wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 74.25 70,54   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

NARZĘDZIA AUDYTU BIZNESOWEGO W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH


RED. BOJEWSKA B. SKOWRONEK-MIELCZAREK A.

wydawnictwo: SGH, 2019, wydanie I

cena netto: 74.25 Twoja cena  70,54 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Narzędzia audytu biznesowego w małych i średnich przedsiębiorstwach


Problematyka niniejszego opracowania dotyczy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), procesów zarządzania tymi podmiotami oraz wykorzystywania określonych narzędzi zarządczych. To, jaka jest sytuacja MSP, jakie procesy w nich zachodzą oraz jaka jest ich efektywność, ma istotne znaczenie w funkcjonowaniu całego sektora przedsiębiorstw w gospodarce. Wynika to z ich dominującej roli w zakresie liczebności aktywnych podmiotów w gospodarce, udziału w tworzeniu miejsc pracy czy tworzeniu PKB. Z tego chociażby względu sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w sposób decydujący wpływa zarówno na tempo rozwoju sektora przedsiębiorstw, całej gospodarki, jak i poszczególnych regionów. Przedsiębiorstwa zaliczane do tej grupy podmiotów mogą w dużej mierze warunkować poziom konkurencyjności oraz innowacyjności danej gospodarki. Dlatego ważna jest ich sytuacja ekonomiczno-finansowa, jej zmiany w odniesieniu do efektywności działania, wykorzystania określonych zasobów. Istotne są także umiejętności i kompetencje właścicieli czy osób zarządzających tymi podmiotami, bo to od nich również zależy stan i sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw. Warto zauważyć, że zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem tylko pozornie wydaje się procesem prostym i łatwym do realizacji. W rzeczywistości podmiotom tym jest zdecydowanie trudniej, ze względu na problemy z pozyskiwaniem specjalistów od zarządzania, wykwalifikowanej kadry, która potrafi funkcjonować we współczesnych warunkach rynkowych umiejętnie oraz efektywnie zarządzać, wykorzystywać nowoczesne narzędzia zarządcze.

Podnoszenie efektywności przedsiębiorstwa wymaga stosowania określonych narzędzi zarządczych pozwalających na kompleksową analizę wszystkich procesów i zasobów organizacji z uwzględnieniem relacji z otoczeniem. Zastosowanie określonych narzędzi diagnozy i analizy w procesach zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem może przyczynić się do poprawy skuteczności zarządzania oraz efektywności jego funkcjonowania. Pozwala także formułować określone rekomendacje sprzyjające rozwojowi. Do narzędzi, które mogą być użyteczne w tym zakresie zaliczono audyt biznesowy. Jest on traktowany w tym opracowaniu jako narzędzie zarządzania, umożliwiające diagnozę i ocenę aktualnego stanu   przedsiębiorstwa, jak również rekomendowanie najlepszych możliwych rozwiązań i udoskonaleń, by w ten sposób poprawić jego pozycję konkurencyjną na rynku. Audyt w tym znaczeniu ukierunkowany jest na usprawnianie działań organizacji, a nie tylko wskazywanie nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu.

Wiodącym celem tej pracy jest zatem identyfikacja narzędzi audytu biznesowego, które mogą mieć zastosowanie w praktyce zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Mogą służyć dokonywaniu samooceny przedsiębiorstwa, tak by kadra zarządzająca czy właściciele mieli rozpoznanie, jakie są obszary problemowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jakie rozwiązania mogą przyczynić się do ich eliminowania czy ograniczania ich negatywnego wpływu na działalność danego podmiotu gospodarczego.

Istotę audytu biznesowego i jego zastosowanie w określonych obszarach funkcjonowania małego i średniego przedsiębiorstwa ukazano w kolejnych siedmiu rozdziałach niniejszego opracowania. Wśród obszarów, które poddaje się ocenie w przedsiębiorstwie i które stanowią przedmiot rozważań w ramach niniejszego opracowania dotyczącego audytu biznesowego, wyróżniono następujące obszary: zasobów ludzkich, zasobów finansowych, zasobów informacyjno-zarządczych, a także modelów biznesowych i działalności innowacyjnej MSP.

