wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 60.75 57,71   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTÓW NA RYNKACH USŁUG FINANSOWYCH I SPOŁECZNYCH


KASPRZAK R. LUBOWIECKI-VIKUK ADRIAN RED.

wydawnictwo: SGH, 2020, wydanie I

cena netto: 60.75 Twoja cena  57,71 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Bezpieczeństwo konsumentów

na rynkach usług finansowych i społecznych


Profesjonalizacja na rynkach usług finansowych i społecznych (w tym usług kultury, turystycznych i zdrowotnych) w ostatnich latach poskutkowała pogłębieniem asymetrii informacji na tych rynkach. Na konsumenta w coraz większym stopniu wpływa profesjonalna i często wątpliwa etycznie komunikacja marketingowa, przekazująca pozytywny i przyjazny wizerunek podaży tych usług. W przypadku jakichkolwiek problemów nabywca często jest pozostawiony samemu sobie i - pomimo intensywnego rozwoju sieci instytucji wspierających go w walce o jego prawa - zazwyczaj pozostaje nieświadomy wyzwań, z jakimi wiąże się konsumpcja tych produktów.

Powyższe refleksje skłoniły grupę Autorów z wiodących ośrodków naukowych (krajowych i zagranicznych) do przygotowania przekrojowej monografii, poświęconej zagadnieniu obecności i ochrony konsumenta na rynkach usług finansowych i społecznych.

Niniejsza publikacja przedstawia problematykę bezpieczeństwa konsumenta, która wydaje się odgrywać coraz większą rolę w profesjonalizującej się gospodarce Europy.

Rafał Kasprzak, Adrian Lubowiecki-Vikuk
Wstęp

Maria Lissowska
Rozdział 1. Bezpieczeństwo konsumentów na rynku nowych usług finansowych. Przypadek crowdfundingu
Wprowadzenie
1.1. Pojęcie i cechy crowdfundingu
1.2. Sytuacja konsumenta jako uczestnika crowdfundingu
1.3. Sposoby ochrony interesów konsumenta na platformie crowdfundingowej
Zakończenie
Bibliografia

Barbara Pawłowska
Rozdział 2. Bezpieczeństwo konsumentów usług bankowych w świetle ustawy o kredycie konsumenckim
Wprowadzenie
2.1. Instytucjonalne uwarunkowania rynku kredytów i pożyczek konsumenckich
2.2. Analiza struktury rynku kredytów i pożyczek konsumenckich oraz odpowiedzialnego kredytowania (responsible lending)
Zakończenie
Bibliografia

Grzegorz Wesołowski, Sebastian Białoskurski
Rozdział 3. Determinanty rezygnacji nabywców finalnych z oferty produktów bankowych
Wprowadzenie
3.1. Uwarunkowania rezygnacji nabywców finalnych z oferty rynkowej
3.2. Charakterystyka badań pierwotnych
3.3. Czynniki wpływające na rezygnację klientów z oferty produktów bankowych - wyniki badań
Zakończenie
Bibliografia

Piotr Masiukiewicz
Rozdział 4. Zagrożenia piramid finansowych a ich marketing
Wprowadzenie
4.1. Rozwój piramid finansowych w Polsce
4.2. Szczególne cechy klientów
4.3. Instrumenty marketingu w praktyce piramid finansowych
4.4. Efekty marketingu - studium przypadku W Investments
Zakończenie
Bibliografia

Tomasz Szopiński
Rozdział 5. Zagrożenia dla finansów konsumentów towarzyszące rozwojowi e-usług
Wprowadzenie
5.1. Kradzież tożsamości
5.2. Możliwość monitorowania zachowań i preferencji konsumentów
5.3. Brak regulacji dotyczących ofert produktów finansowych
5.4. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
Zakończenie
Bibliografia

Magdalena Sobocińska
Rozdział 6. Rola instytucji kultury w edukacji konsumentów na rzecz zrównoważonego rozwoju
Wprowadzenie
6.1. Zrównoważony rozwój a kultura
6.2. Zarządzanie wartością dla uczestnika kultury w kontekście założeń zrównoważonego rozwoju
Zakończenie
Bibliografia

