wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DOŚWIADCZANIE ZDARZEŃ KRYTYCZNYCH


KRAWCZYK-BOCIAN A.- NARRACJE BIOGRAFICZNE DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

wydawnictwo: UKW BYDGOSZCZ, 2013, wydanie I

cena netto: 54.10 Twoja cena  51,40 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Doświadczanie zdarzeń krytycznych

Narracje biograficzne Dorosłych Dzieci Alkoholików


Książka bardzo ciekawa, odpowiadająca na spore zapotrzebowanie czytelników i badaczy, dotycząca problemów, z jakimi całe życie zmagają się DDA - dorosłe dzieci alkoholików.

Praca wypełni lukę na czytelniczym rynku w kilku jego obszarach: interesujących, metodologicznie poprawnych badań narracyjnych, zagadnień związanych z cierpieniem będącym udziałem ludzi, którzy wychowali się w rodzinie z problemem alkoholowym, stereotypów w myśleniu o ludziach, którzy doświadczyli zdarzeń krytycznych i muszą już być nimi naznaczeni, napiętnowani, znaczenia spotkania z innymi, miejsca relacji społecznych w procesie przezwyciężania traumatycznego doświadczenia. Humanistyka i nauki społeczne są to dyscypliny badań zaangażowanych. Zaangażowanych w rozumienie tego, co dzieje się dzisiaj z każdym z nas, co dzieje się dzisiaj ze światem i z naszymi z nim relacjami a także zaangażowanych w zmianę. Praca [.] „Doświadczanie zdarzeń krytycznych. Narracje biograficzne Dorosłych Dzieci Alkoholików” jest zaangażowana podwójnie: w rozumienie trudnych, wywołujących cierpienie zdarzeń oraz w zmianę myślenia o tych, których cierpienie to dotyczy.

z recenzji Prof. dr hab. M. Nowak-Dziemianowicz


Wstęp . 9

Rozdział I. Założenia teoretyczno-metodologiczne badań własnych . 15

1. Zdarzenia krytyczne w kontekście teoretycznym . 15
1.1. Kryzys i krytyczne zdarzenia  16
1.2. Proces radzenia sobie z krytycznymi zdarzeniami  30
1.3. Koncepcje wyjaśniające radzenie sobie ze zdarzeniami krytycznymi . 35
2. Uczenie się z własnej biografii jako proces rozumienia i doświadczania siebie . 52
2.1. Biograficzne doświadczanie siebie . 52
2.2. Teoria uczenia się egzystencjalnego Petera Jarvisa  57
2.3. Koncepcja zawieszenia (floating) w uczeniu się biograficznym . 59
3. Badania narracyjne w poznaniu krytycznych zdarzeń życiowych . 61
3.1. Przedmiot i cel badań  61
3.2. Problem rozumienia i interpretacji materiału empirycznego  68
3.3. Narracja jako struktura (samo)rozumienia historii życia . 70
3.4. Mity o narracji. Od subiektywizmu do problemu interpretacji . 76

Rozdział II. Dorosłe dzieci alkoholików – obiekt badań . 85

1. Dorosłe dzieci alkoholików – kim są  85
1.1. Trzy oblicza dorosłych dzieci alkoholików . 88
1.2. Stereotypy potocznego myślenia o dzieciach alkoholików . 91
1.3. Problem współuzależnienia dzieci alkoholików . 92
2. Rodzina z problemem alkoholowym  94
2.1. Rodzina z problemem alkoholowym w teoriach systemowych . 96
2.2. Dzieci alkoholików w systemowym modelu rodziny  99
2.3. Role rodzinne dzieci alkoholików  100

Rozdział III. Wyniki badań empirycznych 103

1. Doświadczanie zdarzeń krytycznych w narracjach DDA (pierwszy etap badań empirycznych)  103
1.1. Kasia: „Jestem na tyle silna, żeby przezwyciężyć jakiś lęk” . 104
1.2. Ewa: „Poczułam, że mogę kierować swoim życiem”  116
1.3. Kinga: „Byłam taką wielką bolączką” . 124
1.4. Beata: „Dzisiaj nie pozwoliłabym się bić i poniżać” . 132
1.5. Aleksandra: „Nauczyłam się walczyć o siebie” . 140
1.6. Maciej: „Moje życie to ciągły proces uczenia się samego siebie” . 146
2. Dalsze losy życiowe DDA. Badania longitudinalne (drugi etap badań empirycznych) . 153
3. Refleksje badawcze  168

Rozdział IV. Interpretacja wyników badań  171

1. Interpretacja zjawiska nazwanego „zdarzeniem krytycznym” w biografii indywidualnej.  171
1.1. Przy zastosowaniu „percepcji” zdarzeń w ujęciu Orville’a G. Brima i Carol D. Ryff . 171
1.2. Przy zastosowaniu koncepcji „zdarzeń krytycznych” Kazimierza Dąbrowskiego   174
1.3. Przy zastosowaniu teorii uczenia się egzystencjalnego Petera Jarvisa  178
2. Trajektoria tożsamości. Od poczucia zagubienia i osamotnienia do samorealizacji i akceptacji indywidualnej historii życia DDA . 180
2.1. „Koleiny wczesnych doświadczeń” . 181
2.2. „Znaczący inni” w życiu młodych dorosłych . 182
2.3. Wizja indywidualnego rozwoju  183
2.4. Strategie radzenia sobie ze zdarzeniami krytycznymi . 184
2.5. Rozumienie zdarzeń krytycznych  187
2.6. Retrospektywne tworzenie znaczenia zdarzeń krytycznych . 188

Zakończenie  191
Bibliografia  195
Załącznik 1 (pierwszy etap badań)  207
Załącznik 2 (drugi etap badań)  209
Kwestionariusz wywiadu biograficznego  209
Załącznik nr 3  210
Spis tabel . 212
Spis rycin . 212
Spis schematów  212
Summary 213


213 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019