wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

STRUKTURA KAPITAŁU SPÓŁEK PUBLICZNYCH W POLSCE W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII W UJĘCIU SEKTOROWYM


MOSIEJKO L.K.

wydawnictwo: SGH, 2021, wydanie I

cena netto: 52.65 Twoja cena  50,02 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Struktura kapitału spółek publicznych w polsce w świetle wybranych teorii w ujęciu sektorowym


Celem prezentowanych rozważań jest próba wykrycia związków zachodzących między strukturą kapitału a wybranymi zmiennymi charakteryzującymi specyfikę działalności przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w latach 2004-2018.

Rozdział 1

KAPITAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO STRUKTURA W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII

1.1. Definicja kapitału
1.2. Charakterystyka struktury kapitału przedsiębiorstwa
1.3. Wybrane teorie struktury kapitału przedsiębiorstwa
1.3.1. Teorie struktury kapitału Modiglianiego i Millera
1.3.2. Teorie asymetrii informacyjnej
1.3.3. Teoria kosztów bankructwa Baxtera
1.3.4. Teorie struktury kapitału uwzględniające koszty agencji według Jansena i Mecklinga

Rozdział 2

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA

2.1. Zewnętrzne źródła kapitału własnego
2.1.1. Wpłaty na kapitał zakładowy
2.1.2. Wpłaty na kapitał zapasowy w formie nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną nominalną
2.1.3. Dopłaty do kapitału
2.1.4. Private equity
2.2. Wewnętrzne źródła kapitału własnego
2.2.1. Samofinansowanie
2.3. Finansowanie dłużne
2.3.1. Bankowe kredyty inwestycyjne
2.3.2. Pożyczki długoterminowe
2.3.3. Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw
2.3.4. Franczyza
2.3.5. Leasing
2.3.6. Krótkoterminowe kredyty bankowe
2.3.7. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw
2.3.8. Kredyt handlowy
2.4. Finansowanie hybrydowe
2.4.1. Obligacje zamienne na akcje
2.4.2. Mezzanine finance

Rozdział 3

DETERMINANTY STRUKTURY KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA

3.1. Struktura aktywów
3.2. Płynność finansowa
3.3. Koszt kapitału
3.4. Rentowność sprzedaży
3.5. Polityka dywidend
3.6. Tarcza podatkowa
3.7. Ryzyko finansowe
3.8. Ryzyko operacyjne
3.9. Dostępność kapitału
3.10. Zyskowność spółki
3.11. Wielkość przedsiębiorstwa

Rozdział 4

STRUKTURA KAPITAŁU SPÓŁEK PUBLICZNYCH W POLSCE

4.1. Przegląd literatury dotyczącej struktury kapitału polskich przedsiębiorstw
4.2. Charakterystyka danych
4.3. Zmienna objaśniana
4.4. Wybrane zmienne objaśniające
4.5. Analiza empiryczna
4.5.1. Modelowanie struktury kapitału
4.5.2. Modelowanie z podziałem na sektory

PODSUMOWANIE

Załączniki
Załącznik 1
Załącznik 2
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wzorów

162 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022