wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DIALOG CZY KONFRONTACJA?


BUDKA K. MACIEJEWSKI J. WAWRYSZUK P.

wydawnictwo: UKW BYDGOSZCZ, 2011, wydanie I

cena netto: 54.10 Twoja cena  51,40 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Dialog czy konfrontacja?

Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów


Prezentowane artykuły odnoszą się do różnorodnych zagadnień z zakresu politologii i stosunków międzynarodowych, najnowszej historii politycznej oraz socjologii społecznej.

Teksty dotyczą m.in. sytuacji w Afganistanie, konfliktu arabsko-żydowskiego oraz polityki Rosji.

Kilka tekstów skoncentrowanych jest na niektórych aspektach polityki wewnętrznej, np. „Taśmy prawdy” w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Książka zainteresować może szeroki krąg czytelników nie tylko historyków i politologów.


Wstęp

Część I  W kręgu polityki zagranicznej

GRZEGORZ HABER
Etyka globalna jako (nie)konfrontacyjny projekt rozwiązania odwiecznego konfliktu Północy z Południem
ANTONI PRZEMYSŁAW KOSOWSKI
Saudyjsko-jemeński konflikt graniczny w latach 1933-1934 i jego  implikacje dla relacji pomiędzy obydwoma państwami
ANDRZEJ PURAT
Konflikt izraelsko-palestyński po utworzeniu w 1994 roku Autonomii Palestyńskiej i jego wpływ na sytuację polityczne na Bliskim Wschodzie pod koniec XX i na początku XXI wieku
DANIEL BOĆKOWSKI
Czy możliwy jest trwały model bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie bez uwzględnienia ruchów fundamentalistycznych?
PIOTR MSZYCA
Rola i intencje Turcji w negocjacjach pokojowych między Izraelem a Palestynę
BARTOSZ MAZIARZ
Dialog a konfrontacja-analiza polityki operacyjnej  Paktu Północnoatlantyckiego w kontekście konfliktu w Afganistanie
MICHAŁ HANZLIK
Perspektywy trwałego rozwiązania konfliktu w Afganistanie
PAWEŁ WAWRYSZUK
Dialog czy konfrontacja? Perspektywy rozwiązania problemu kosowskiego
MICHAŁ ROMAŃCZUK
Geneza i przebieg "zamrożonego" konfliktu w Naddniestrzu oraz perspektywa jego rozwiązania
MARCELA GRUSZCZYK
Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Kaukazu Północnego-próba zastąpienia rozwiązań siłowych polityką wpływu
KRZYSZTOF BUDKA
"Pomarańczowa rewolucja" jako metoda rozwiązania konfliktu na Ukrainie na przełomie 2004 i 2005 roku

Część II Różne oblicza polityki

JAROSŁAW WOJTAS
Konflikt i mobilizacja polityczna po elekcjach 2005 r. w Polsce. Teoretyczne i praktyczne wymiary konfliktów
JAROSŁAW ŻÓŁTOWSKI
Negocjacje jako skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów społeczno-politycznych
BARTŁOMIEJ RÓŻYCKI
Konfrontacja sił politycznych podczas hiszpańskiej transformacji ustrojowej w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych
ADAM DROSIK
Kreowanie kryzysu na potrzeby wizerunku politycznego. Analiza działań Prawa i Sprawiedliwości po ujawnieniu "taśm Beger"
ANNA LEW
Konflikt polityczny na przykładzie Kongresu Liberalno-Demokratycznego
LESZEK FILIPIAK
Władze III RP wobec problemów narodowościowych - na przykładzie konfliktu w środowisku polskich Łemków
ADAM BUŁAWA
Polityczna alternatywa vs kategoryczny imperatyw nienawiści. Pozamilitarne próby rozwiązania konfliktu polsko-rosyjskiego podczas powstania listopadowego 1830-1831
WOJCIECH SPIREWSKI
Bezpieczeństwo ekonomiczne państw wysoko rozwiniętych w warunkach globalizacji gospodarczej
PAWEŁ GODLEWSKI
Kryzys naftowy w 1973 r. jako przykład wpływu polityki ekonomicznej ropy naftowej na międzynarodowe bezpieczeństwo
MICHAŁ INDAN-PYKNO
Skarga międzypaństwowa jako instrument rozwiązywania konfliktów powstałych w związku z naruszeniem praw człowieka - na przykładzie skargi Gruzji przeciwko Federacji Rosyjskiej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
BARBARA AUDYCKA
Konfrontacja jako metoda obrony interesów na przykładzie warszawskich stowarzyszeń lokatorskich (analiza procesualna)

Informacja o autorach


315 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019