wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZAPOBIEGANIE RAŻĄCO NISKIEJ CENIE W PRZETARGACH NA REALIZACJĘ SYSTEMÓW OPROGRAMOWANIA W POLSCE STUDIA PRZYPADKÓW OPARTE NA MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH ISO/IEC


CZARNACKA-CHROBOT B.

wydawnictwo: SGH, 2021, wydanie I

cena netto: 51.30 Twoja cena  48,74 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zapobieganie rażąco niskiej cenie w przetargach na realizację systemów oprogramowania w Polsce

Studia przypadków oparte na międzynarodowych standardach ISO/IEC


Książka ta powstała [...] w odpowiedzi na praktyczny problem, często występujący w przetargach na realizację systemów oprogramowania w Polsce, a polegający na zaniżaniu ceny ofertowej przez wykonawców takich systemów w celu wygrania postępowania przetargowego, a w rezultacie nierzadko oferowania przez nich rażąco niskiej ceny, czyli naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Problem ten jest dostrzegany zarówno przez firmy zajmujące się realizacją oprogramowania, biorące udział w takich przetargach, jak i przez instytucje administracji publicznej zamawiające takie systemy. Niejednokrotnie obie strony zwracały się do autorki niniejszego opracowania o przedstawienie dowodu w formie ekspertyzy w kwestiach związanych z wyceną realizacji takich systemów na potrzeby sporów toczących się przed KIO. Pozycja ta może być więc wykorzystywana w szczególności przez praktyków zajmujących się projektowaniem systemów oprogramowania, którzy są odpowiedzialni za szacowanie kosztów ich realizacji (przede wszystkim po stronie wykonawców, ale też zamawiających), przez osoby odpowiedzialne za zamawianie takich systemów ze strony instytucji administracji publicznej i za podejmowanie decyzji dotyczących ich finansowania, a także przez wszystkie inne strony spraw toczących się przed KIO czy sądem okręgowym, w tym prawników stanowiących skład orzekający oraz doradzających w tej kwestii biegłych i ekspertów. Stanowi ona wyraz synergii nauki i praktyki z obszaru nie tylko inżynierii oprogramowania, ale także ekonomii (przede wszystkim tzw. ang. software economics), nauk o zarządzaniu, etyki biznesu i oczywiście prawa, która może przyczynić się do faktycznych znacznych oszczędności w wydatkowaniu publicznych pieniędzy przeznaczonych na realizację systemów oprogramowania - poprzez pokazanie skutecznych, jak pokazały rozstrzygnięcia KIO, sposobów radzenia sobie z nieuczciwą konkurencją w postaci oferowania rażąco niskiej ceny w przetargach na takie systemy. Zawarte w opracowaniu rozważania ograniczają się, siłą rzeczy, do Polski, co wynika ze specyficznych, chociaż zgodnych z unijnymi uwarunkowań prawnych w tym obszarze, ale nie jest to problem występujący jedynie w naszym kraju.

(fragment wstępu)

WYKAZ SKRÓTÓW
WPROWADZENIE

RAŻĄCO NISKA CENA W PRZETARGACH - UJĘCIE PRAWNE

1.1. Nieuczciwa konkurencja
1.2. Prawo zamówień publicznych - wybrane zagadnienia
1.2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia
1.2.2. Specyfikacja warunków zamówienia
1.2.3. Wybór najkorzystniejszej oferty
1.2.4. Krajowa Izba Odwoławcza
1.3. Rażąco niska cena
1.4. Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY ISO/IEC WYMIAROWANIA ROZMIARU FUNKCJONALNEGO SYSTEMÓW OPROGRAMOWANIA

2.1. Problemy właściwej wyceny systemów oprogramowania
2.2. Wymiarowanie funkcjonalności systemów oprogramowania
2.3. Znaczenie standardowych podejść do wymiarowania w inżynierii oprogramowania
2.4. Standard ISO/IEC 14143 wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego systemów oprogramowania
2.5. Standardy ISO/IEC metod wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego systemów oprogramowania
2.6. Znaczenie danych benchmarkingowych w wycenie systemów oprogramowania
2.6.1. Uogólnione dane benchmarkingowe
2.6.2. Wykorzystanie uogólnionych danych benchmarkingowych w modelach eksploracji danych


STUDIA PRZYPADKÓW OPARTE NA STANDARDACH ISO/IEC W PRZETARGACH NA REALIZACJĘ SYSTEMÓW OPROGRANOWANIA W POLSCE

3.1. Oszacowanie rozmiaru funkcjonalnego systemu oprogramowania - metoda IFPUG
3.2. Analiza kosztu jednostkowego modyfikacji systemu oprogramowania - metoda IFPUG
3.3. Analiza ceny jednostkowej rozwoju systemu oprogramowania - metoda COSMIC
3.4. Analiza pracochłonności wytwarzania i zmiany systemu oprogramowania w zależności od różnych czynników technologicznych - metoda COSMIC
3.5. Analiza szybkości dostarczania systemu oprogramowania - metoda COSMIC
3.6. Analiza proporcji nakładów pracy różnych ról w przedsięwzięciu wytworzenia systemu oprogramowania - metoda IFPUG
3.7. Analiza liczebności zespołu projektowego w procesie utrzymania systemu oprogramowania - metoda IFPUG

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

147 stron, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022