wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA CYFRYZACJA PRODUKCJI AKTUALNOŚCI BADAWCZE 4


KNOSALA R. RED.

wydawnictwo: PWE, 2022, wydanie I

cena netto: 103.39 Twoja cena  98,22 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Inżynieria zarządzania

Cyfryzacja produkcji

Aktualności badawcze 4


Niniejsza książka jest kontynuacją cyklu wydawniczego „Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji”. Książka zawiera ponad 50 raportów z badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce w 2021 r.  Zaprezentowane w książce prace uzyskały pozytywne merytoryczne recenzje szerokiego grona wybitnych ekspertów. 

Książka jest przeznaczona dla dyplomantów, doktorantów oraz ludzi  nauki i przemysłu.

Rozdział 1. Cyfryzacja produkcji i przedsiębiorstw

Metoda oceny zaawansowania wdrożenia wybranych technologii Przemysłu 4.0 w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Ewa Dostatni, Weronika Szeszycka, Izabela Rojek

Digitalizacja procesu wdrażania i stosowania Lean Manufacturing na przykładzie metody pracy standaryzowanej
Remigiusz Horbal, Zofia Maśluszczak

Rolnictwo 4.0 – cyfrowe dylematy
Edmund Lorencowicz

Zarządzanie produktami konfigurowalnymi w środowisku PLM
Sylwester Oleszek

Wybrane zagadnienia zastosowania dużych zbiorów danych przestrzennych – konwergencja GIS i Big Data
Ilona Pawełoszek, Jędrzej Wieczorkowski

Cyberfizyczne sieci produkcyjne małych i średnich przedsiębiorstw zorientowane na spersonalizowaną produkcję
Sebastian Saniuk

Bibliografia

Rozdział 2. Automatyzacja i robotyzacja procesów

Grafowa interpretacja systemów wielorobotowych i ich implementacja w strukturze automatyzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego
Grzegorz Iskierka, Bartosz Poskart, Kamil Krot

Multisensoryczny system monitorowania środowiska pracy zintegrowany z autonomicznym robotem transportowym
Kamil Krot, Bartosz Poskart, Grzegorz Iskierka

Bezprzewodowa wymiana danych w procesach obsługi stanowisk pracy z wykorzystaniem mobilnych robotów współpracujących realizowana zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0
Bartosz Poskart, Grzegorz Iskierka, Kamil Krot

Wyzwania koncepcji Lean Robotics we współczesnej robotyzacji procesów produkcyjnych
Łukasz Sobaszek, Edward Kozłowski

Bibliografia

Rozdział 3. Innowacyjność procesów i produktów

Badanie efektywności technologii AR we wspomaganiu procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych
Filip Górski, Paweł Buń, Damian Grajewski, Łukasz Andrzejczyk

Projekt i wdrożenie elektrowni wodnej lewarowej na rzece Bystrzyca w Lublinie
Paweł Gwizdal, Arkadiusz Gola, Antoni Świć

Drogi rozwoju młodych wynalazców
Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski

Rozwój metodyki implementacji innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Aleksander Moczała, Katarzyna Radwan

Energia z odpadów szansą transformacji ciepłownictwa systemowego na drodze uzyskania neutralności klimatycznej
Jacek Tomasiak, Piotr Chwastyk

Rola technik WHR w programie Zielony Ład
Jacek Tomasiak, Mariusz Kołosowski

Innowacyjność i ekoinnowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych
Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Bożena Kaczmarska, Aleksandra Kumor-Sulerz

Bibliografia

Rozdział 4. Inżynieria procesów wytwarzania

Zastosowanie przedmiotowych uchwytów modułowych w operacjach wytwarzania na przykładzie obróbki korpusu
Adam Barylski

Systemowe ujęcie procesów rozwoju wyrobów
Jan Duda

Zastosowanie specjalnych monolitycznych narzędzi skrawających – studium przypadku
Marcin Małek, Marcin Grabowski, Sebastian Skoczypiec

Kształtowanie segmentowe odkuwek osiowosymetrycznych z wgłębieniami i integralnych elementów skorupowych
Adam Płachta, Jacek Pawlicki

Bibliografia

Rozdział 5. Logistyka

Skutki konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym firmy
Andrzej Kozina, Tomasz Małkus

Zarządzanie transportem samochodowym z wykorzystaniem wybranych elementów koncepcji TPM
Jerzy Łabaj, Michał Słowikowski, Krzysztof Pałucha

Bariery współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi  – ocena z perspektywy wytwórców technicznych środków transportu rolniczego
Przemysław Niewiadomski

Reorganizacja magazynu w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Justyna Nowaczek, Krzysztof Kolbusz Daniel Medyński, Magdalena Dąbrowska, Piotr Motyka

Bibliografia

Rozdział 6. Inżynieria jakości produkcji i usług

Metoda doskonalenia jakości produktów stopowych z branży motoryzacyjnej
Andrzej Pacana, Dominika Siwiec, Karolina Czerwińska

Zmodyfikowany raport 8D jako skuteczna metoda odpowiedzi na reklamację w branży motoryzacyjnej
Dariusz Plinta, Ewa Golińska, Dominika Więzik

Segregacja odpadów medycznych – analiza niezgodności z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością
Bernadeta Rajchel, Aleksandra Bąk

