wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WARTOŚĆ DODANA W HANDLU ZAGRANICZNYM NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ


AMBROZIAK Ł.

wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

cena netto: 66.15 Twoja cena  62,84 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich unii europejskiej


Ksiqżka stanowi unikatową i wartościową pozycję w dyskursie na temat zmian zachodzących w handlu międzynarodowym nowych krajów członkowskich UE pod wpływem procesów globalizacji i liberalizacji wymiany. Porusza ważne i aktualne w tym kontekście zagadnienie pomiaru wartości międzynarodowych strumieni handlowych w kategoriach wartości dodanej, co w konsekwencji prowadzi do bardziej obiektywnej oceny pozycji konkurencyjnej poszczególnych krajów w handlu dobrami i usługami niż przy zastosowaniu wartości brutto obrotów. Wobec stosunkowo niewielkiej liczby polskojęzycznych opracowań dotyczących handlu w kategoriach wartości dodanej, przedłożona do recenzji monografia istotnie wzbogaca dorobek nauk ekonomicznych i wypełnia lukę informacyjną w metodyce i praktyce prowadzenia badań nad po­dobieństwami i różnicami między handlem mierzonym tradycyjnie, w kategoriach brutto, oraz za pomocą wartości dodanej.

dr hab. Karolina Pawlak, prof. nadzw, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Łukasz Ambroziak jest adiunktem w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej - Państwowym Instytucie Badawczym oraz adiunktem w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowym Instytucie Badawczym. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał w 2013 roku w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze to ekonomia międzynarodowa, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, handel zagraniczny (w tym handel mierzony wartością dodaną), globalne łańcuchy wartości, pozycja konkurencyjna w handlu zagranicznym (również w handlu produktami rolnospożywczymi). Jest autorem bądź współautorem ponad 30 monografii oraz ponad 60 artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach.

Spis skrótów i oznaczeń
Wprowadzenie

1. Teoretyczne i metodologiczne aspekty zastosowania tablic przepływów międzygałęziowych w analizach strumieni handlu
1.1. Koncepcja krajowej tablicy przepływów międzygałęziowych
1.2. Baza WIOD a inne bazy międzynarodowych/globalnych tablic przepływów międzygałęziowych
1.3. Metody zastosowania tablic przepływów międzygałęziowych do badania handlu zagranicznego NPC
1.3.1. Podstawowy model przepływów międzygałęziowych
1.3.2. Handel wartością dodaną
1.3.3. Wartość dodana w handlu
1.3.4. Dekompozycja salda obrotów handlowych według komponentu wartości dodanej
1.3.5. Wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych
1.4. Zakres badania i źródła danych
1.5. Rozwój badań nad wartością dodaną w handlu międzynarodowym
1.6. Podsumowanie

2. Handel brutto versus handel wartością dodaną nowych państw członkowskich UE
2.1. Zmiany w handlu brutto i handlu wartością dodaną
2.2. Struktura geograficzna obrotów handlowych NPC
2.2.1. Eksport
2.2.2. Import
2.2.3. Dekompozycja obrotów handlowych krajów Europy Środkowej z Niemcami i Chinami według komponentu wartości dodanej
2.2.4. Saldo wymiany handlowej
2.2.5. Dekompozycja salda obrotów handlowych krajów Europy Środkowej z Niemcami i Chinami
2.3. Zmiany struktury rodzajowej obrotów handlowych NPC
2.3.1. Eksport
2.3.2. Import
2.4. Podsumowanie

3. Analiza pozycji nowych państw członkowskich UE w globalnych łańcuchach wartości
3.1. Wskaźniki udziału w globalnych łańcuchach wartości
3.2. Powiązania w tył łańcucha wartości
3.3. Powiązania w przód łańcucha wartości
3.4. Struktura branżowa uczestnictwa w GVC
3.5. Długość łańcucha i odległość od odbiorcy końcowego
3.6. Podsumowanie

4. Ocena pozycji konkurencyjnej nowych państw członkowskich UE w handlu zagranicznym z wykorzystaniem statystyk handlowych w kategoriach wartości dodanej
4.1. Saldo obrotów handlowych
4.1.1. Saldo obrotów handlowych według głównych kategorii dóbr i usług
4.1.2. Saldo obrotów handlowych produktami średnio-wysokiej i wysokiej techniki w krajach Europy Środkowej oraz w Rumunii
4.2. Wskaźniki RCA w eksporcie nowych państw członkowskich UE
4.2.1. Wskaźniki RCA według głównych kategorii dóbr i usług
4.2.2. Wskaźniki RCA w eksporcie produktów średnio-wysokiej i wysokiej techniki: przypadek krajów Europy Środkowej i Rumunii
4.2.3. Wskaźniki RCA w ujęciu geograficznym
4.2.4. RCA w ujęciu brutto versus RCA w ujęciu wartości dodanej
4.3. Podsumowanie

5. Czynniki wzrostu handlu zagranicznego nowych państw członkowskich UE - analiza z wykorzystaniem uogólnionego modelu grawitacyjnego
5.1. Koncepcja wykorzystania modeli grawitacji w badaniach handlu zagranicznego
5.2. Metoda estymacji modelu grawitacji
5.3. Specyfikacja uogólnionego modelu grawitacji
5.4. Wyniki estymacji
5.5. Porównanie otrzymanych wyników z poprzednimi analizami
5.6. Podsumowanie

Zakończenie i wnioski
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis ramek
Bibliografia

Załącznik 1
Aneks statystyczny

227 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022