wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ I STREFY EURO


ORĘZIAK L.

wydawnictwo: SGH, 2020, wydanie I

cena netto: 74.25 Twoja cena  70,54 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Finanse unii europejskiej i strefy euro


Wykaz ważniejszych skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Budżet ogólny jako źródło finansowania działalności Unii Europejskiej
1.1. Zasady uchwalania i realizacji budżetu ogólnego UE
1.2. Rola wieloletnich ram finansowych w kształtowaniu budżetu
1.2.1. Istota programowania wieloletniego
1.2.2. Wieloletnie ramy finansowe 2014-2020
1.3. Istota systemu zasobów własnych i jego znaczenie dla autonomii finansowej UE
1.4. Ewolucja struktury dochodów budżetu ogólnego
1.5. Wydatki budżetowe
1.5.1. Uwagi ogólne
1.5.2. Struktura wydatków z budżetu ogólnego UE i jej ewolucja w procesie integracyjnym
1.5.3. Wydatki na rolnictwo - wspólna polityka rolna i rozwój obszarów wiejskich
1.5.4. Wydatki na politykę spójności UE
1.6. Wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz tzw. Instrumentów szczególnych

Rozdział 2. Beneficjenci netto i płatnicy netto do budżetu ogólnego UE
2.1. Czynniki wpływające na poziom salda netto w rozliczeniach państw członkowskich z budżetem ogólnym UE
2.2. Rabat brytyjski i inne mechanizmy korekcyjne na rzecz płatników netto
2.3. Saldo netto w rozliczeniach z budżetem UE na tle korzyści z udziału w jednolitym rynku wewnętrznym Unii
2.4. Redystrybucyjna rola budżetu ogólnego UE

Rozdział 3. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027
3.1. Propozycje Komisji Europejskiej z maja 2018 r.
3.2. Główne obszary wydatków
3.2.1. Wspólna polityka rolna
3.2.2. Polityka spójności
3.2.3. Wydatki na badania i innowacje
3.2.4. Wydatki na ochronę klimatu
3.2.5. Wydatki na działania zewnętrzne. Europejski Fundusz Rozwoju
3.3. Nowe podejście do wydatków w WRF 2021-2027?
3.4. Dotychczasowe i nowe źródła finansowania budżetu ogólnego UE w okresie 2021-2027
3.5. Wyzwania związane z pozyskiwaniem nowych zasobów własnych do budżetu UE
3.6. Prokuratura Europejska - nowy organ do ochrony interesów finansowych UE
3.7. WRF na lata 2021-2027 a kwestia oceny stanu praworządności
3.8. Brexit i jego potencjalne konsekwencje
3.8.1. Rola referendum z 23 czerwca 2016 r.
3.8.2. Przyszłe relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską
3.8.3. Brexit - wnioski dla Polski

Rozdział 4. Mechanizmy oddziaływania na politykę budżetową państw strefy euro i pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej
4.1. Specyfika architektury instytucjonalno-prawnej strefy euro
4.2. Istota i konsekwencje zdecentralizowanej polityki budżetowej
4.2.1. Pakt Stabilności i Wzrostu jako instrument dyscyplinowania polityki budżetowej
4.2.2. Ewolucja stanu finansów publicznych państw UE od 2007 r.
4.2.3. Kryzys zadłużenia publicznego w strefie euro
4.3. Działalność Europejskiego Banku Centralnego w walce z kryzysem zadłużenia publicznego
4.4. Wzmocnienie unijnych regulacji dyscyplinujących politykę budżetową państw członkowskich
4.4.1. Zmiany w Pakcie Stabilności i Wzrostu
4.4.2. Pakt Fiskalny
4.5. Problemy strukturalne strefy euro

Rozdział 5. Kierunki zmian na rzecz wzmocnienia stabilności strefy euro
5.1. Potencjalna rola unii fiskalnej
5.2. Unia bankowa i związane z nią wyzwania
5.3. Unia bankowa a unia rynków kapitałowych
5.4. Perspektywy przekształcenia Europejskiego Mechanizmu Stabilności w Europejski Fundusz Walutowy
5.5. Możliwości ustanowienia odrębnego budżetu strefy euro


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

217 stron, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022