wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W PROCESIE PLANOWANIA POLITYKI PUBLICZNEJ


PYTLIK B. RED.

wydawnictwo: SGH, 2019, wydanie I

cena netto: 74.25 Twoja cena  70,54 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Administracja publiczna w procesie planowania polityki publicznej


Bogusław Pytlik
Wprowadzenie

Joachim Osiński
Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania planowania polityki publicznej przez organy administracji publicznej
1. Wstęp
2. Pojęcia, terminologia i metodologia
3. Nauki o polityce publicznej a ?zarządzanie publiczne"
4. Czego nie rozumieją współcześni specjaliści od ?zarządzania publicznego"
4.1. Współczesny koncept sfery publicznej i jej wyznaczniki teoretyczne
4.2. Sfera publiczna - próby współczesnych opisów i definicji
4.3. Współczesny kształt sfery publicznej i jej zagrożenia
5. Czego jeszcze nie rozumieją specjaliści od ?zarządzania publicznego"?
5.1. Istota demokratycznego państwa a neoliberalny kapitalizm tzw. wolnego rynku
6. Teoretyczne podstawy planowania polityki publicznej
7. Studia przypadku - polityka miejska
8. Studia przypadku - polityka miejska i new public governance w Oslo -planowanie, partycypacja
9. Podsumowanie

Jerzy Oniszczuk
Model wykładni prawa jako wsparcie jakości w procesie planowania polityki publicznej przez administrację
1. Wstęp
2. Problem i koncepcje obowiązywania prawa. Obowiązywanie systemowe -reguły walidacyjne
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Koncepcje obowiązywania prawa. Systemowy projekt
3. Wykładnia prawa
3.1. Ogólna charakterystyka wykładni
3.2. Koncepcje wykładni prawa
3.2.1. Wykładnie opisowe i normatywne
3.2.2. Typy koncepcji wykładni prawa
3.3. Funkcje wykładni
3.4. Założenia dotyczące racjonalności prawodawcy
3.5. Typy wykładni
3.6. Sposób przeprowadzenia wykładni
4. Reguły inferencyjne. Obowiązywanie w rezultacie wnioskowania. Luka w prawie
5. Reguły kolizyjne (usuwanie sprzeczności norm)
6. Podsumowanie. Wykładnia źródłem prawa

Izabela Zawiślińska
Narodowy plan działania jako instrument realizacji inicjatywy partnerstwa otwartego rządu na przykładzie Kanady
1. Istota koncepcji Partnerstwa Otwartego Rządu (OGP)
2. Kanada w Partnerstwie Otwartego Rządu
2.1. Pierwszy Narodowy Plan Działania na lata 2012-2013 -Canada‘s Action Plan on Open Government
2.2.Drugi Narodowy Plan Działania na lata 2014-2016 -Canada‘s Action Plan on Open Government 2014-2016
2.3. Narodowy Plan Działania na lata 2016-2018 - Third Biennial Plan to the Open Government Partnership (2016-2018)
3. Podsumowanie

Bogusław Pytlik
Podmioty administracji publicznej w planowaniu rozwoju regionalnego w Polsce - na przykładzie województwa mazowieckiego

1. Wstęp
2. Planowanie polityki publicznej przez podmioty administracji rządowej i samorządowej - zarys problemu
3. Udział samorządu województwa w planowaniu i tworzeniu rozwoju regionalnego
4. Cele rozwojowe planowane w województwie mazowieckim do 2023 r.
4.1. Poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki
4.2. Poprawa dostępności regionalnej oraz wzmacnianie metropolitalnych funkcji Warszawy
4.3. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego województwa
4.4. Optymalizacja gospodarowania wodami
4.5. Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa
4.6. Zwiększenie poziomu zatrudnienia w województwie
4.7. Redukcja poziomu wykluczenia społecznego
4.8. Podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie
4.9. Dbałość o jakość i dostępność usług w zakresie ochrony zdrowia
4.10. Rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych
4.11. Rewitalizacja dzielnic i miast w celu zahamowania niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych
5. Podsumowanie

Bibliografia

242 strony, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022