wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 64.80 61,56   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE TRANSFEREM TECHNOLOGII KOSMICZNYCH


WACHOWICZ M.E.

wydawnictwo: SGH, 2020, wydanie I

cena netto: 64.80 Twoja cena  61,56 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie transferem technologii kosmicznych


Badania kosmiczne obejmują wykorzystanie najnowszych osiągnięć z różnych dziedzin nauki i tworzą nową jakość dzięki konieczności sprostania wymaganiom, jakie niesie za sobą eksploracja dalekich planet, zdalne badanie zjawisk w przestrzeni kosmicznej czy też budowanie instrumentów i przyrządów kosmicznych. Sektor kosmiczny ma wpływ na różne dziedziny życia i aspekty działalności człowieka. Wiele systemów, usług i produktów warunkujących bezpieczeństwo i poziom życia człowieka jest uzależnionych pośrednio lub bezpośrednio od przestrzeni kosmicznej. Dane pochodzące z przestrzeni kosmicznej są ważną częścią codziennej egzystencji społeczeństw. Decyduje o tym powszechne wykorzystanie technologii kosmicznych m.in. podczas używania telefonów komórkowych, sprawdzania prognozy pogody czy też podróżowania z nawigacją samochodową. Rozwój badań kosmicznych, chęć poznawania odległych planet i małych ciał Układu Słonecznego, plany dotyczące skolonizowania Marsa czy Księżyca, a także loty załogowe oraz bezzałogowe misje eksplorujące odległą przestrzeń w naszym Układzie Słonecznym i poza nim implikują tworzenie instrumentów i budowę niezwykle wymagających technologicznie pojazdów kosmicznych.

Badania kosmiczne mają charakter multidyscyplinarny, a o ich wadze decyduje nie tylko to, że generują wiele osiągnięć istotnych z punktu widzenia całej gospodarki, ale też transfer opracowanych i wdrożonych technologii do innych dziedzin nauki i gospodarki, który ma istotne znaczenie aplikacyjne. Urządzenia projektowane na potrzeby eksploracji kosmosu czy budowy systemów satelitarnych muszą sprostać wymogom konstrukcyjnym i wytrzymałościowym, adekwatnym do ekstremalnych z perspektywy ziemskiego otoczenia warunków panujących w przestrzeni kosmicznej. Wszelkie instrumenty, urządzenia oraz elementy składowe są projektowane, testowane i montowane ze szczególną precyzją za pomocą specjalistycznego i dedykowanego tym celom sprzętu, a także w bardzo ściśle kontrolowanych warunkach. Urządzenia eksplorujące przestrzeń okołoziemską czy  międzyplanetarną narażone są na liczne niebezpieczeństwa, których prawdopodobieństwo wystąpienia, a więc i wynikające stąd konsekwencje, trudno przewidzieć. Dlatego też inżynieria kosmiczna wymaga opracowania bardzo wytrzymałych produktów. Ponadto urządzenia wysyłane w przestrzeń kosmiczną są również przy-gotowane do sterylizacji biologicznej, aby nie spowodować żadnego skażenia mikrobiologicznego w kosmosie. Mało znane jest pochodzenie różnorodnych osiągnięć technologii kosmicznych. Brakuje także społecznej świadomości, która pozwoliłaby zrozumieć, jak wiele dokonań i sukcesów nierozerwalnie łączy się z eksploracją kosmosu.

Książka adresowana jest do trzech grup odbiorców. Pierwszą stanowią ci, którzy zainteresowani są głównie transferem technologii oraz zagadnieniami komercjalizacji rozwiązań naukowych, drugą - profesjonaliści zaangażowani w proces implementacji rozwiązań o proweniencji kosmicznej do różnorodnych gałęzi przemysłu, trzecią natomiast odbiorcy zainteresowani szeroko ujętą problematyką rozwoju sektora kosmicznego.

Wykaz skrótów
Wstęp

Charakterystyka sektora kosmicznego
1.1. Sektor kosmiczny - przegląd najważniejszych aspektów
1.2. Struktura sektora kosmicznego i łańcuch dostaw
1.3. Rola agencji kosmicznych i organizacji międzynarodowych w zarządzaniu sektorem kosmicznym
1.4. Globalna gospodarka kosmiczna
1.4.1. Rynek kosmiczny
1.4.2. Światowe nakłady na utrzymanie i rozwój sektora kosmicznego
1.5. New Space
1.6. Zmiana zasad finansowania sektora kosmicznego

Transfer technologii kosmicznych - pojęcia i modele pomiaru efektywności
2.1. Czy sektor kosmiczny jest innowacyjny?
2.2. Zakres znaczeniowy stosowanych pojęć
2.2.1. Transfer technologii - szerokie rozumienie
2.2.2. Transfer technologii kosmicznych - stosowane definicje
2.3. Modele pomiaru efektywności transferu technologii

