wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

OFFSHORING WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ


CHILIMONIUK-PRZEŹDZIECKA E.

wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

cena netto: 74.25 Twoja cena  70,54 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Offshoring we współczesnej gospodarce światowej


Wstęp

1. Przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce światowej
1.1. Umiędzynarodowienie działalnos?ci przedsiębiorstw
1.2. Globalne łańcuchy wartości a offshoring
1.2.1. Fragmentacja łańcuchów wartości przedsiębiorstw w skali świata
1.2.2. Pojęcie offshoringu
1.2.3. Dynamika rozwoju offshoringu

2. Charakterystyka offshoringu
2.1. Rodzaje offshoringu
2.1.1. Współpraca podmiotów powiązanych kapitałowo
2.1.2. Współpraca podmiotów niezależnych kapitałowo
2.1.3. Inne rodzaje offshoringu
2.2. Przyczyny i uwarunkowania offshoringu
2.3. Skutki offshoringu
2.3.1. Skutki w kraju zlecającym procesy w ramach offshoringu
2.3.2. Skutki w kraju wykonującym procesy w ramach offshoringu

3. Wybrane modele offshoringu
3.1. Model A. Dixita i G. Grossmana
3.2. Offshoring a specjalizacja pionowa według R. Jonesa i H. Kierzkowskiego
3.3. Offshoring a nakłady siły roboczej
3.4. Offshoring w ś wietle najnowszego nurtu nowej teorii handlu
3.5. Koncepcje offshoringu w teoriach firmy
3.6. Miejsce offshoringu w modelach specjalizacji i równowagi
3.6.1. Model specjalizacji pionowej
3.6.2. Równowaga cząstkowa
3.6.3. Równowaga ogólna

4. Metody pomiaru offshoringu
4.1. Wskaźniki wykorzystujące dane o handlu towarami
4.2. Wskaźniki wykorzystujące dane o handlu wartością dodaną
4.2.1. Zagraniczna wartość dodana w polskim eksporcie
4.2.2. Polska wartość dodana w eksporcie innych krajów
4.3. Wskaźniki cenowe
4.4. Pozostałe metody pomiaru offshoringu

5. Empiryczne ujęcie offshoringu - przykłady umiędzynarodowienia elementów łańcucha wartości
5.1. Offshoring procesów produkcyjnych
5.1.1. Charakterystyka zjawiska i jego przyczyny
5.1.2. Offshoring procesów produkcyjnych, czyli handel dobrami pośrednimi
5.1.3. Offshoring procesów produkcyjnych - badanie empiryczne
5.2. Offshoring procesów pozaprodukcyjnych
5.2.1. Charakterystyka zjawiska i jego przyczyny
5.2.2. Offshoring procesów pozaprodukcyjnych o wysokiej wartości dodanej
czyli handel usługami opartymi na wiedzy
5.2.3. Offshoring procesów pozaprodukcyjnych - badanie empiryczne
5.2.4. Czynniki wpływające na eksport usług wiedzochłonnych - badanie empiryczne
5.2.5. Nowe źródła usług opartych na wiedzy

Zakończenie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Załącznik 1
Załącznik 2

274 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022