wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PODSTAWY EKONOMII MAKROEKONOMIA


CZARNY B.

wydawnictwo: SGH, 2019, wydanie IV

cena netto: 79.65 Twoja cena  75,67 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podstawy ekonomii

Makroekonomia


MAKROEKONOMIA jest drugą częścią IV wydania znanego i popularnego podręcznika pt. PODSTAWY EKONOMII Bogusława Czarnego (ur. 1957 r.), wieloletniego wykładowcy ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsza część nowych PODSTAW EKONOMII zatytułowana WPROWADZENIE DO EKONOMII. MIKROEKONOMIA ukazała się w 2017 r. nakładem Oficyny Wydawniczej SGH. Podręcznik zawiera wykład współczesnej makroekonomii (m.in. tematy: produkt krajowy brutto i pochodne mierniki efektów działania gospodarki, popytowy model gospodarki, rynek pieniądza, rynek pracy, model ADAŚ, inflacja, gospodarka otwarta, wzrost gospodarczy). Unikalną cechą tej pracy jest jej osadzenie w realiach polskiej gospodarki. Informuje ona m.in. o historii gospodarowania w Polsce w XX wieku, a także o aktualnych problemach polityki gospodarczej w Polsce i o "ramach insty­tucjonalnych", w których odbywa się gospodarowanie w naszym kraju. Treść podręcznika wzbogacają studia przypadku oraz liczne zadania w formie pytań typu prawda/fatsz, pytań testowych i rozbudowanych zadań problemowych, które pomagają lepiej zrozumieć i utrwalić zdobytą wiedzę. Odpowiedzi do wybranych zadań, a także wiele przykładowych sprawdzianów egzaminacyjnych z zajęć prowadzonych przez Autora w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej ułatwią Czytelnikowi kontrolowanie postępów w nauce.

Uzupełnieniem PODSTAW EKONOMII jest serwis edukacyjny www.podstawyekonomii.pl.

MAKROEKONOMIA

Rozdział 1. Mierzymy dochód narodowy
1.1. Produkt krajowy brutto w gospodarce zamkniętej
1.1.1. Produkt krajowy brutto sumą wydatków na dobra finalne
1.1.2. Produkt krajowy brutto sumą dochodów właścicieli czynników produkcji
1.1.3. Produkt krajowy brutto sumą wartości dodanej
1.1.4. Przypływy i odpływy
1.2. Otwieramy gospodarkę
1.2.1. Eksport i import
1.2.2. Produkt narodowy brutto
1.2.3. Mierniki pochodne
1.3. Produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto i mierniki pochodne a poziom życia
Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych zadań
Studium przypadku

Rozdział 2. Wydatki a wielkość produkcji w gospodarce
2.1. Równowaga w zamkniętej gospodarce bez państwa
2.1.1. Struktura zagregowanych wydatków
2.1.2. Wielkość produkcji w stanie równowagi
2.1.3. Nierównowaga makroekonomiczna
2.1.4. Mnożnik
2.1.5. Paradoks zapobiegliwości
2.2. Państwo
2.2.1. Popyt państwa. Wpływ podatków na konsumpcję
2.2.2. Wydatki państwa i podatki a wielkość produkcji
2.2.3. Budżet. Dług państwa
2.2.4. Polityka budżetowa państwa
2.3. Handel zagraniczny
2.3.1. Eksport i import
2.3.2. Eksport i import a wielkość produkcji
2.4. Luki: PKB, deflacyjna i inflacyjna
Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych zadań

Rozdział 3. Rynek pieniądza
3.1. Co to jest pieniądz?
3.2. Korzyści z istnienia pieniądza
3.3. Banki
3.3.1. Banki komercyjne
3.3.2. Bank centralny
3.4. Ile pieniądza jest w gospodarce?
3.5. Kreacja pieniądza przez banki komercyjne
3.6. Kontrola podaży pieniądza przez bank centralny
3.7. Popyt na pieniądz
3.8. Równowaga na rynku pieniądza
Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych zadań

