdział 5. Wyzwania i scenariusze rozwoju perspektywy usługowej w Polsce
Wprowadzenie
5.1. Dylematy rozwoju usług społecznych
5.2. Argumenty za przyjęciem perspektywy usług społecznych
5.3. Reforma pomocy społecznej jako przykład koniecznej zmiany
5.4. Ustawa o Centrach Usług Społecznych jako przykład dowartościowania perspektywy usługowej w polityce społecznej
5.5. Zastosowanie innowacji i technologii w usługach społecznych
5.6. Pandemia koronawirusa i nowe usługi społeczne
5.7. Jaskółka dobrobytu jako autorski model przyszłości welfare state na tle scenariuszy rozwoju usług społecznych
5.8. Ogólne rekomendacje dla nauki i praktyki
Podsumowanie

Zakończenie
Summary
Bibliografia
Spis tabel, schematów i wykresów

598 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022