Transfer technologii kosmicznych w najważniejszych światowych agencjach kosmicznych
3.1. Główni interesariusze transferu technologii kosmicznych
3.2. Transfer technologii kosmicznych w NASA
3.2.1. Uwarunkowania formalne transferu technologii kosmicznych
3.2.2. Mechanizmy operacyjne transferu technologii kosmicznych w NASA
3.3. Transfer technologii kosmicznych w ESA
3.3.1. Centrum Inkubacji Biznesowej (ESA Bussines Incubation Centre)
3.3.2. Sieć transferu technologii ESA
3.4. Europejski model transferu technologii kosmicznych na przykładzie niemieckiej agencji kosmicznej DLR
3.5. Pozaeuropejskie modele transferu technologii kosmicznych
3.5.1. Rosja i komercjalizacja rozwiązań naukowych
3.5.2. Chińska polityka prywatyzacji przemysłu kosmicznego
3.5.3. Transfer technologii kosmicznych w Indiach
3.5.4. Japoński model transferu technologii kosmicznych
3.6. Rezultaty transferu technologii kosmicznych - interpretacja analiz dostępnych danych
3.6.1. Wnioski wynikające z wdrożeń technologii kosmicznych NASA
3.6.2. Wyniki wdrożeń technologii kosmicznych JAXA
3.6.3. Wyniki transferu technologii kosmicznych w ESA
3.6.4. Główne obszary zastosowań technologii kosmicznych

Zarządzanie prawami własności intelektualnej w sektorze kosmicznym w procesie transferu technologii
4.1. Własność intelektualna w sektorze kosmicznym, space heritage i wewnętrzny rynek kosmiczny
4.2. Znaczenie systemu ochrony patentowej a czynniki wpływające na zarządzanie własnością intelektualną w sektorze kosmicznym
4.3. Znaczenie modelu zarządzania własnością intelektualną przez agencję kosmiczną na przykładzie ESA
4.4. Ochrona własności intelektualnej warunkiem efektywnego transferu technologii kosmicznych

Specyfika oceny potencjału komercjalizacyjnego technologii kosmicznych
5.1. Analiza różnicowa potencjału komercjalizacyjnego technologii kosmicznych
5.2. Faza rozwoju technologicznego produktu
5.3. Zastosowania technologii i ochrona własności intelektualnej
5.3.1. Zastosowania technologii
5.3.2. Ochrona własności intelektualnej
5.4. Rynek i konkurencja
5.4.1. Czynniki kształtujące popyt
5.4.2. Trendy technologiczne a rynek kosmiczny
5.4.3. Konkurencja
5.4.4. Określanie przyszłej chłonności rynku na rozwiązania transferu technologii
5.4.5. Kapitał ludzki, aspekty finansowe oraz uwarunkowania prawne i polityczne
5.5. Znaczenie potencjału komercjalizacyjnego a modele komercjalizacji technologii
5.5.1. Modele liniowe
5.5.2. Modele funkcjonalne
5.5.3. Model Jolly‘ego

Sukcesy transferu technologii kosmicznych - wybrane przykłady zastosowania rozwiązań o proweniencji kosmicznej w gospodarce
6.1. Wybrane przykłady sukcesów wdrożenia rozwiązań o proweniencji kosmicznej
6.2. Techniki satelitarne i technologie kosmiczne w medycynie i ochronie zdrowia
6.2.1. Instrumenty z kosmosu: aplikacje osiągnięć technologii kosmicznych w medycynie - wybrane przykłady
6.2.2. Wykorzystanie know-how z zakresu badań kosmicznych w medycynie
6.2.3. Aktywna obecność człowieka w przestrzeni kosmicznej
6.2.4. Zdrowie w globalnej wiosce
6.2.5. Analiza ONZ

Górnictwo kosmiczne - wybrane studium przypadku z perspektywy zarządzania transferem technologii kosmicznych
7.1. Pojęcie górnictwa kosmicznego
7.2. Czynniki wskazujące na stałą i znaczną potrzebę rozwijania górnictwa kosmicznego
7.2.1. Światowe tendencje w eksploracji kosmosu
7.2.2. Aspekt ekonomiczny wydobycia surowców w przestrzeni kosmicznej
7.3. Spektrum problemów inżynierskich i badawczych związanych z obszarem górnictwa kosmicznego
7.3.1. Wyzwania związane z realizacją prac B+R
7.3.2. Wyzwania inżynierskie
7.4. Konsekwencje wynikające z zarządzania transferem technologii kosmicznych

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

223 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022