wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

CONTROLLING I JEGO ZASTOSOWANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM


ZUBEK M.

wydawnictwo: SGH, 2021, wydanie I

cena netto: 85.00 Twoja cena  80,75 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Controlling i jego zastosowanie w sektorze publicznym


Zakres i tempo zmian, jakie zachodzą w organizacjach sektora publicznego i w jego otoczeniu, wymuszają potrzebę ciągłego doskonalenia systemu zarządzania. Publikacja przyczyni się do upowszechnienia idei controllingu w sektorze administracji publicznej, w którym myślenie kategoriami controllingowymi znajduje się dopiero w fazie rozpoznawczej. Autor proponuje wykorzystać w tym celu koncepcję controllingu, który jest w Polsce stosowany od 30 lat w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Controlling pozwala na wykorzystanie analogii występujących w obu sektorach, ponieważ dysponuje metodami i narzędziami, które mogą być skutecznie wdrażane także w jednostkach sektora publicznego, jak dowodzi autor na przykładzie usług publicznych w zakresie usług oświatowych, uznając je za fundamentalne z punktu widzenia rozwoju.

Prezentowana książka „Controlling i jego zastosowanie w sektorze publicznym" to źródło wiedzy zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych jak i dla pracowników sektora publicznego, ponieważ jej problematyka jest istotna zarówno dla teorii jak i praktyki.

Michał Zubek

Wstęp

Istota controllingu i korzyści z jego wdrożenia w organizacji

1.1. Geneza i teoretyczne podstawy controllingu
1.2. Rola i zadania controllera
1.3. Systematyzacja controllingu jako metody operacjonalizacji zarządzania przedsiębiorstwem
1.4. Controlling versus rachunkowość zarządcza oraz kontrola
1.5. Korzyści wynikające z wdrożenia procesów controllingowych
1.6. Trudności towarzyszące wprowadzaniu i stosowaniu controllingu

Struktury controllingu i metody ich budowania

2.1. Tworzenie centrów odpowiedzialności w kontekście formułowania celów i sposobów zarządzania organizacją
2.1.1. Odpowiedzialność za koszty
2.1.2. Odpowiedzialność za przychody
2.1.3. Odpowiedzialność za wyniki
2.1.4. Odpowiedzialność za inwestycje
2.2. Budżetowanie jako sposób wyznaczania i rozliczania zadań
2.3. Ocena realizacji zadań przez wybrane centra odpowiedzialności
2.4. System raportowania wyników w controllingu operacyjnym
2.5. Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego stosowane w sektorze prywatnym i publicznym
2.6. Rachunek kosztów działań i rachunek kosztów działań sterowany czasem

Administracja publiczna

3.1. Procesy ewolucyjne w zarządzaniu sektorem publicznym
3.1.1. Tradycyjna administracja publiczna
3.1.2. Nowe zarządzanie publiczne
3.1.3. Zarządzanie partycypacyjne
3.2. Administracja publiczna jako organ sprawowania władzy
3.3. Rola samorządu terytorialnego w realizacji zadań sektora publicznego
3.4. Gmina w strukturze terytorialnej sektora publicznego
3.5. Zadania gminy
3.6. Źródła finansowania usług świadczonych przez urzędy na rzecz mieszkańców

Koncepcja controllingu w urzędzie gminy

4.1. Przesłanki implementacji controllingu w administracji publicznej
4.2. Centra odpowiedzialności w urzędzie gminy
4.3. Tradycyjny model budżetu gminy versus budżet zadaniowy
4.4. Pomiar dokonań w jednostce sektora publicznego, jego istota i znaczenie

Zalecenia dotyczące zastosowania controllingowych narzędzi w zarządzaniu gminą

5.1. Korzyści z zastosowania zadaniowej formy budżetu w jednostce sektora publicznego
5.2. Strategiczna karta wyników w usługach publicznych jako nowoczesny system pomiaru działalności urzędu gminy
5.3. Przykład zastosowania strategicznej karty wyników w urzędzie gminy
5.4. Przykład zastosowania rachunku kosztów działań sterowanego czasem w odniesieniu do zadania własnego gminy Kielce – „edukacja publiczna szczebla podstawowego” .
5.4.1. Założenia metodologiczne typowe dla rachunku kosztów działań sterowanego czasem
5.4.2. Założenia i dane do modelu rachunku kosztów działań sterowanego czasem dla procesu edukacyjnego szczebla podstawowego
5.4.3. Podsumowanie wyników badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

296 stron, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022