Rozdział 4. Rynek pracy
4.1. Aktywność zawodowa i bezrobocie
4.1.1. Najważniejsze definicje
4.1.2. Najważniejsze liczby
4.1.3. Aktywność zawodowa w Polsce
4.1.4. Bezrobocie w Polsce
4.1.5. Ważne grupy bezrobotnych
4.2. Rodzaje bezrobocia
4.2.1. Bezrobocie dobrowolne i przymusowe
4.2.2. Bezrobocie frykcyjne, strukturalne, cykliczne
4.3. Szkody powodowane przez bezrobocie
4.3.1. Bezrobocie a efektywność
4.3.2. Bezrobocie a sprawiedliwość
4.4. Co może zrobić państwo?
4.4.1. Likwidacja bezrobocia przymusowego
4.4.2. Jak zmniejszyć bezrobocie naturalne?
Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych zadań

Rozdział 5. Wahania wielkości produkcji w gospodarce zamkniętej
5.1. Poziom cen a wydatki w gospodarce
5.1.1. Linia zagregowanego popytu
5.1.2. Makroekonomiczne szoki popytowe
5.2. Poziom cen a podaż w gospodarce
5.2.1. Płaska linia krótkookresowej zagregowanej podaży
5.2.2. Pionowa linia długookresowej zagregowanej podaży
5.2.3. Makroekonomiczne szoki podażowe
5.3. Równowaga makroekonomiczna i jej zakłócenia
5.3.1. Równowaga makroekonomiczna
5.3.2. Reakcje gospodarki na szoki popytowe i podażowe
Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych zadań

Rozdział 6. Inflacja
6.1. Co to znaczy inflacja?
6.2. Przyczyny inflacji
6.2.1. Obieg pieniądza w gospodarce
6.2.2. Polityka pieniężna a inflacja
6.2.3. Polityka budżetowa a inflacja
6.3. Inflacja a wielkość produkcji i bezrobocia
6.3.1. Szoki popytowe
6.3.2. Szoki podażowe
6.4. Szkody powodowane przez inflację
6.4.1. Inflacja a efektywność
6.4.2. Inflacja a sprawiedliwość
6.5. Jak sobie poradzić z inflacją?
6.5.1. Zmiany instytucjonalne
6.5.2. Środki polityki gospodarczej
6.6. Inflacja w Polsce w drugiej połowie XX w.
Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych zadań

Rozdział 7. Gospodarka otwarta
7.1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza
7.1.1. Handel zagraniczny: świat i Polska
7.1.2. Przepływ kapitału: świat i Polska
7.2. Korzyści z handlu zagranicznego
7.3. Polityka handlowa a wolny handel
7.3.1. Cła
7.3.2. Subwencja eksportowa
7.3.3. Spory o wolny handel
7.4. Kurs walutowy
7.4.1. Rynek walutowy
7.4.2. Rodzaje kursu
7.5. Bilans płatniczy
7.6. Polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej
7.6.1. Polityka ekonomiczna - stały kurs walutowy
7.6.2. Polityka ekonomiczna - płynny kurs walutowy
Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych zadań

Rozdział 8. Wzrost gospodarczy
8.1. Zjawisko wzrostu gospodarczego
8.2. Granice wzrostu gospodarczego
8.2.1. Malthus i ?granice wzrostu"
8.2.2. Dlaczego Malthus nie miał racji?
8.3. Przyczyny wzrostu
8.3.1. Wzrost nakładów pracy
8.3.2. Wzrost produktywności pracy
8.4. Wahania tempa wzrostu
8.5. Państwo a wzrost
8.5.1. Co może zrobić państwo, aby przyśpieszyć wzrost gospodarczy?
8.5.2. Państwo kontroluje wielkość zagregowanego popytu
8.5.3. Państwo kontroluje wielkość zagregowanej podaży

Zrób to sam!
Odpowiedzi do wybranych zadań

Aneks
Gospodarka Polski w latach 1926-1937
Gospodarka Polski w latach 1946-2000

EGZAMINY Z PODSTAW MAKROEKONOMII
Egzamin z podstaw makroekonomii (1)
Egzamin z podstaw makroekonomii (2)
Egzamin z podstaw makroekonomii (3)


KOLOKWIA Z PODSTAW MAKROEKONOMII
Kolokwium z podstaw makroekonomii (1)
Kolokwium z podstaw makroekonomii (2)
Kolokwium z podstaw makroekonomii (3)

Bibliografia
Spis ramek
Indeks rzeczowy

449 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022