wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 108.30 102,89   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

TURYSTYKA ZAKUPOWA W MIASTACH


PALIŚ B.

wydawnictwo: DIFIN, 2022, wydanie I

cena netto: 108.30 Twoja cena  102,89 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Turystyka zakupowa w miastach


Monografia przedstawia specyfikę segmentu turystyki zakupowej w miastach, identyfikację i charakterystykę determinant jej rozwoju.

Wskazano w niej szczególną rolę marketingu terytorialnego jako narzędzia w kreowaniu rozwoju turystyki zakupowej w miastach. Omówiono zagadnienia odnoszące się do teorii miast i funkcje handlowe miasta. Zaprezentowano czynniki atrakcyjności miejsc zakupowych, destynacje i miejsca koncentracji turystów zakupowych oraz kupowane przez nich produkty, źródła informacji o miejscach zakupowych oraz preferowane środki transportu w podróżach zakupowych, nawiązując do komponentów obszarowego produktu turystycznego.

Na podstawie analizy działań miejskich destynacji turystycznych na rzecz rozwoju turystyki zakupowej przedstawiono rekomendacje dotyczące planowania rozwoju turystyki zakupowej w miastach.

Wstęp

Rozdział 1. Miasto jako przestrzeń turystyczna

1.1. Miasto w ujęciu marketingu terytorialnego
1.2. Klasyfikacje i współczesne koncepcje rozwoju miast
1.3. Handel w strukturze funkcji miasta
1.4. Wielowymiarowość miast – w kierunku fenomenu turystyki miejskiej

Rozdział 2. Uwarunkowania rozwoju turystyki miejskiej i jej wpływ na rozwój miasta

2.1. Pojęcie i formy turystyki miejskiej
2.2. Wybrane klasyfikacje uwarunkowań rozwoju turystyki
2.3. Czynniki podażowe rozwoju turystyki miejskiej
2.4. Czynniki popytowe rozwoju turystyki miejskiej
2.5. Czynniki uniwersalne rozwoju turystyki miejskiej
2.6. Rola interesariuszy w kreowaniu miejskiego produktu turystycznego
2.7. Obszary wpływu turystyki na rozwój miasta

Rozdział 3. Istota, cechy i rola turystyki zakupowej w miastach

3.1. Pojęcie turystyki zakupowej
3.2. Produkt turystyki zakupowej
3.3. Światowe destynacje zakupowe
3.4. Ruch turystyczny motywowany zakupami w Polsce i na świecie
3.5. Współczesne trendy w zachowaniach konsumentów a nowe wymiary sprzedaży detalicznej

Rozdział 4. Metodyczno-organizacyjne aspekty badań determinant rozwoju turystyki zakupowej

4.1. Cele i hipotezy badawcze
4.2. Zakres badania
4.3. Zastosowane metody badawcze
4.4. Organizacja i przebieg badania
4.5. Charakterystyka respondentów – uczestników (konsumentów) turystyki zakupowej
4.6. Charakterystyka respondentów – interesariuszy turystyki zakupowej
4.7. Profile turystów zakupowych

Rozdział 5. Elementy produktu turystyki zakupowej jako podażowe determinanty kształtujące decyzje jego nabywców

5.1. Czynniki atrakcyjności miejsc zakupowych
5.2. Destynacje i miejsca koncentracji turystów zakupowych oraz kupowane przez nich produkty
5.3. Źródła informacji o miejscach zakupowych
5.4. Preferowane środki transportu w podróżach zakupowych

Rozdział 6. Zachowania turystów w podróży motywowanej zakupami jako popytowe czynniki rozwoju turystyki zakupowej

6.1. Motywy podróży w celach zakupowych
6.2. Częstotliwość podróżowania
6.3. Organizacja turystycznych wyjazdów zakupowych
6.4. Osoby towarzyszące w czasie podróży zakupowej
6.5. Wydatki turystów zakupowych
6.6. Perspektywy rozwoju turystyki zakupowej według badanych respondentów

Rozdział 7. Determinanty kształtujące rozwój turystyki zakupowej w opinii jej kreatorów

7.1. Miasta zakupowe oraz czynniki rozwoju turystyki zakupowej
7.2. Działania miejskich destynacji turystycznych na rzecz rozwoju turystyki zakupowej – wybrane przykłady z Polski i ze świata
7.3. Perspektywy rozwoju turystyki zakupowej w opinii jej kreatorów
7.4. Rekomendacje w zakresie planowania rozwoju turystyki zakupowej w polskich miastach

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis załączników (on-line)

426 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022