wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ADSORBCJA NA WĘGLU AKTYWNYM


ROOP CH.B. MEENAKSHI G.

wydawnictwo: WNT, 2009, wydanie I

cena netto: 112.80 Twoja cena  107,16 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Adsorpcja na węglu aktywnym


Książka jest obszernym opracowaniem na temat :

- struktury powierzchni węgla aktywnego,
- procesów powierzchniowych na granicach faz ciało stałe – gaz i ciało stałe – ciecz,
- modeli adsorpcji, energetyki i równań adsorpcji oraz zakresu ich stosowalności,
- sit molekularnych, ich charakterystyki i właściwości adsorpcyjnych,
- wykorzystania węgli aktywnych w różnych procesach technologicznych a także wielu gałęziach przemysłu, medycynie oraz ochronie środowiska.

W książce dokonano przeglądu dostępnej literatury dotyczącej interpretacji zjawisk zachodzących na powierzchni węgli aktywnych oraz parametrów i mechanizmów procesu adsorpcji związków organicznych i nieorganicznych.

Zawarto w niej ponad 1000 pozycji bibliografii oraz dużą liczbę ilustracji i tabel.

Prezentowany aktualny stan wiedzy zachęca do dalszych badań nad otrzymywaniem nowych węgli aktywnych, poszerzaniem zakresu ich zastosowania, szczególnie do usuwania substancji zanieczyszczających środowisko.

Książka polecana jest zarówno studentom i doktorantom wyższych uczelni technicznych, jak i technologom, a także osobom zajmującym się badaniami węgli aktywnych.


1. Węgiel aktywny. Struktura jego powierzchni
1.1. Struktura krystaliczna węgli aktywnych
1.2. Struktura porowata węgli aktywnych
1.3. Chemiczna struktura powierzchni węgla
1.3.1. Grupy powierzchniowe węgiel-tlen
1.3.2. Charakteryzowanie grup powierzchniowych węgiel-tlen
1.4. Wpływ powierzchniowych grup węgiel-tlen na właściwości adsorpcyjne węgli aktywnych
1.4.1. Kwasowość powierzchni węgli aktywnych
1.4.2 Hydrofobowość
1.4.3. Adsorpcja par polarnych
1.4.4. Adsorpcja par benzenu
1.4.5. Immersyjne ciepło zwilżania
1.4.6. Adsorpcja z roztworów
1.4.7. Adsorpcja preferencyjna
1.4.8. Katalityczne właściwości węgli aktywnych
1.4.9. Opór właściwy węgli
1.5. Miejsca aktywne na powierzchni węgli
1.6. Modyfikacja powierzchni węgla aktywnego
1.6.1. Modyfikacja powierzchni węgla aktywnego azotem
1.6.2. Modyfikacja powierzchni węgla aktywnego halogenami
1.6.3. Modyfikacja powierzchni węgla aktywnego siarką
1.6.4. Modyfikacja węgla aktywnego przez impregnację
Literatura

2. Efekty energetyczne, modele i równania izoterm adsorpcji
2.1. Adsorpcja na powierzchni ciała stałego
2.2. Równowaga adsorpcji
2.2.1. Izoterma adsorpcji
2.2.2. Izobara adsorpcji
2.2.3. Izostera adsorpcji
2.3. Efekty energetyczne adsorpcji
2.31. Molowa energia adsorpcji
2.3.2. Molowa całkowa entalpia adsorpcji
23.3. Molowa całkowa entropia adsorpcji
2.3.4. Ciepło adsorpcji
2.3.5. Izosteryczne ciepło adsorpcji
2.4. Równania izotermy adsorpcji
2.4.1. Równanie izotermy Langmuira
2.4.2. Równanie izotermy Brunauera, Emmetta i Tellera (BET)
2.4.3. Potencjałowa teoria adsorpcji
2.4.4. Izoterma adsorpcji Freundlicha
2.4.5. Izoterma adsorpcji Temkina
2.4.6. Teoria kondensacji kapilarnej
2.4.7. Stosowalność izoterm Langmuira, Freundlicha i Temkina do danych adsorpcyjnych
2.4.8. Histereza adsorpcji
2.4.9. Teoria objętościowego zapełniania mikroporów (TOZM)
Literatura

3. Adsorpcja z roztworów na węglu aktywnym
3.1. Typy izoterm dla adsorpcji z roztworu
3.1.1. Adsorpcja selektywna
3.1.2.Adsorpcja absolutna
3.2. Typy izoterm adsorpcji
3.2.1. Klasyfikacja adsorpcji z roztworów
3.2.2. Adsorpcja z roztworów rozcieńczonych
3.2.3. Adsorpcja z roztworów o większych stężeniach
3.3. Czynniki wpływające na adsorpcję z roztworów binarnych
3.3.1. Wzajemne oddziaływania adsorbent-adsorbat
3.3.2. Odchylenia od przebiegów zwykłych izoterm nadmiarowej adsorpcji
3.3.3. Porowatość adsorbentu
3.3.4. Heterogeniczność powierzchni
3.3.5. Efekty sferyczne
3.3.6. Orientacja adsorbowanych cząsteczek
3.4. Wyznaczanie indywidualnych izoterm adsorpcji z izoterm nadmiarowej adsorpcji
3.5. Grubość warstwy adsorpcyjnej
3.6.. Chemisorpcja z roztworów binarnych
3.7. Reguła Traubego
Literatura