Statystyczne sterowanie procesem (SPC) jako metoda doskonalenia procesu produkcyjnego na przykładzie produkcji trójnika
Joanna Rylska, Magdalena Dąbrowska, Daniel Medyński, Krzysztof Kolbusz, Piotr Motyka

Analiza problemu wyrobów niezgodnych z wykorzystaniem metody 8D
Dominika Strycharska, Rafał Wyczółkowski

Aplikacja narzędzia AR-AI w kontroli jakości wyrobu  – koncepcja metody ograniczającej powstawanie kolejek
Andrzej Szajna, Janusz Szajna, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak

Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego branży motoryzacyjnej
Paweł Tkaczyk, Krzysztof Kolbusz, Daniel Medyński, Magdalena Dąbrowska, Piotr Motyka

Zastosowanie metody R&R do analizy wybranego systemu pomiarowego na przykładzie dwóch firm z regionu podkarpacia
Agnieszka Woźniak, Wojciech Radło

Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i energią narzędziem doskonalenia zarządzania organizacją
Piotr Woźniak

Bibliografia

Rozdział 7. Zarządzanie organizacjami i zespołami ludzkimi

Model organizacji 4.0 – w kierunku algorytmizacji zarządzania
Wojciech Cieśliński, Kazimierz Perechuda, Waldemar Szewc

Pomiar stylów kierowania według Blake’a i Mouton w zespołach wirtualnych za pomocą układu wielkości organizacyjnych i narzędzi menedżerskich online
Olaf Flak, Adrian Pyszka

Środowisko przedsiębiorstw produkcyjnych w erze czwartej rewolucji przemysłowej
Sandra Grabowska

Identyfikacja czynników zaangażowania pracowników mikro i małych przedsiębiorstw
Teresa Myjak

Projektowanie i rozwój systemów produktowo-usługowych
Mariusz Salwin, Jan Lipiak

Bibliografia

Rozdział 8. Efektywność i produktywność przedsiębiorstw

Analiza efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie branży maszynowej
Aleksander Gwiazda

Metodyka oceny poziomu zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw produkcyjnych
Hanna Łosyk, Justyna Patalas-Maliszewska

Określanie kosztów własnych w warunkach niepowtarzalnej produkcji
Józef Matuszek, Ewa Kaczmar-Kolny

Optymalizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi Lean na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego
Justyna Wojtarowicz, Anna Burduk, Dawid Kryłowicz

Bibliografia

Rozdział 9. Organizacja i zarządzanie produkcją, harmonogramowanie zleceń produkcyjnych

Technologia Blockchain w harmonogramowaniu wielokryterialnym z uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi i wiedzą przedsiębiorstwa
Barbara Balon, Krzysztof Kalinowski

Problem harmonogramowania zadań z zależnymi od kolejności czasami przezbrajania maszyn
Wojciech Bożejko, Mariusz Uchroński, Mieczysław Wodecki

Ogólna koncepcja wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w procesie szacowania czasu montażu wyrobów złożonych
Jolanta Brzozowska, Arkadiusz Gola, Monika Kulisz

Zastosowanie algorytmów uczenia ze wzmocnieniem i symulacji dyskretnej w implementacji cyfrowego bliźniaka systemów produkcyjnych
Damian Krenczyk

Strukturyzacja przestrzeni produkcyjnej koniecznym krokiem w tworzeniu cyfrowych bliźniaków fabryk
Paweł Pawlewski, Adam Olszewski, Cezary Mazurek

O pewnych zagadnieniach z zakresu planowania produkcji remontowej zorientowanej na środowisko
Bożena Skołud, Tomasz Biela

Bibliografia

Rozdział 10. Zarządzanie wiedzą, transfer wiedzy

Analiza wybranych narzędzi informatycznych wspomagających proekologiczne projektowanie wyrobów w systemach CAD 3D
Anna Dudkowiak, Damian Grajewski, Ewa Dostatni

Kształcenie, nauka i komercjalizacja badań w jednostkach akademickich
Józef Kuczmaszewski

Zastosowanie teorii Dempstera–Shafera w procesie pozyskiwania wiedzy dotyczącej procesu obróbki skrawaniem
Marcin Matuszny

Procesy i strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie – studium przypadku
Teresa Myjak

Efekt zapominania w planowaniu obsady zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich
Eryk Szwarc, Grzegorz Bocewicz

Bibliografia

Rozdział 11. Kształtowanie środowiska pracy

Zmniejszenie poziomu hałasu poprzez optymalizację struktury przestrzennej stanowiska pracy
Paweł Kaźmierczak, Roman Kielec

Starość wyzwaniem dla współczesności
Teresa Lis, Karolina Łakomy

Analiza i ocena zagrożeń zawodowych na stanowisku operatora maszyn drukarskich w wybranym przedsiębiorstwie poligraficznym
Michał Pałęga, Adam Sztabiński

Bibliografia

Rozdział 12. Zarządzanie utrzymaniem ruchu

Trendy w zarządzaniu utrzymaniem ruchu – przegląd
Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Katarzyna Antosz, Arkadiusz Gola

Wpływ parametrów technicznych wtryskarek na wielkość wskaźnika MTBF
Andrzej Krzysztof Miranowicz, Krzysztof Nowacki, Joanna Furman

Wykorzystanie sygnału diagnostycznego do badania stanów zdolności jakościowej procesu produkcyjnego – studium przypadku
Witold Nawrocki, Waldemar Woźniak, Michał Sąsiadek, Roman Stryjski

Bibliografia
Indeks


696 stron, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022