wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DZIAŁALNOŚĆ LOTNICZA W POLSCE


BUKOWSKI ZB. BISKUP K. - PRAWNE ADMINISTRACYJNE I EKONOMICZNE UWARUNK.

wydawnictwo: UKW BYDGOSZCZ, 2014, wydanie I

cena netto: 52.70 Twoja cena  50,07 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce


Działalność lotnicza w Polsce rozwija się w ostatnich latach w szybkim tempie. Powoduje to powstanie wielu uwarunkowań i problemów, których rozwiązanie wymaga pogłębionych studiów i analiz naukowych.

Efektem takich analiz jest prezentowana monografia.

Zawiera ona treści z zakresu prawa lotniczego, zarządzania ruchem lotniczym, funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego, polityki lotniczej, służb i procedur żeglugi powietrznej oraz informacje dotyczące infrastruktury technicznej systemu zarządzania ruchem lotniczym.

Przede wszystkim podkreślić należy ogromny walor naukowy recenzowanej publikacji. Problematyka prawa lotniczego, czy też inaczej rzecz ujmując, prawnych aspektów lotnictwa, jest podejmowana przez doktrynę niezwykle rzadko. Odnotować można jedynie kilka publikacji, które temu obszarowi materii prawnej poświęcają uwagę. Już tylko z tego względu opracowanie zasługiwałoby na uznanie. Publikacja ta jednak ma dodatkowy walor, gdyż obok wątków jurydycznych obejmuje równolegle analizę zagadnień ekonomicznych i administracyjnych. W istocie publikacja stanowi praktycznie kompleksowe spojrzenie na działalność lotniczą.

Z recenzji prof. Bartosza Rakoczego


WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

I. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

1. ZBIGNIEW BUKOWSKI, KATARZYNA BISKUP
Lotnictwo i infrastruktura lotnicza w ujęciu statystycznym
2. SłAWOMIR KAMOSIŃSKI
Sektor produkcji lotniczej w Polsce po 1990 roku. Zarys problemu
3. ADAM RADOMYSKI
Strategie rozwoju linii lotniczych w warunkach silnej konkurencji

II LOTNISKA

1. ERYK KOSIŃSKI
Publiczne inwestycje infrastrukturalne w sferze lotnisk użytku publicznego i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy
2. ZBIGNIEW BUKOWSKI
Uwarunkowania środowiskowe funkcjonowania lotnisk w ustawie prawo ochrony środowiska
3. ANNA FOLGIER
Warunki tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania wokół infrastruktury lotniczej
4. MACIEJ BIEŃCZAK, PAWEł ZMUDA-TRZEBIATOWSKI, MARCIN KICIŃSKI
Ilościowe metody lokalizacji portów lotniczych
5. KATARZYNA BISKUP
Spadek wartości nieruchomości wokół infrastruktury lotniskowej
6. KATARZYNA JAWOREK
Świadczenie usług obsługi naziemnej w świetle dyrektywy 96/67/ WE oraz projektu rozporządzenia o świadczeniu usług naziemnych w portach unii - analiza prawnoporównawcza

III. PRZESTRZEŃ POWIETRZNA

1. TELESFOR MAREK MARKIEWICZ
Uwarunkowania działalności lotnictwa wojskowego w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej
2. AGNIESZKA KOSMAłA
Wpływ elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej na działalność lotnictwa cywilnego i wojskowego w Polsce

IV. PRAWNE ASPEKTY RUCHU LOTNICZEGO

1. JAKUB SZNAJDER
Obowiązek kontraktowania w lotniczym przewozie osób a cywilnoprawna zasada swobody umów
2. MAGDALENA MAJEWSKA
Ochrona praw pasażerów linii lotniczych na gruncie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej
3. MARIANNA CECYLIA DALKA-NOGA
Problematyka prawna związana z udzieleniem koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego
4. PAWEł SZWAJDLER, AGATA KLIMCZYK
Prawne podstawy i charakter opłat nawigacyjnych, opłat lotniskowych i podatku VAt w lotnictwie

V. PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA W LOTNICTWIE

1. IZABELA KRAŚNICKA
Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego: ewolucja w polskim prawie na tle porównawczym
2. OLGIERD PASZKIEWICZ
Doświadczenia praktyczne a nowelizacja prawa lotniczego w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
3. MIROSłAW TOKARSKI
Poszukiwanie i ratownictwo lotnicze w świetle projektu rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR)
4. AGNIESZKA KILIŃSKA-PEKACZ
Prawnokarna ochrona przed terroryzmem lotniczym w Polsce. Zarys problematyki

VI. LOTNISKA I LOTNICTWO W UJĘCIU REGIONALNYM

1. MARIA FIC, DANIEL FIC
Lotnisko w rozwoju województwa lubuskiego
2. JOLANTA LASKOWSKA
Rola transportu lotniczego w strategii rozwoju regionu kujawskopomorskiego
3. KATARZYNA ARBACZEWSKA-MATYS
Wybrane aspekty funkcjonowania portu lotniczego Lublin jako nowego elementu siatki infrastruktury transportowej w Polsce
Wschodniej

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

BIBLIOGRAFIA

NOTY O AUTORACH


378 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019