wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ODPORNOŚĆ ORGANIZACJI CYFRYZACJA BEZPIECZEŃSTWO INNOWACJE


TARAPATA J. WOŹNIAK J. RED.

wydawnictwo: DIFIN, 2022, wydanie I

cena netto: 74.10 Twoja cena  70,40 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Odporność organizacji

Cyfryzacja, bezpieczeństwo, innowacje


Książka przedstawia przemiany zachodzące w funkcjonowaniu współczesnych gospodarek w obszarze zarządzania organizacjami ze szczególnym uwzględnieniem ich odporności.

Autorzy opisują trzy zasadnicze wymiary odporności: bezpieczeństwo (nie tylko finansowe, ale również kadrowe, informacyjne, relacyjne itd.), innowacje i procesy innowacyjne oraz cyfryzację (ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań Industry 4.0 oraz cyberbezpieczeństwa).

Publikacja zawiera wyniki zarówno badań literaturowych, jak i empirycznych – proponując wnioski i zalecenia dla praktyki zarządzania.

Wprowadzenie. Kilka słów o „odporności” organizacji we współczesnym świecie 
Jolanta Tarapata, Jacek Woźniak

Bibliografia

Rozdział 1. Wyzwania i uwarunkowania cyfryzacji współczesnych organizacji
Jolanta Tarapata, Celina Sołek-Borowska

Wprowadzenie
1.1. Istota gospodarki cyfrowej
1.2. Transformacja cyfrowa i cyfryzacja jako filar gospodarki cyfrowej
1.3. Determinanty rozwoju cyfryzacji procesów biznesowych w świetle budowania przewagi konkurencyjnej organizacji
1.4. Wyzwania cyfryzacji w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa organizacji
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 2. Determinanty bezpieczeństwa organizacji w warunkach gospodarki współdzielenia i cyfryzacji procesów
Jacek Woźniak

Wprowadzenie
2.1. Bezpieczeństwo organizacji w warunkach „cyfrowego świata biznesu”
2.2. Czynniki ryzyka w warunkach gospodarki współdzielenia i cyfryzacji procesów
2.3. Determinanty bezpieczeństwa organizacji – perspektywa badania empirycznego
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 3. Środowisko czwartej rewolucji przemysłowej w aspekcie elastyczności i mobilności współczesnej organizacji
Sebastian Łukasik, Piotr Zaskórski

Wprowadzenie
3.1. Istota czwartej rewolucji przemysłowej
3.2. Chmura obliczeniowa jako medium integracji organizacji rozproszonych
3.3.  Systemy Big Data w analizie zachowań potencjalnych klientów
3.4. Internet rzeczy w integracji ludzi i rzeczy
3.5. Sztuczna inteligencja w kreowaniu skutecznego funkcjonowania współczesnej organizacji
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 4. Działalność innowacyjna organizacji w warunkach cyfryzacji świata 
Roman Tylżanowski

Wprowadzenie
4.1. Innowacje i ich znaczenie we współczesnej gospodarce
4.2. Innowacje cyfrowe i ich rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
4.3. Przykłady innowacyjnych działań przedsiębiorstw w obszarze cyfryzacji
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 5. Cyfryzacja organizacji a wyzwania zarządzania finansami 
Kamil Gemra

Wprowadzenie
5.1. Zarządzanie strukturą kapitału
5.2. Determinanty struktury kapitału w badaniach naukowych
5.3. Branża a struktura kapitału
5.4. Specyfika zarządzania strukturą kapitału w  zależności od typu przedsiębiorstwa
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 6. Współczesne koncepcje zarządzania kosztami a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw
Monika Szczerbak, Agnieszka Wikarczyk

Wprowadzenie
6.1. Zarządzanie kosztami – istota, cel, definicje
6.2. Rachunek kosztów a zarządzanie kosztami
6.3. Rachunek kosztów działań – zastosowanie i etapy
6.4. Rachunek kosztów docelowych
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 7. Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstwa: rachunek kosztów klienta
Agnieszka Wikarczyk, Monika Szczerbak

Wprowadzenie
7.1. Koszty a rachunek kosztów klienta – pojęcie i rola
7.2. Rachunek kosztów klienta – etapy wdrażania, klasyfikacja kosztów i podejście modelowe
7.3. Rachunek kosztów klienta – przykład praktycznego zastosowania wielopoziomowego i wieloblokowego rachunku kosztów
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 8. Kształtowanie przewagi konkurencyjnej banków  w warunkach cyfryzacji usług finansowych
Stanisław Kasiewicz, Jacek Woźniak

Wprowadzenie
8.1. Charakterystyka konkurencji cyfrowej w sektorze bankowym
8.2. Dojrzałość cyfrowej transformacji banków
8.3. Aktualne problemy polskich banków
8.4. Kształtowanie przewagi konkurencyjnej banków w Polsce – perspektywa badania empirycznego
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 9. Cyfryzacja pracy zespołów rozwiązujących problemy kreatywnie
Katarzyna Gurmińska

Wprowadzenie
9.1. Zespoły pracujące online – perspektywa teoretyczna
9.2. Analiza pracy zespołów rozwiązujących problemy kreatywnie
9.3. Perspektywa uczestników
9.4. Wnioski i dyskusja
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 10. Zespoły oparte na kooperacji ludzi i inteligentnych maszyn: newralgiczne obszary pracy zespołowej
Magdalena Morze

Wprowadzenie
10.1. Human Robot Interaction (HRI)
10.2. Obszary istotne w HRI
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 11. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jako determinanta sprawności zarządzania w sytuacjach kryzysowych
Marcin Dąbrowski, Piotr Zaskórski

Wprowadzenie
11.1. Identyfikacja zagrożeń i sytuacji kryzysowych w państwie
11.2. Źródła ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania we współczesnej organizacji w warunkach zagrożeń
11.3. Ewaluacja i ocena zagrożeń według wybranych kategorii
11.4. Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego w cyberprzestrzeni w aspekcie wpływu na sprawność procesów zarządzania
11.5. Ewolucja zagrożeń i kierunki rozwoju metod i technik cyberbezpieczeństwa
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 12. Realizacja celów biznesowych i poczucie bezpieczeństwa organizacji w aspekcie cyberbezpieczeństwa
Grzegorz Mąkosa

Wprowadzenie
12.1. Metoda badawcza
12.2. Charakterystyka firm pod względem wdrożonych rozwiązań informatyzacji i cyberbezpieczeństwa
12.3. Realizacja celów biznesowych i poczucie bezpieczeństwa a wdrożone rozwiązania informatyzacji i cyberbezpieczeństwa
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 13. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w przedsiębiorstwach branży logistycznej
Joanna Antczak

Wprowadzenie
13.1. Charakterystyka branży TSL
13.2. Podejście do definiowania cyberbezpieczeństwa
13.3. Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwach z branży logistycznej
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 14. Czynniki zaufania do chatbotów w komunikacji organizacji z klientem
Aleksandra Popiel

Wprowadzenie
14.1. Zaufanie do chatbotów stosowanych w komunikacji z klientem
14.2. Czynniki zaufania do chatbotów w świetle badań literaturowych
14.3. Dyskusja
Podsumowanie
Bibliografia

Wykaz rysunków
Wykaz tabel

282 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022