Ludmiła Szulgina
Rozdział 7. Metodyczne narzędzia kreowania bezpiecznych usług turystycznych w kontekście harmonizacji standardów na Ukrainie i w UE
Wprowadzenie
7.1. Współczesne tendencje rozwoju rynku turystycznego i ich konsekwencje dla usługodawców
7.2. Metodyka badań własnych
7.3. Wnioski z przeprowadzonych badań
Zakończenie
Bibliografia

Irena Ozimek, Agnieszka Sarnecka
Rozdział 8. Ocena znajomości wybranych praw przysługujących konsumentom na rynku usług turystycznych
Wprowadzenie
8.1. Charakterystyka badań
8.2. Znajomość wybranych praw przysługujących konsumentom na rynku usług turystycznych w opinii respondentów
Zakończenie
Bibliografia

Agnieszka Izabela Baruk, Anna Goliszek
Rozdział 9. Działania z zakresu ochrony środowiska jako forma kształtowania produktu turystycznego na przykładzie obszarów cennych przyrodniczo
Wprowadzenie
9.1. Charakterystyka badań empirycznych
9.2. Zachowania służące ochronie środowiska naturalnego obszarów cennych przyrodniczo (wyniki badania)
Zakończenie
Bibliografia

Adrian Lubowiecki-Vikuk
Rozdział 10. Bezpieczeństwo konsumentów na rynku turystyki medycznej
Wprowadzenie
10.1. Turysta medyczny i jego bezpieczeństwo
10.2. Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa konsumentów w wyniku inicjowania
działań przez przedsiębiorstwa turystyki medycznej
Zakończenie
Bibliografia

Adam Przybyłowski, Joanna Kordasiewicz
Rozdział 11. Determinanty jakości na międzynarodowym rynku usług turystyki medycznej
Wprowadzenie
11.1. Specyfika rynku usług turystyki medycznej w świetle wirtualizacji gospodarki
11.2. Analiza determinant jakości usług w turystyce medycznej
Zakończenie
Bibliografia

Joanna Kizielewicz
Rozdział 12. Bezpieczeństwo konsumentów na rynku usług morskiej żeglugi pasażerskiej
Wprowadzenie
12.1. Bezpieczeństwo konsumentów na statkach w aspekcie przepisów prawnych
12.2. Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów w przypadku zdarzeń losowych i innych zagrożen
12.3. Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów na statkach w wiodących koncernach morskiej żeglugi wycieczkowej
Zakończenie
Bibliografia

Katarzyna Szalonka
Rozdział 13. Opieka farmaceutyczna jako instrument bezpiecznej konsumpcji leków
Wprowadzenie
13.1. Konsumpcja leków i jej skutki dla pacjenta
13.2. Istota opieki farmaceutycznej i zarządzania terapią lekową
13.3. Opieka farmaceutyczna w Polsce
13.4. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich w zakresie stosowania opieki farmaceutycznej
13.5. Implikacje dla pacjentów
Zakończenie
Bibliografia

Tomasz Zalega
Rozdział 14. Health care expenditure of silver singles in Poland
Introduction
14.1. The concept of "single" and "silver single" - attempts to define the notions
14.2. Research conceptualisation
14.3. Selection and characteristics of the research sample
14.4. Health care expenditure of silver singles
14.5. Satisfaction of silver singles‘ health care needs
14.6. Types of reductions in health care expenditure made by silver singles
14.7. Determinants affecting silver singles‘ health care expenditure
Conclusion
References

Marlena Piekut, Monika Szumańska
Rozdział 15. Zjawisko samoleczenia a bezpieczeństwo konsumentów
Wprowadzenie
15.1. Samoleczenie - wyniki badań ankietowych
15.2. (Nie)bezpieczeństwa samoleczenia
Zakończenie
Bibliografia
Abstracts

198 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022