wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KONCEPCJA SENIORATU A GOSPODARKA FINANSOWA BANKU CENTRALNEGO


SZADKOWSKI M.

wydawnictwo: SGH, 2019, wydanie I

cena netto: 67.50 Twoja cena  64,13 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Koncepcja senioratu a gospodarka finansowa banku centralnego


Wstęp

Rozdział 1. Istota i metody pomiaru senioratu
1.1. Zagadnienia wprowadzające
1.1.1. Pieniądz jako kategoria ekonomiczna
1.1.2. Funkcje pieniądza
1.2. Definicja i pomiar senioratu - ujęcie historyczne
1.2.1. Definicja i pomiar senioratu w epokach pieniądza kruszcowego i papierowego
1.2.1.1. Seniorat w czasach pieniądza kruszcowego
1.2.1.2. Seniorat w czasach pieniądza papierowego
1.2.2. Względność pojęcia senioratu
1.3. Definicja i pomiar senioratu - ujęcie współczesne
1.3.1. Ograniczenie budżetowe banku centralnego i rządu
1.3.2. Współczesne koncepcje pomiaru senioratu
1.3.2.1. Seniorat całkowity według M.J.M. Neumanna
1.3.2.2. Pomiar senioratu według A. Drazena
1.3.2.3. Seniorat monetarny
1.3.2.4. Podatek inflacyjny
1.3.2.5. Seniorat jako koszt utraconych korzyści
1.3.2.6. Seniorat fiskalny
1.3.2.7. Renta fiskalna

Rozdział 2. Gospodarka finansowa i polityka rachunkowości banku centralnego
2.1. Definicja gospodarki finansowej
2.2. Wpływ polityki rachunkowości na ocenę sytuacji finansowej banku centralnego
2.2.1. Bilans jako obraz sytuacji majątkowej i finansowej banku centralnego
2.2.2. Wynik finansowy jako miara efektywności działania banku centralnego
2.2.3. Rola kapitałów własnych w gospodarce finansowej banku centralnego
2.3. Transfery do budżetu państwa w gospodarce finansowej banku centralnego
2.3.1. Aspekty finansowe relacji pomiędzy bankiem centralnym a sektorem rządowym
2.3.2. Zasady ustalania wpłaty do budżetu państwa

Rozdział 3. Metoda pomiaru współczesnego senioratu
3.1. Krytyka współczesnych metod pomiaru senioratu
3.2. Przesłanki identyfikacji senioratu
3.2.1. Potrzeby władzy ustawodawczej i rządu
3.2.2. Potrzeby banku centralnego
3.3. Przyjęte założenia
3.4. Propozycja formuły ustalania współczesnego senioratu
3.5. Podejście praktyczne do szacowania współczesnego senioratu
3.5.1. Przychody z aktywów banku centralnego
3.5.2. Koszty emisji pieniądza
3.5.3. Warianty szacowania senioratu
3.6. Analiza roli senioratu w transferach do budżetu państwa

Rozdział 4. Kształtowanie się senioratu w wybranych krajach
4.1. Charakterystyka próby badawczej
4.2. Analiza senioratu przed kryzysem finansowo-ekonomicznym (w latach 2003-2007)
4.2.1. Ewolucja rozmiarów senioratu
4.2.2. Ewolucja rozmiarów wpłaty do budżetu państwa
4.3. Analiza senioratu w trakcie kryzysu finansowo-ekonomicznego (w latach 2008-2012)
4.3.1. Główne cechy polityki pieniężnej doby kryzysu finansowo-ekonomicznego
4.3.2. Ewolucja rozmiarów senioratu
4.3.3. Ewolucja rozmiarów wpłaty do budżetu państwa
4.4. Rozwój sytuacji w strefie euro po 2012 r

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel
Załączniki

226 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022