4. Węglowe sita molekularne
4.1. Preparatyka węglowych sit molekularnych
4.2. Charakterystyka węglowych sit molekularnych
4.2.1. Charakterystyka materiałów węglowych na podstawie adsorpcji par organicznych
4.2.2. Charakterystyka materiałów węglowych za pomocą immersyjnego ciepła zwilżania
4.3. Adsorpcja na węglowych sitach molekularnych
Literatura

5. Zastosowanie adsorpcji na węglach aktywnych
5.1. Zastosowanie węgli aktywnych do adsorpcji z fazy ciekłej
5.1.1. Przetwórstwo żywności
5.1.2. Przygotowanie napojów alkoholowych
5.1.3. Odbarwianie olejów i tłuszczów
5.1.4. Wykorzystanie adsorpcji na węglu aktywnym w przemyśle cukrowniczym
5.1.5. Zastosowanie węgli aktywnych w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym
5.1.6. Zastosowanie węgli aktywnych do odzyskiwania złota 0
5.1.7. Oczyszczanie roztworów po kąpielach galwanicznych
5.1.8. Rafinowanie paliw ciekłych
5.2. Zastosowania węgli aktywnych do adsorpcji z fazy gazowej
5.2.1. Odzyskiwanie rozpuszczalników organicznych
5.2.2. Usuwanie z gazów spalinowych toksycznych związków zawierających siarkę i odzyskiwanie siarki
5.3. Zastosowanie adsorpcji na węglu aktywnym w technologii nuklearnej
5.4. Zastosowanie adsorpcji na węglu aktywnym w technologii próżniowej
5.5. Zastosowanie adsorpcji na węglu aktywnym w medycynie
5.6. Wykorzystanie adsorpcji na węglu aktywnym do magazynowania gazu
Literatura

6. Adsorpcja na węglu aktywnym a ochrona środowiska. Usuwanie substancji nieorganicznych z wody
6.1. Adsorpcja związków nieorganicznych na węglu aktywnym z roztworów wodnych
6.2. Adsorpcja miedzi na węglu aktywnym
6.2.1. Mechanizm adsorpcji miedzi
6.3 . Adsorpcja chromu na węglu aktywnym
6.3.1. Mechanizm adsorpcji jonów Cr(lll)
6.4. Adsorpcja rtęci na węglu aktywnym
6.5. Adsorpcyjne usuwanie kadmu z roztworów wodnych
6.6. Adsorpcja kobaltu z roztworów wodnych na węglach aktywnych
6.7. Adsorpcja niklu na węglu aktywnym
6.8. Usuwanie ołowiu z wody
6.9. Adsorpcyjne usuwanie cynku
6.10. Adsorpcja arsenu na węglu aktywnym
6.11. Adsorpcyjne wydzielanie kationów obecnych w śladowych ilościach w roztworach wodnych
6.12. Mechnizm adsorpcji jonów metali na węglach aktywnych
Literatura

7. Adsorpcja na węglu aktywnym a ochrona środowiska. Adsorpcyjne usuwanie związków organicznych z wody
7.1. Adsorpcja związków halogenoorganicznych na węglu aktywnym
7.2. Adsorpcja na węglu aktywnym naturalnych substancji organicznych
7.3. Adsorpcja związków fenolowych na węglu aktywnym
7.4. Adsorpcja nitro- i aminozwiązków
7.5. Adsorpcja pestycydów
7.6. Adsorpcja barwników
7.7. Adsorpcja narkotyków i toksyn na węglach aktywnych
7.8. Adsorpcja innych związków organicznych na węglu aktywnym
7.9. Mechanizm adsorpcji związków organicznych na węglach aktywnyd
Literatura

8. Adsorpcja na węglu aktywnym a ochrona środowiska. Usuwanie niebezpiecznych gazów i odorów
8.1. Usuwanie lotnych związków organicznych przy ich małych stężeniach
8.2. Usuwanie tlenków azotu z gazów odlotowych
8.3. Usuwanie ditlenku siarki z gazów spalinowych
8.4. System kontroli strat parowania (ELCD)
8.5. Ochrona górnych dróg oddechowych w środowisku niebezpiecznym
8.6. Adsorpcja par rtęci na węglu aktywnym
8.7. Usuwanie organicznych związków siarki
8.8. Adsorpcyjne usuwanie różnorodnych oparów i gazów
Literatura

Skorowidz.


482 strony, Format: 16.4x23.8cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021