wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KONCEPCJA OTWARTYCH INNOWACJI PERSPEKTYWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH


LEWANDOWSKA M.S.

wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

cena netto: 87.75 Twoja cena  83,36 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Koncepcja otwartych innowacji

Perspektywa polskich przedsiębiorstw przemysłowych


Wprowadzenie

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy koncepcji otwartych innowacji
1.1. Podstawowe typy innowacji oraz modele procesów innowacyjnych
1.2. Otwarte innowacje - zdefiniowanie pojęcia
1.3. Koncepcja otwartych innowacji w naukach ekonomicznych
1.4. Teoria kosztów transakcyjnych
1.5. Teorie zasobowe
1.5.1. Teoria zasobowa - ujęcie tradycyjne
1.5.2. Podejście oparte na wiedzy
1.5.3. Dynamiczne zdolności i absorpcja wiedzy
1.6. Podejście relacyjne
1.7. Teorie wartości
1.7.1. Koncepcja kreowania wartości
1.7.2. Koncepcja przewłaszczania wartości
Podsumowanie

Rozdział 2. Obszary badawcze, nowe konceptualizacje oraz krytyka otwartych innowacji
2.1. Taksonomie obszarów badawczych otwartych innowacji
2.1.1. Propozycja Gassmanna (2006)
2.1.2. Propozycja Fredberga, Elmquist i Ollila (2008; 2009)
2.1.3. Propozycja Gassmanna, Enkel i Chesbrougha (2010)
2.1.4. Propozycja Van de Vrande, Vanhaverbeke‘a i Gassmanna (2010)
2.1.5. Propozycja Remneland Wikhamna i Wikhman (2013)
2.1.6. Propozycja Chesbrougha i Bogersa (2014)
2.1.7. Propozycja Randhawa, Wildena i Hohbergera (2014)
2.1.8. Propozycja Kovacsa, Van Looya i Cassimana (2014)
2.2. Nowe konceptualizacje otwartych innowacji
2.2.1. Propozycja konceptualizacji Dahlandera i Ganna (2010)
2.2.2. Propozycja konceptualizacji Huizingha (2011)
2.2.3. Propozycja konceptualizacji Lichtenthalera (2011)
2.2.4. Propozycja konceptualizacji Westa i Bogersa (2014)
2.3. Analiza polskich publikacji na temat otwartych innowacji z lat 2008-2016
2.4. Krytyczne podejście do koncepcji otwartych innowacji
Podsumowanie

Rozdział 3. Współpraca w procesach innowacyjnych
3.1. Specyfika współpracy w procesach innowacyjnych
3.2. Współpraca z partnerami w łańcuchu dostaw
3.3. Nabywca jako źródło wiedzy i partner w procesach innowacyjnych
3.4. Współpraca z konkurentami
3.5. Współpraca z partnerami instytucjonalnymi
3.6. Współpraca w procesach innowacyjnych z partnerami krajowymi i zagranicznymi
Podsumowanie

Rozdział 4. Inne formy transferu wiedzy w modelu otwartych innowacji
4.1. Otwarte źródła wiedzy dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
4.2. Odpłatne źródła wiedzy dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
4.3. Procesy odśrodkowe i procesy wzajemne w otwartych innowacjach
4.4. Otwartość przedsiębiorstwa na wiedzę a poziom ochrony wiedzy
4.5. Suplementarność, komplementarność i substytucyjność wiedzy
4.6. Pomiar efektów procesów pozyskiwania wiedzy
Podsumowanie

Rozdział 5. Wybrane determinanty otwartych innowacji
Czynniki makrootoczenia .
5.1. Poziom innowacyjności kraju
5.2. Narodowy system innowacji
5.3. Polityka wsparcia finansowego procesów innowacyjnych
Czynniki mezootoczenia oraz czynniki wewnętrzne
5.4. Poziom techniki branży działania przedsiębiorstwa
5.5. Przynależność przedsiębiorstwa do grupy kapitałowej
5.6. Wielkość przedsiębiorstwa
Podsumowanie

Rozdział 6. Badanie empiryczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych
6.1. Cel i zakres badania
6.2. Hipotezy i model koncepcyjny otwartych innowacji
6.3. Zmienne i ich operacjonalizacja
6.4. Charakterystyka próby badawczej
6.5. Metody analizy danych
6.6. Organizacja i przebieg badań
6.7. Empiryczny model otwartych innowacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych
6.8. Weryfikacja hipotez badawczych
6.9. Modelowanie strukturalne w podgrupach badanych przedsiębiorstw
6.10. Profile polskich przedsiębiorstw przemysłowych
6.11. Wnioski z badania empirycznego polskich przedsiębiorstw przemysłowych
Podsumowanie

Zakończenie

Aneks I. Zestawienie wybranych tabel z poszczególnych rozdziałów

Aneks II. Kwestionariusz Community Innovation Survey - charakterystyka .
A II. 1. Gromadzenie danych o innowacjach w krajach Unii Europejskiej
A II. 2. Podstawy prawne kwestionariusza CIS
A II. 3. Kryteria gromadzenia danych CIS
A II. 4. Kwestionariusz CIS jako narzędzie badawcze
A II. 5. Zakres informacji statystycznej kwestionariusza CIS
A II. 6. Polska statystyka innowacji
A II. 7. Propozycje modyfikacji kwestionariusza CIS/PNT-02

Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia

382 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022