wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ELASTYCZNOŚĆ W BIZNESIE SKUTECZNA ADAPTACJA


PAKULSKA T. RED.

wydawnictwo: SGH, 2020, wydanie I

cena netto: 72.90 Twoja cena  69,26 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Elastyczność w biznesie

Skuteczna adaptacja


Teresa Pakulska
Wprowadzenie

CZĘŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ W RELACJACH Z OTOCZENIEM

Marta Kijuk
1.Oferta cenowa bankowości transakcyjnej: asymetria informacji a elastyczność
Wstęp
1.1. Asymetria informacji w bankowości transakcyjnej
1.2. Modele tworzenia ofert dla usług bankowości transakcyjnej: sektor prywatny a sektor publiczny
1.2.1. Model tworzenia ofert dla usług bankowości transakcyjnej: sektor prywatny
1.2.2. Model tworzenia ofert dla usług bankowości transakcyjnej: sektor publiczny
1.2.3. Konkluzja
1.3. Studium empiryczne: analiza przykładowego ogłoszenia przetargowego klienta publicznego - miasto Łódź
Podsumowanie
Bibliografia

Jakub Warnieło
2. Wpływ otoczenia prawnopodatkowego na działalność międzynarodowych przedsiębiorstw gospodarki cyfrowej
Wstęp
2.1. Definicja gospodarki cyfrowej
2.2. Gospodarka cyfrowa a międzynarodowe prawo podatkowe
2.3. Środki prawne mające na celu sprawiedliwe opodatkowanie gospodarki cyfrowej, stosowane w poszczególnych państwach
2.4. Zmiany dotyczące definicji stałego zakładu
2.4.1. Indie
2.4.2. Izrael
2.4.3. Słowacja
2.5. Wprowadzenie podatków obrotowych od przychodów osiąganych z wykorzystaniem technologii cyfrowych
2.5.1. Indie - podatek wyrównawczy
2.5.2. Włochy - podatek od transakcji cyfrowych
2.5.3. Węgry - podatek reklamowy
2.5.4. Francja - podatek od rozpowszechniania treści audiowizualnych
Podsumowanie
Bibliografia

Luiza Nowacka
3. Elastyczność w negocjacjach jako podstawa porozumienia w biznesie
Wstęp
3.1. Czynniki wpływające na efektywność negocjacji
3.2. Tło historyczne a teoria negocjacji
3.3. Elastyczność w negocjacjach a skuteczność w osiąganiu celów w ujęciu teoretycznym
3.4. Elastyczność w negocjacjach w ujęciu praktycznym
Podsumowanie
Bibliografia

Katarzyna Plewka
4. Architektura sieci oddziałów bankowych w Polsce w świetle zmieniających się trendów wykorzystania bankowych kanałów dystrybucji
Wstęp
4.1. Oddziały bankowe jako główny kanał dystrybucji usług bankowych
4.2. Metodyka i próba badawcza
4.3. Wyniki badania
4.4. Wyzwania związane z optymalizacją sieci oddziałów bankowych
Podsumowanie
Bibliografia

Maciej Mróz
5. Strategie funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw z branży naftowej w świetle zmiennych cen ropy naftowej
Wstęp
5.1. Zmienność cen ropy naftowej
5.2. Charakterystyka sektora naftowego w Polsce
5.2.1. Upstream
5.2.2. Downstream
5.3. Strategie spółek
Podsumowanie
Bibliografia

CZĘŚĆ II ELASTYCZNOŚĆ W STRUKTURACH I PROCESACH BIZNESOWYCH

Marcin Witkowski
6. Doskonalenie systemu wynagradzania w realizacji celów przedsiębiorstw w zmiennych warunkach gospodarczych
Wstęp
6.1. Strategiczna rola ZKL w przedsiębiorstwie
6.2. System wynagradzania jako narzędzie realizacji polityki ZKL
6.3. Skuteczność organizacji jako kontekst i pożądany efekt wprowadzania zmian w systemach zarządzania, w tym systemach ZKL
6.4. Doskonalenie systemu wynagradzania w zmiennym otoczeniu gospodarczym
Podsumowanie
Bibliografia

Mirosław Jurdeczka
7. Inteligentne miasta: znaczenie wybranych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju miast
Wstęp
7.1. Inteligentne miasto - przegląd definicji
7.2. Duże zbiory danych, otwarte dane i otwarty rząd jako technologiczne fundamenty inteligentnego miasta
7.2.1. Duże zbiory danych (big data)
7.2.2. Otwarte dane (open data)
7.2.3. Otwarty rząd (open government)
7.3. Inteligentne miasto a zrównoważony rozwój
7.4. Inteligentne miasto - płaszczyzny interakcji i rola otwartych danych
Podsumowanie
Bibliografia

CZĘŚĆ III ELASTYCZNOŚĆ W KONTEKŚCIE KULTURY RYZYKA

Marcin Grzelak, Mirosław Jurdeczka, Marta Kijuk, Maciej Mróz, Katarzyna Plewka, Jakub Warnieło, Sebastian Wieczorek, Marcin Witkowski
8. Znaczenie kultury ryzyka dla funkcjonowania organizacji - studia przypadku
Wstęp
8.1. Metody pomiaru i oceny kultury ryzyka
8.2. Podejście typu GRC jako system zarządzania stymulujący kulturę ryzyka
8.2.1. Źródła i następstwa kultury ryzyka
8.2.2. Założenia podejścia Governance, Risk Management and Compliance
8.2.3. Wdrożenie zmiany w organizacji jako warunek skuteczności podejścia GRC w stymulowaniu kultury ryzyka
8.3. Kultura ryzyka a bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw branży naftowej
8.3.1. Reputacja przedsiębiorstwa a kultura ryzyka
8.3.2. Systemy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach naftowych
8.4. Ryzykowna gra kulturą ryzyka na przykładzie przedsiębiorstw z branży windykacyjnej
8.4.1. Specyfika przedsiębiorstw z branży windykacyjnej
8.4.2. Wyzwania pomiaru i analizy kultury ryzyka
8.4.3. Ryzykowna gra kulturą ryzyka podmiotów z branży windykacyjnej
8.5. Efekty zarządzania kulturą ryzyka na przykładzie działań związanych z uniknięciem nieświadomego udziału w przestępstwach karuzelowych
8.5.1. Ryzyka związane z uczestnictwem w przestępstwach karuzelowych
8.5.2. Istota przestępstw karuzelowych
8.5.3. Efekty zarządzania kulturą ryzyka w związku z przestępstwami karuzelowymi
8.6. Kultura ryzyka w świetle zmieniających się trendów wykorzystania kanałów dystrybucji usług bankowych
8.6.1. Czynniki egzogeniczne kultury ryzyka jako fundament decyzji biznesowych
8.6.2. Innowacyjne usługi bankowe a wyzwania dla sektora bankowego w kontekście ryzyka decyzji biznesowych
8.7. Kultura ryzyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Podsumowanie
Bibliografia

Zakończenie - rekomendacje dla praktyki

218 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022