wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POLITYKA GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ WYBRANE ZAGADNIENIA


MARCINIAK Z. RED.

wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

cena netto: 66.15 Twoja cena  62,84 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Polityka gospodarcza w unii europejskiej

Wybrane zagadnienia


Publikacja obejmuje treść badań statutowych pracowników Instytutu Między­narodowej Polityki Gospodarczej w roku 2017. Badania te będą kontynuowane w kolejnych latach.

Publikacja odzwierciedla bogactwo zainteresowań pracowników Instytutu. Tematyka wystąpień obejmuje zagadnienia makroekonomiczne i mikroekonomiczne, filozoficzne i pragmatyczne, strukturalne i narzędziowe. Jest to zestawienie rozważań naukowych pobudzających do dyskusji oraz stawiania aktualnych pytań i przedstawiania problemów dotyczących otaczającej nas rzeczywistości.

Mam nadzieję, że ta publikacja spotka się z zainteresowaniem wśród pracow­ników naukowych oraz studentów nie tylko naszej uczelni, lecz także praktyków gospodarczych. Sądzę, że kolejna publikacja opracowana na podstawie badań pra­cowników naszego Instytutu będzie jeszcze bardziej pobudzająca do naukowych rozważań.

Zenon Marciniak

Dyrektor Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej
Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zenon Marciniak
Wstęp

Dariusz K. Rosati
1. Asymmetric Shocks and Changes in Unemployment in the Euro Area: Convergence or Divergence?
1.1. Introduction
1.2. Convergence
1.3. Definition of asymmetric shocks as measured by unemployment rates
1.4. Empirical results
1.5. Conclusions
References

Zenon Marciniak
2. Niekonwencjonalna polityka monetarna
2.1. Wprowadzenie
2.2. Niekonwencjonalna polityka monetarna stosowana przez banki centralne na świecie
2.3. Porównanie efektów gospodarczych krajów stosujących i niestosujących niekonwencjonalną politykę monetarną
2.4. Podsumowanie
Bibliografia

Dobiesław Tymoczko
3. Polityka makroostrożnościowa w Polsce
3.1. Wprowadzenie
3.2. Instrumenty polityki makroostrożnościowej stosowane w Polsce
3.3. Bufory zwiększające odporność sektora bankowego
3.4. MREL
3.5. Jak ograniczać wzrost cen nieruchomości?
3.6. Podsumowanie
Bibliografia

Michał Konopczak
4. Analiza wybranych koncepcji wspólnych obligacji europejskich
4.1. Wprowadzenie
4.2. Przegląd wczesnych koncepcji obligacji europejskich
4.3. Sovereign bond backed securities - główne założenia i charakterystyka
4.4. Problemy związane z implementacją propozycji sovereign bond backed securities
4.5. Podsumowanie
Bibliografia

Alicja Ryszkiewicz
5. Wykorzystanie funduszy polityki spójności Unii Europejskiej przez Polskę
5.1. Wprowadzenie
5.2. Transfery finansowe z tytułu funduszy polityki spójności UE
5.3. Wykorzystanie funduszy polityki spójności UE w ramach Narodowej Strategii Spójności / Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013
5.4. Wykorzystanie funduszy polityki spójności UE w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020
5.5. Przyszłość polityki spójności UE po 2020 r.
5.6. Podsumowanie
Bibliografia

Henryk Bąk
6. Słowacja w strefie euro - polityka oraz funkcjonowanie gospodarki
6.1. Wprowadzenie
6.2. Gospodarka słowacka w latach 90
6.3. Reformowanie gospodarki po 2000 r.
6.4. Ocena stabilności gospodarczej przed wprowadzenie euro
6.5. Gospodarka słowacka w okresie kryzysu 2008+
6.6. Podsumowanie
Bibliografia

Tomasz Dołęgowski
7. Między konkurencyjnością a well-being. Konkurencyjność międzynarodowa gospodarek w świetle rankingów i wybranych najnowszych teorii
7.1. Wprowadzenie
7.2. Pojęcie "konkurencyjności międzynarodowej". Konkurencyjność a instytucje, kapitał społeczny i well-being
7.3. Konkurencyjność w świetle wybranych najnowszych rankingów
7.4. Nowe trendy w refleksji o konkurencyjności i polityce gospodarczej: konkurencyjność i well-being a koncepcje new open industrial policy i evolutionary targeting
7.5. Polityka gospodarcza na rzecz well-being. Civil economy i poglądy Bruno Freya
7.6. Podsumowanie
Bibliografia

Paweł Lesiak
8. Wpływ wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na funkcjonowanie wewnętrznego rynku transportu ładunków Unii Europejskiej
8.1. Wprowadzenie
8.2. Zmiana uwarunkowań administracyjno-prawnych wykonywania transportu ładunków
8.3. Zmiana wielkości przewozów ładunków
8.4. Konsekwencje dla rozwoju polityki transportowej
8.5. Podsumowanie
Bibliografia

Spis tabel
Spis rysunków

217 stron, B5, oprawa miękka

 

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022