Wstęp

Anna Skowronek-Mielczarek
Rozdział I. Narzędzia diagnozowania i oceny działalności wykorzystywane w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem
1.1. Wprowadzenie
1.2. Kontrola w procesach zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
1.3. Audyt w procesach zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
1.4. Controlling w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem
1.5. Źródła informacji i systemy informacji wykorzystywane w diagnozowaniu i ocenie działalności przedsiębiorstwa
1.6. Wybrane narzędzia audytu biznesowego w procesach zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
1.7. Podsumowanie
Bibliografia

Barbara Bojewska
Rozdział II. Audyt personalny małego i średniego przedsiębiorstwa - narzędzia analizy zasobów ludzkich i zarządzania zasobami ludzkimi
2.1. Wprowadzenie
2.2. Istota i znaczenie audytu zarządzania zasobami ludzkimi w małym i średnim przedsiębiorstwie
2.3. Analiza zasobów ludzkich jako pracowników wiedzy w małym i średnim przedsiębiorstwie
2.4. Analiza zasobów ludzkich jako kapitału ludzkiego w małym i średnim przedsiębiorstwie
2.5. Ocena efektywności zespołu pracowniczego a efektywność małego i średniego przedsiębiorstwa
2.6. Analiza strategii personalnej w małym i średnim przedsiębiorstwie
2.7. Uwarunkowania i ocena skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w małym i średnim przedsiębiorstwie
2.8. Podsumowanie
Bibliografia

Anna Skowronek-Mielczarek
Rozdział III. Audyt zasobów finansowych małego i średniego przedsiębiorstwa - wybrane narzędzia
3.1. Wprowadzenie
3.2. Źródła informacji o zasobach finansowych małego i średniego przedsiębiorstwa - sprawozdanie finansowe
3.3. Ocena zasobów majątkowych i kapitałowych w małym i średnim przedsiębiorstwie jako element audytu biznesowego
3.4. Analiza i ocena przychodów, kosztów i wyników w małym i średnim przedsiębiorstwie - obszar audytu biznesowego
3.5. Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w audycie biznesowym małego i średniego przedsiębiorstwa
3.6. Podsumowanie
Bibliografia

Celina Sołek-Borowska
Rozdział IV. Audyt zasobów wiedzy i informacji w małym i średnim przedsiębiorstwie - wybrane narzędzia
4.1. Wprowadzenie
4.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesach zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
4.3. Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą w małym i średnim przedsiębiorstwie
4.4. Audyt zarządzania wiedzą w małym i średnim przedsiębiorstwie
4.5. Systemy informacyjne jako podstawa wdrażania systemów zarządzania wiedzą w małym i średnim przedsiębiorstwie
4.6. Audyt strategii wykorzystania mediów społecznościowych w małym i średnim
przedsiębiorstwie
4.7. Podsumowanie
Bibliografia

Katarzyna Bachnik
Rozdział V. Audyt marketingowy w małym i średnim przedsiębiorstwie
5.1. Wprowadzenie
5.2. Pozycjonowanie audytu marketingowego w małym i średnim przedsiębiorstwie
5.3. Istota i etapy audytu marketingowego w małym i średnim przedsiębiorstwie
5.4. Przykłady i wzorce audytu marketingowego wspierające małe i średnie przedsiębiorstwo
5.5. Wyjątkowe okoliczności przemawiające za audytem marketingowym w małym i średnim przedsiębiorstwie
5.6. Podsumowanie
Bibliografia

Marta Ziółkowska
Rozdział VI. Model biznesu w małym i średnim przedsiębiorstwie - narzędzia analizy i audytu
6.1. Wprowadzenie
6.2. Pojęcie i koncepcja modelu biznesu w małym i średnim przedsiębiorstwie
6.3. Determinanty i uwarunkowania wyboru modelu biznesowego dla małego i średniego przedsiębiorstwa
6.4. Analiza kosztów i przychodów modelu biznesowego. Efektywność modelu biznesu w małym i średnim przedsiębiorstwie
6.5. Wybrane narzędzia analizy modelu biznesu dla potrzeb małego i średniego przedsiębiorstwa
6.6. Audyt wewnętrzny modelu biznesowego w małym i średnim przedsiębiorstwie
6.7. Podsumowanie
Bibliografia

Barbara Bojewska
Rozdział VII. Audyt innowacyjności w małym i średnim przedsiębiorstwie - narzędzia analizy innowacji i zarządzania innowacjami
7.1. Wprowadzenie
7.2. Istota audytu innowacyjności w małym i średnim przedsiębiorstwie
7.3. Etapy i instrumenty audytu innowacyjności w małym i średnim przedsiębiorstwie
7.4. Analiza innowacji w kontekście konkurencyjności małego i średniego przedsiębiorstwa
7.5. Analiza innowacji w kontekście cech małego i średniego przedsiębiorstwa jako przedsiębiorstwa innowacyjnego
7.6. Uwarunkowania i ocena skuteczności zarządzania innowacjami w małym i średnim przedsiębiorstwie
7.6.1. Analiza procesu innowacyjnego
7.6.2. Analiza strategii innowacji
7.7. Podsumowanie
Bibliografia

262 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022